Doğan Holding yandaş holdinge satılıyor

Ana Sayfa » Güncel » Ünlü savcıdan Türkiye'ye ilişkin çok önemli açıklamalar

Ünlü savcıdan Türkiye'ye ilişkin çok önemli açıklamalar

İtalya'nın meşhur Temiz Eller operasyonunu yapan ve birçok kirli ilişkiyi ortaya döken İtalyan Savcı Felice Casson 17 Aralık operasyonları ve sonrasında Hükümet'in attığı adımları yorumladı. İki ülke arasında pek çok benzerlik olduğuna dikkat çekti.

 
21 Nisan 2014 Pazartesi 08:28 
Yorum YapYazdır
 
 
Ünlü savcıdan Türkiye'ye ilişkin çok önemli açıklamalar

“Demokrasiye tahammül edilemeyen rejimlerde yargı ve basından oluşan iki kontrol sistemi yok edilmeye çalışılır. Bu ikili, her demokrasinin temel unsurudur.” Bu sözler, Gladyo’yu ortaya çıkararak ‘İtalyan Gladyosu’nu’ çökerten efsanevî savcı Felice Casson’a ait… Casson, kendisinin de büyük sıkıntı yaşadığı “yargıya hükümet müdahalesi, basın ve ifade özgürlüğü, demokraside güçler ayrılığı” gibi konularda önemli uyarılar yaptı.

Türk demokrasisinin ciddi tehdit altında olduğunu söyleyen Casson, İtalya’da yaşanan benzer süreçte de Başbakan Silvio Berlusconi’nin suçluları değil, tam tersine basını, polisi ve yargıyı hedefe koyduğunu vurguladı.

Türkiye’yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası hükümetin uygulamalarına sert eleştiriler yönelten Casson, özellikle yargı ve basına yönelik müdahalelerin demokrasi açısından çok tehlikeli olduğunu kaydetti.

 

DEMOKRASİLERDE YARGI, YÜRÜTMENİN ALTINDA OLMAZ

-Ergenekon savcıları hükümet tarafından daha önce kahraman ilan edilmişlerdi; ancak 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında aynı hükümet tarafından hedef gösterildiler; hatta görevlerinden alınıp başka alt görevlere tayin edildiler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu durum demokrasi açısından çok tehlikeli. Çünkü demokratik ve modern bir ülkede güçler ayrılığı olmak zorundadır. Bir tarafta yürütme organı diğer tarafta yargı organı. Bu tip güçler ayrılığı Batı dünyasında mevcut. Montesquieu’nun 1700’lu yılların sonuna doğru bunu bize kazandırdığı kitabı hukukun ‘kutsal kitabı’ sayılır. Düşünün ki yargı organı yürütme organının altında olsun, bu tamamen yanlıştır. Bu, demokrasilerde değil baskıcı sistemlerde olur. Yargı, hükümetin ve politik oyunların dışında tutulmalıdır daima. Bana göre hükümetin öncesinde ‘evet’, sonrasında ‘hayır’ demesi yanlış görünüyor. Sonuçta savcıların vazifesi yasaları uygulamaktır sadece. Çünkü demokrasinin en önemli ilkesi tüm vatandaşların hukuk karşısında eşit olmasıdır. En uzak köydeki vatandaştan başbakana kadar herkes eşit durumda olmalıdır.

SORUŞTURMA BİTMEDEN SAVCILAR DEĞİŞTİRİLEMEZ

-Ortada çok ciddi yolsuzluk iddiaları, mahkeme kararıyla dinlenen ses kayıtları, görüntüler ve belgeler var. Örgütlü bir suçtan bahsediliyor. Ancak yolsuzluk soruşturmalarını aylardır yürüten savcılar artık görevde değil. Yeni savcıların konuya vakıf olabilmeleri ne kadar mümkün ve bu aşamadan sonra soruşturmanın sağlıklı yürümesi beklenebilir mi?

Demokratik bir sistemde düzen şu şekilde olmalı: Eğer savcılar bir soruşturma yürütüyorsa o görevlerini tamamlamadan yer değişikliği yapılmayacağı garanti altına alınmalı. Hele ki hassas soruşturmalarda -mesela bir bakana veya hükümete yönelik olabilir- yer değişikliği asla olmamalı. Bu, güçler ayrılığının ilkelerinden biridir. Yargı bağımsız bir şekilde çalışabilmeli, yürütme organı tarafından yargıya müdahale edilmemeli. Skandallar, soruşturmalar ve ağır suçlamalar olduğunda dışarıdan müdaheleye engel olabilmek için bu gerekli… Soruşturma konusuyla alakalı hiç bilgisi olmayan bir savcı gelebilir ya da korktuğu için görevini doğru düzgün yerine getirmeyenler olabilir. Hükümet ile aynı düşüncede olanlar gelebilir. Bu durumda yargı, görevini düzgün bir şekilde yerine getiremez.

BAŞBAKAN’IN, “GEREĞİNİ BEN YAPAYIM” SÖZÜ, ÇOK CİDDİ BİR SORUN

-Başbakan’ın, “(İhalelerde) Kim kime ne vermiş, bununla ilgili somut bir şey var mı? Böyle bir şey varsa bana getirin, gereğini ben yapayım.” sözünü yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından değerlendirebilir misiniz?

Şöyle söyleyeyim, güçler ayrılığı ilkesince modern demokraside bu çok ciddi ve kabul edilemez bir sorun. Çünkü düzenli bir devlet yasalara, rollere ve işlevlerine uymalı. Parlamento olumsuz bir şekilde hükümete müdahale etmemeli. Aynı şekilde de hükümet parlamentoya müdahale etmemeli ve yargıya uymalı. Yargı, yasalara uygun hareket etmeli ve herkese saygı göstermeli. Parlamenterler de hükümet temsilcileri de aynı şekilde… Eğer ortada bir suç varsa yargılanmalı. Yani demokrasinin ilkelerine bağlı bir şekilde bağımsız yollarda ilerlemeliler.

ADLİ POLİS, SORUŞTURMADA YARGIYA BAĞLIDIR; BİZDE BAŞBAKAN BİLE SORUŞTURMAYA MÜDAHALE EDEMEDİ

-Adli kolluğun, yargının operasyon emrini yerine getirmemesini nasıl okumak lazım? Bunun sonu nereye varır? Kolluk kuvvetleri, ‘deliller yeterli değil’ diyebilir mi? Delillerin yeterli olup olmadığını değerlendirmek ‘kolluk kuvvetlerinin’ işi midir?

Aslında bu bir iç hukuk meselesi. İtalya’da neler olduğundan bahsedebilirim. Anayasa hükmüne göre soruşturmaları yargı yürütüyor, böylelikle adli polisler de yerli yerinde görev yapıyorlar ve yargının emrindeler. Hiçbir adli polis ve jandarma, cumhuriyet başsavcısının emri olmadan araştırmayı yürüten yargıya müdahale edemez. Bu, soruşturmayı yürütenlerin bağımsız olmasını garanti altına almak için yapılır. -İtalya’da bazen yaşadığımız durum- Normal bir polisin veya adli polis müdürünün, içişleri bakanının baskı ve müdahalelerine karşı koyması biraz güç. Ancak yasaya göre polis, soruşturma süresinde yargıya bağlıdır.

Yakın zamanda İtalya’da yaşanan bir vaka da var. Berlusconi başbakanken Milano’daki polislerin yasadışı bir şekilde tayin edilmelerini sağlamıştı. Yine Ruby skandalı sırasında da bu skandalın üzerini kapamaya çalıştı; ama soruşturma açıldı ve 6-7 senelik bir mahkumiyet verildi. Bu, yargıya, soruşturmayı yürüten adlı polise saygı duymak demek. Öyle ki başbakan bile bu soruşturmalara müdahale edemedi, edememeli.

HSYK’NIN GÖREVİ, YARGI BAĞIMSIZLIĞINI GARANTİ ALTINDA TUTMAK

-Peki HSYK’nın rolü nedir?

HSYK’nın anayasamız tarafından belirlenmiş olan çok temel bir görevi var. Üçte ikisi hakimlerden oluşur, kalanı parlamentodan (senato ve milletvekilleri arasından). Ve bu üyelerin yargı bağımsızlığını garanti altında tutması gerekir. Hakimlerin formasyonunu gerçekleştirir, kurslar düzenler, 4 yılda bir kapasite, çalışkanlık ve profesyonellik açısından değerlendirme yapar. Başka bir önemli görevi ise görev yeri tayinlerini yapmasıdır. Adalet Bakanı ile birlikte adli makam başkanlarını atar ve özellikle yer değişikliklerinde karar merciidir. Bu da yürütme organının müdahale etmesini engelliyor.

ATAMALARIN BAKANLIK DEĞİL HSYK TARAFINDAN YAPILMASI, YARGI BAĞIMSIZLIĞININ GARANTİSİDİR

-HSYK görev ve yetkilerinin (atamalar, disiplin cezaları, vb.) adalet bakanına bağlanması nasıl değerlendirilmeli?

Bu, güçler ayrılığı ilkesine aykırı bir müdahale. İtalya’dan bir örnekle anlatayım. Eğer bir başsavcı, bir bakan hakkında soruşturma yürütüyorsa ve yerinden edilirse başka hiçbir savcı, politikacılar aleyhinde (yolsuzlukla ilgili soruşturma, görevi kötüye kullanma, vb.) soruşturma yapmaya cesaret edemez. Çünkü o başsavcı kuzeyden güneye, Sicilya’ya atanabilir bakanın emriyle. Mesela polisler her ne kadar soruşturma yürütseler de bakanın emriyle kuzey İtalya’dan güney İtalya’ya sürülme korkusu vardır.

Atamaların bakanlık tarafından değil HSYK tarafından yapılması, yargının bağımsızlığını sağlamak için her yerde olması gereken bir garantidir. Bu, İtalya’da olan bir güvencedir. Birkaç yıl önce Ankara’da, adalet bakanının HSYK üzerine düzenlediği bir toplantıya katılmıştım. Oradaki iyi organize olmuş HSYK’nın okulunu da görme fırsatı buldum. Türkiye’deki bu problemler hakkında beni bilgilendirmişlerdi. Gerçek ve hakiki bir otonomi sağlayabilmek için HSYK’nın yetkileri kesinlikle gözden geçirilmeli.

SİYASİ SORUŞTURMALARI YÜRÜTEN TÜM YARGIÇ VE SAVCILAR BASKIYA MARUZ KALDI

-Siz Gladyo soruşturmasını yürütürken, yürütmenin benzer baskılarına maruz kaldınız mı?

Kesinlikle evet. Yalnız ben değil, siyasal iktidarı ve siyasetçileri (bakanlar, milletvekilleri) ilgilendiren soruşturmaları yürüten tüm yargıçlar ve savcılar bu tür girişim ve baskılar altında kaldılar. Yani bu yeni bir şey değil. Savcının konuya hakim olması, prosedür hataları işlememesi, tüm belgeleri çok iyi çalışması, çok titiz olması, öncelikle kendisinin yasalara uyması ve kurumsal olarak anayasal korumanın olması gerekmekte. Mesleğini gerektiği gibi yerine getirdiği takdirde, siyasal iktidar ve HSYK tarafından dokunulmayacağının farkında olmalı.

BERLUSCONİ DE AYNISINI YAPTI; SUÇLULARI DEĞİL, BASINI, POLİSİ VE YARGIYI HEDEFE KOYDU

-Bu kadar ciddi yolsuzluk iddiaları, belgeleri, mahkeme kararlarıyla yapılan dinlemeler, fezlekeler varken soruşturmaların örtülmesi mümkün müdür?

İtalyan deneyiminden bahsetmek zorundayım, çünkü olayları sadece gazetelerin bize yansıttığı kadar biliyorum. İtalya’da bazı bakanları ya da Başbakan Berlusconi’yi ilgilendiren soruşturmalar olduğunda zamanın merkez-sağ hükümeti tüm yargıç ve savcıları engellemek için elinden geleni yaptı. Bunları bireysel olarak yargıç ve savcıların üzerine giderek değil de (engelleme, tayin vb.) antidemokratik yasaları empoze ederek yapabildi. Berlusconi hükümetinin bu antidemokratik yasaları iki yöne odaklanmaktaydı: Bir taraftan yargının ve polislerin mevcut mekanizmalarını engelleyerek, soruşturmaları, örneğin dinlemeleri kısıtlayarak engelleme çabaları… Diğer taraftan ise haberlerin yayınlanmasını önlemek için basına müdahale çabaları…

Yani, Berlusconi bir taraftan suçluların yerine polis ve savcılara kelepçe taktıran yasa tasarıları oluşturdu, diğer taraftan siyasetçilerin yanlışlarını, suçlarını halkın öğrenmemesi için basına engel koymaya çalıştı. Bu demokrasi için en olumsuz yöndür. Yargının kurumsal bir kontrol olarak işlediği gibi özgür basın da demokrasi için çok önemli bir kamu kontrolü uygulamaktadır. Demokrasiye tahammül edilemeyen rejimlerde yargı ve basından oluşan iki kontrol sistemi yok edilmeye çalışılır. Bu ikili, her demokrasinin temel unsurudur.

BAŞBAKANIN, BİR DAVA HAKKINDA ADALET BAKANINA TELKİNDE BULUNMASI KABUL EDİLEMEZ

-Başbakan Erdoğan’ın adalet bakanını bizzat arayarak, davalarla ilgili telkinlerde bulunduğu ortaya çıktı. İnternete düşen ses kaydında Başbakan, bir davayla ilgili Türkiye’nin önemli medya gruplarından birinin sahibinin “mutlaka mahkum edilmesi gerektiğini” söylüyordu. Başbakan, söz konusu ses kaydını, “Adalet bakanımdan bilgi alamayacak mıyım?” diyerek kabul etti. Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve güçler ayrılığı ilkesi bağlamında bu olay nasıl değerlendirilebilir?

Bu kabul edilebilir değildir. Yargı tüm suçları takip etmelidir. Soruşturmaların başarılı bir şekilde sonuçlanması için soruşturmanın ilk aşamasında gizlilik yükümlülüğü bulunmakta. İlişki sadece bireysel olarak yargı ile HSYK arasında olmalıdır. Sonuçların başarısını temin etmek için soruşturma aşamasında da gizlilik mutlaktır. Adalet bakanının da diğer vatandaşlar ile eşit olduğunu düşünürsek, tek bir davanın süreci hakkında bilgi sahibi olma iddiası kabul edilemez. Adalet bakanı, yargının iyi işlemesini, süreçleri, gerekli personel ve finansmanı düşünmek zorunda. Sürece müdahale edemez.

BASIN, DEMOKRASİNİN BEKÇİSİDİR; VATANDAŞIN BİLGİLENME HAKKI VARDIR

-Son olarak Başbakan, bir mitinginde ‘Twitter’in kökünü kazıyacağız’ dedikten saatler sonra Twitter, TİB tarafından “koruma tedbiri gerekçesiyle” tamamen kapatıldı. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında ‘yasaklar koyarak’ gerçekleri/yolsuzlukları gizlemek ne kadar mümkün?

Özgür basına müdahalede bulunmak demokrasiye tehdittir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ülkelerin ceza kanunu ve özgür basın arasındaki ilişkiyi düzenlemek için müdahale ettiğini ve tekrarlanan kararlarını hatırlatmak isterim. AİHM’nin Fransa’yı cezalandıran ilk kararı gizli servislerle ilgili vakadır. Bu karar, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerine karşı da tekrarlandı. François Mitterrand’ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde yasadışı dinlemeler gerçekleştiren Fransız gizli servisinin, gizli/haksız yapısıyla ilgili olan ceza davası hakkında iki Fransız gazetecinin makaleler ve kitap yazmasıydı olay… Bu haksız dinlemelerle gazetecileri, siyasetçileri, yargıçları ve vatandaşları dinliyorlardı. Bu iki gazeteci, bu yapı hakkında yazdılar. Ceza kanununu ihlal ettiler; çünkü mevcut yasalara göre yazmaları suçtu.

Bu gazeteciler, Fransız yasalarının en ağır cezalarına mahkum edildiler. Ama daha sonra gazeteciler, Avrupa hukukuna göre bu mahkumiyetin doğruluğunu sorgulayarak AİHM’ye başvurdular. Mahkeme, Fransa devletini mahkum etti; çünkü özgür basın, idarecilerin icraatları hakkında vatandaşları bilgilendirebilmeliydi… Basın, demokrasinin bekçisidir. Bir konu tüm vatandaşların hakkını ilgilendiriyorsa vatandaşın bilgilendirilmeye hakkı vardır. Ve basın, bu tip durumlarda ceza kanununu ihlal edebilir. Çünkü gazetecinin gerçekleri yazma hakkı ve sorumluluğu vardır…

İTALYAN TEMİZ ELLER SAVCISI Dİ PİETRO DA TARİHÎ UYARILAR YAPMIŞTI

Felice Casson vesilesiyle Gladyo’nun ortaya çıkarılmasından sonra İtalya’da devlet-mafya ilişkilerini deşifre eden “Temiz Eller” operasyonunun ünlü savcısı Antonio Di Pietro da, Türkiye’deki son gelişmelerle alakalı tarihî açıklamalar yapmıştı. Ocak ayında Cihan’a konuşan Di Pietro, yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olarak AKP hükümetine çok ağır eleştiriler yöneltirken, asıl darbenin hükümete değil, yargı ve demokrasiye vurulacağını dile getirmişti. Türkiye’yi sarsan yolsuzluk operasyonlarıyla alakalı gelişmeleri yakından takip eden efsanevi savcı ile yapılan röportaj, iki ülkenin şaşırtıcı benzerliğini de ortaya koymuştu.

Hükümetin HSYK düzenlemesiyle alakalı olarak “Ölüm vuruşu olur” benzetmesi yapan Antonio Di Pietro, savcı ve polislerin darbe değil, devlet hizmeti yaptığını vurgulayarak, “Umarım İtalya’daki gibi bunu canlarıyla ödemezler” demişti.

“DIŞ MİHRAK” ÜÇKAĞITÇILIĞINA KANMAYIN; HÜKÜMET MEDYASI İLE TÜRK HALKI KANDIRILIYOR

Yolsuzluk operasyonunun “dış mihrakların oyunu” olarak nitelendirilmesini “Bu üçkâğıtçılığın sizi etkilemesine izin vermeyin” diye sertçe eleştiren ünlü savcı, “Bana da Amerikan ajanı, KGB ajanı dediler. Biz de para kutuları bulduk” ifadelerini kullanmıştı. Son düzenlemelerle demokrasiye darbe yapılmak istendiğini söyleyen Di Pietro, savcılara “Sonuna kadar gidin, akıbetinizden korkmayın” mesajı vermişti. Ancak yolsuzluk soruşturmalarının ciddi hasar aldığını, hükümet medyası medya aracılığıyla halkın kandırıldığını vurgulamıştı. Polisin hırsızdan hızlı olması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemine dikkat çeken Di Pietro’nun “Hırsız, kendi hâkimini seçemez” vurgusu da dikkat çekmişti.

 

Sözcü

 
21 Nisan 2014 Pazartesi 08:28 
Yorum YapYazdır
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Türker Ertürk
 
Mehmet Polat
 
Kazım DEMİR
 
Attila Aşut
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
Mustafa Önsel
 
Arslan Bulut
 
Havva GÜNAYDIN LAKUTOĞLU
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Nihat Genç
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Ahmet Özer
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Mehmet Erdal Çağdaş
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Kadir ŞİŞGİNOĞLU
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Anket
Halkoylaması sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
1. Daha iyi bir gelecek
2. Daha kötü bir gelecek
3. Birşey değişmez
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1590 - Osmanlı Devleti ve İran arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.
1779 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Aynalıkavak Antlaşması imzalandı.
1788 - ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kenti yangında tamamen yandı.
1851 - Çin imparatoru Tu Duc bütün Hıristiyan rahiplerin öldürülmesini emretti.
1857 - Tokyo'da meydana gelen depremde 100.000'den fazla kişi öldü.
1871 - Otto von Bismarck prens ünvanını aldı.
1914 - Başyazarlığını Nigar Hanım'ın yaptığı "Kadınlık" adlı dergi haftalık olarak yayımlanmaya başladı.
1919 - Macaristan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu.
1921 - Askerî Polis Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son verildi.
1928 - Charles Lindbergh'e ilk trans-atlantik uçuşu gerçekleştiren kişi olması dolayısıyla şeref madalyası verildi.
1935 - Şah Rıza Pehlevi, uluslararası topluluğa seslenerek ülkesinin Persia olarak değil, "Aryanların ülkesi" anlamına gelen İran olarak adlandırılmasını istedi.
1937 - Tunceli'de Dersim İsyanı başladı.
1941 - Ankara radyosu yeniden Rumca yayına başladı.
1952 - 950 grostonluk Galatasaray şilebi, Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.
1960 - Apartheid: Sharpeville katliamı: Güney Afrika'da polis, silahsız bir grup siyah göstericinin üzerine ateş açtı: 69 siyah öldü, 180'i yaralandı.
1963 - Alkatraz Hapishanesi kapatıldı.
1964 - Boulanger Müzik Ödülü'nü Türk piyanist İdil Biret kazandı.
1965 - Ranger 9 Ay'da araştırma yapmak üzere fırlatıldı.
1965 - Martin Luther King 3.200 kişilik bir grupla, insan hakları yürüyüşü için Selma, Alabama'dan Montgomery, Alabama'ya doğru yola çıktı.
1978 - Rodezya'da beyaz ırkın egemenliği sona erdi, üç siyah bakan göreve başladı.
1979 - Atina Yüksek Mahkemesi aldığı kararla Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı müdahalenin, Zürih Antlaşması'nın IV. maddesine göre yasal olduğunu onayladı.
1980 - Jimmy Carter, ABD'nin, Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto ettiğini ve Moskova'da düzenlenen 1980 Yaz Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.
1990 - Namibya, Güney Afrika'dan bağımsızlığını ilan etti.
1990 - Moğolistan'da çok partili siyasi hayata geçildi.
1991 - Ankara'nın eski belediye başkanlarından, mimar ve yazar Vedat Dalokay ile eşi trafik kazasında öldü.
1991 - Nevruz kutlamalarında birçok il ve ilçede olaylar çıktı.
1992 - Van, Şırnak, Cizre ve Adana'da Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda 38 kişi öldü.
1993 - Nevruz kutlamaları olaysız geçti. Aynı gün Antalya'da yapılan Türklük Kurultayı kutlamalarına Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel de katıldı.
2008 - Ergenekon Çetesi suçlamasıyla İlhan Selçuk, Doğu Perinçek, Kemal Alemdaroğlu gözaltına alındılar.
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
26
17
3
6
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
41
7
Göztepe
26
11
7
8
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Süper Loto
15.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu052022314047
 
On Numara
19.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu04051112182629313233353740475051546370717980
 
Sayısal Loto
17.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu021617314448
 
Şans Topu
14.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu020710162109
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:34
  • Güneş06:15
  • Öğlen12:40
  • İkindi16:06
  • Akşam18:43
  • Yatsı20:12
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık