TSK'dan bugüne kadarki en sert Afrin açıklaması

Ana Sayfa » Bilim - Teknoloji » Odatv davasında gerekçeli karar

Odatv davasında gerekçeli karar

Odatv davasında beraat kararı veren mahkeme, gerekçeli kararını da hazırladı.

 
6 Temmuz 2017 Perşembe 18:50 
Yorum YapYazdır
 
 
Odatv davasında gerekçeli karar

14 Şubat 2011 operasyonla başlayan Odatv Davası’nda, 18. Ağır Ceza Mahkemesi yargılanan 13 sanık hakkında beraat kararı vermişti. Mahkeme, Odatv kumpasını kuranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Odatv Davası’nda, Prof. Dr. Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müyesser Yıldız, Mümtaz İdil, Nedim Şener, Ahmet Şık, Hanefi Avcı, Sait Çakır, Coşkun Musluk ve İklim Bayraktar sanık olarak yargılanmaktaydı. 14 sanıkla başlayan davada, Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Beraat kararı veren mahkeme, gerekçeli kararını da hazırladı. 538 sayfalık gerekçeli kararda, Ergenekon davasında Yargıtay’ın verdiği bozma kararına dikkat çekildi. Dijital dokümanlara yönelik yapılan incelemelerin anlatıldığı gerekçeli kararda, şu ifadeler yer aldı:

 

ODATV DAvası yargılananlar ile ilgili görsel sonucu

“İDDİA EDİLEN KONUMLARDA BULUNMUYORLAR”

“Odatv de yapılan aramada ele geçirilen ST3120827AS_4MS1TF89 seri numaralı bilgisayar hard diski içerisinde, daha önce ele geçirilen ve örgütün temel dokümanları olarak nitelendirilen ‘FABRİKATÖR, MAFİA, MİT/MEDYA VE AJAN GAZETECİLER, PANZEHİR, REOSTA, TELEVİZYON ANALİZ YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ, ULUSAL MEDYA 2001’ isimli örgütsel dokümanlar, yapılan soruşma neticesinde başta ULUSAL MEDYA 2010 dokümanı olmak üzere yukarıda belirtilen tüm bu dokümanlarda belirlenen stratejilerin ve örgüt yöneticilerinin talimatlarının aynen uygulamaya konulduğu iddiası ile ilgili olarak mahkememizce aldırılan Bilirkişi Raporu ile bu Rapora ek Rapor içeriğine göre anılan belgelerin, ele geçen bilgisayarlarda oluşturulduğuna ve bu bilgisayarlar üzerinde başkalarına gönderildiği hususlarının şüpheli kaldığı kanaatine varılmış olmakla; Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 21/04/2016 gün ve 2015/4672 Esas, 2016/2330 sayılı Bozma ilamına konu Kamu oyunda Ergenekon davası olarak bilinen ve İstanbul ( kapatılan ) 13.Ağır Ceza Mahkemesinin, 05/08/2013 gün ve 2009/191 Esas, 2013/95 karar sayılı dosyasının, Bozma sonrası halen İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesinde derdest olduğu, dava dosyamızın konusunun ise iddianamede belirtildiği şekli ile örgütün, ODATV aracılığıyla icra ettiği faaliyetler ve bu faaliyetleri yürüten sanıkların örgütsel konumları olduğu nazara alınarak, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 21/04/2016 gün ve 2015/4672 Esas, 2016/2330 sayılı Bozma ilamında dile getirilen sebepler nazara alınarak, sağlıklı ve adil bir yargılamanın temini bakımından derdest dosyamızın, İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesinde derdest dosyası ile birleştirilmesi cihetine gidilmemiş, her iki dosyanın farklı dosyalar olduğu hususu gözetilerek, sanıkların üzerine atılı bu suç yönünden değerlendirmede,

a)-Sanıklardan Yalçın Küçük'ün, üzerine atılı Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olmak,

b)-Sanık Hüseyin Soner Yalçın'ın, Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün üyesi olmak,

c)-Sanık Barış Pehlivan'ın, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak,

d)-Sanık Barış Terkoğlu'nun, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak,

e)-Sanık Ahmet Şık’ın, Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmamakla birlikte, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda örgütsel doküman hazırlayarak örgüte yardım etmek,

f)-Sanık Hanefi Avcı’nın, Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmamakla birlikte, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda örgütsel doküman hazırlayarak örgüte yardım etmek,

g)-Sanık Nedim Şener’in, Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmamakla birlikte, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda örgütsel doküman hazırlama amaçlı örgüte yardım etmek,

h)-Sanık Şükrü Doğan Yurdakul'un, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak, Sanıklar Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürütmek ve medya imkanlarıyla kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra etmek,

ı)-Sanık İklim Ayfer Kaleli'nin, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak,

i)-Sanık Ahmet Mümtaz İdil'in, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak,

j)-Sanık Müyesser Uğur'un, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak

k)-Sanık Coşkun Musluk'un, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak, Sanıklar Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürütmek, medya imkanlarıyla kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra etmek,

l)-Sanık Muhammet Sait Çakır'ın, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak, suçları bakımından yukarıda TCK 314 maddesi kapsamında ve bu maddenin genel ve tamamlayıcı bir hüküm olan TCK 220 maddesi ile olan irtibatı da ortaya konularak açıklandığı üzere sanıkların bu dosyadaki mevcut delil durumuna göre iddia edilen konumlarda bulunmadıkları anlaşılmıştır.”

AHMET ŞIK’IN KİTABI ÖRNEK VERİLDİ

Gerekçeli kararda Gazeteci Ahmet Şık’ın kaleme aldığı “İmamın Ordusu” adlı kitaba da dikkat çekilerek şu değerlendirmeler yapıldı:  

“Sanıkların dosya kapsamındaki bu suçlara ilişkin somut delillere dayalı eylem ve faaliyetleri ile bu eylem ve faaliyetlerindeki irtibat ortaya koyacak, iştirak iradesini aşan hiyerarşik bir yapılanma ile bu yapıdaki konumları, bir ya da birden fazla oluşum ya da örgüt niteliğinde olup olmadığı; yine dosya kapsamındaki delil ve eylemlerle ilişkilendirildiğinde, örgüt ya da örgütlerin nitelikleri de belirli olacak şekilde sanıkların eylem ve faaliyetleri ile örgütteki hiyerarşik ilişkilerine dair şüpheden uzak başkaca kesin yeterli ve inandırıcı delil olmadığı,

Bu kapsamda Sanıklardan Ahmet Şık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bu dava ile ilgili olarak, polisler, savcılık ve naip hâkim tarafından yürütülen ilk sorgulamalardan itibaren tutukluluğunun devamını gerekli kılacak sağlam hiçbir delilin olmadığının açıkça ortaya çıktığını, zira kendisine karşı yöneltilen terör örgütü üyeliği suçunu işlediğine dair makul bir şüphenin bulunmadığını, ayrıca tutuklandığı sırada yargıçların dayandıkları delil unsurlarından (özellikle dijital dosyaların ve telefon dinlemelerinden) hiçbir şekilde haberdar olmadığını, İslami çevrelerin devlet kurumlarına sızmasını incelediği İmamın Ordusu adlı kitabının hazırlanması amacıyla yürüttüğü araştırma çalışmalarının (ki bu çalışmaların yargıçların kendisine bir terör örgütü üyesi olduğu suçlaması yöneltmesine yol açtığı iddiasındadır), aşırı milliyetçi bir örgüte üye olmak şüphesiyle tutuklanması ile sosyalist eğilimli bir gazeteci olarak bütün aşırı milliyetçi oluşumlara karşı olduğunu çalışmalarında her fırsatta açıkça ifade etmesi arasında kendi bakış açısına göre bir çelişki olduğunu beyan ettiği, bu sanığın, İmamın Ordusu adını taşıyan ve başka konularla birlikte Türk idari yapısına İslami hareketlerin sızması olaylarının incelenmesine de yer verilen bir başka kitap taslağını da hazırlamaya başladığı, sanığın, başka araştırmacı gazetecilerin, yayıncısının ve avukatlarının fikirlerini ve taslağın iyileştirilmesi konusunda tavsiyelerini almak için kitabın taslağını onlara gönderdiği, söz konusu kitap taslağına el konulmasına karşın bu kitap farklı bir başlık altında, 000 Kitap Dokunan Yanar başlığı altında yayınlanarak açık satışa sunulduğu, bu kitabın içeriğinde, tahrik edici ve sert bir üslupla kaleme alınan değer yargıları dışında, kural olarak ifade özgürlüğü kapsamında koruma altına alınmayan, yazarın kötü niyetini ortaya koyacak ve uydurma olgulara dayanan ithamların yer aldığının kendisi önünde ispatlanamadığını, nitekim söz konusu kitabın böylesi bazı bölümlerinin olduğunun varsayılması durumunda bile bir terör örgütüne üyelik ve yardım suçuna tek başına vücut veremeyeceği, nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sanıklardan Ahmet Şık'ın başvurusu üzerine verdiği kararda açıkça şunlar yazmaktadır:  

‘Mahkeme aynı zamanda, bizzat söz konusu kitapta tutumları eleştirilen adli makamlar tarafından başvuranın tutuklanmasının talep edildiğini ve tutuklanmasına karar verildiğini gözlemlemektedir. Hiç kimse kendi davasının yargıcı olamaz (aliquis non debet esse judex in propria causa) şeklindeki genel kurala aykırı böylesi bir işlem, terör eylemleri yaptıkları iddia edilen sorumluları yargı önüne çıkarma amacından daha çok, Ergenekon davasına karşı yöneltilen ve soruşturma makamları tarafından haksız olarak değerlendirilen eleştirilerin cezalandırılması iradesinden esinlenmiş olarak gözükmektedir, ..., Mahkeme, başvurana atfedilen fiilleri soruşturmanın daha en başında ciddi terör suçu olarak nitelendirerek ve dolayısıyla tutukluluğa dair yasal karineyi uygulayarak yerel makamların, başvuranı böylesine uzun süren bir dönem boyunca ‘ikna edici’ ve ‘yeterli’ olarak nitelendirilemeyecek gerekçelerle tutuklu olarak bulundurduklarını değerlendirmektedir.”

İSİM İSİM SUÇLAMALAR VE BERAAT GEREKÇELERİ

Yalçın Küçük, Hüseyin Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, İklim Ayfer Kaleli, Ahmet Mümtaz İdil, Coşkun Musluk ve Muhammet Sait Çakır’a yönelik suçlamalar hakkındaki açıklamalar gerekçeli kararda şöyle anlatıldı:

1-Sanık Yalçın KÜÇÜK hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile (halen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/468 eski esas, Yargıtay Bozma ilamından sonra 2016/315 yeni esas sırasında kayıtlı dava dosyasının 17/07/2009 tarihli 2009/751 esas nolu iddianamesinin düzenlendiği tarihten sonra silahlı terör örgütü suçuna ilişkin örgütsel faaliyetlerine hukuki kesintiye uğratan iddianame düzenlendiği tarihten sonra da devam ettiği iddiasıyla),

a-Ergenekon silahlı terör örgütü yöneticisi olduğu, örgütün genel stratejileri ve amaçları doğrultusunda diğer örgüt üyelerini talimatlarla yönlendirdiği,

b-Kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği,

c-Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ettiği,

d-Yasaklanan bilgileri temin ettiği,

e- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği,

f-Örgüt yöneticisi sıfatıyla diğer sanıkların işlemiş olduğu özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından TCK.nun 314/1, TMK.nun 5, TCK.nun 216/1, 327/1, 334/1, 288, TCK.nun 314/3, 220/5 maddeleri delaletiyle TCK.nun 134/1, 53, 58/9 maddeleri gereğince,

2-Sanık Hüseyin Soner YALÇIN hakkında, İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

a-Ergenekon silahlı terör örgütünün Amaçları doğrultusunda, medya imkanlarını kullanarak kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra ettiği, bu amaçla diğer örgüt üyesi sanıkları talimatlarıyla yönlendirdiği,

b-Kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği,

c-Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ettiği,

d-Yasaklanan bilgileri temin ettiği,

e- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği,

f-Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği,

g-Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kayıt ettiği iddiasıyla

TCK.nun 314/2, TMK.nun 5, TCK.nun 216/1, 327/1, 334/1, 288, 134/1, 135, 53, 58/9 maddeleri gereğince,

3-Sanık Barış PEHLİVAN hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

a-Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olduğu, diğer sanıklar Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla, örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, medya imkanlarıyla kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra ettiği,

b-Kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği,

c-Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği,

d-Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla

TCK.nun 314/2, TMK.nun 5, TCK.nun 216/1, 288/1. 134/1. 53, 58/9 maddeleri gereğince,

4-Sanık Barış TERKOĞLU hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın ( Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

a-Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olduğu, diğer sanıklar Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla, örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, medya imkanlarıyla kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra ettiği,

b- Kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla

TCK.nun 314/2, TMK.nun 5, TCK.nun 216/1, 53, 58/9 maddeleri gereğince,

5-Sanık Ahmet ŞIK hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

-Ergenekon silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmamakla birlikte, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda örgütsel döküman hazırlayarak örgüte yardım ettiği iddiasıyla,

TCK.nun 220/7, 314/3 maddeleri delaletiyle, TCK.nun 314/2, TMK.nun 5, TCK.nun 53, 58/9 maddeleri gereğince,

6-Sanık Hanefi AVCI hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

-Ergenekon silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmamakla birlikte, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda örgütsel döküman hazırlayarak örgüte yardım ettiği iddiasıyla,

TCK.nun 220/7, 314/3 maddeleri delaletiyle, TCK.nun 314/2 ve TMK.nun 5, TCK.nun 53, 58/9 maddeleri gereğince,

7-Sanık Nedim ŞENER hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

-Ergenekon silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmamakla birlikte, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda örgütsel döküman hazırlama amaçlı örgüte yardım ettiği iddiasıyla,

TCK.nun 220/7, 314/3 maddeleri delaletiyle, TCK.nun 314/2 ve TMK.nun 5, TCK.nun 53, 58/9 maddeleri gereğince,

8-Sanık Şükrü Doğan YURDAKUL hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

a-Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olduğu, diğer sanıklar Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla, örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, medya imkanlarıyla kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra ettiği,

b-Kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği,

c-Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla,

TCK.nun 314/2, TMK.nun 5, TCK.nun 216/1, 288/1, 53, 58/9 maddeleri gereğince,

9-Sanık İklim Ayfer KALELİ hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

a-Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olduğu, diğer sanıklar Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla, örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, almış olduğu talimatlar doğrultusunda örgütün menfaatine olarak siyasi parti liderleriyle irtibata geçtiği,

b-Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla,

c-Özel hayatın gizliğilini ihlal ettiği iddiasıyla;

TCK.nun 314/2, TMK.nun 5, TCK.nun 288/1, 134/1, 53, 58/9 maddeleri gereğince,

10-Sanık Ahmet Mümtaz İDİL hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

a-Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olduğu, diğer sanıklar Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla, örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, medya imkanlarıyla kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra ettiği,

b- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla,

TCK.nun 314/2, TMK.nun 5, TCK.nun 288/1, 53, 58/9 maddeleri gereğince,

11-Sanık Müyesser UĞUR hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

-Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olduğu, diğer sanıklar Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla, örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, medya imkanlarıyla kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra ettiği iddiasıyla,

TCK.nun 314/2, TMK.nun 5, TCK.nun 53, 58/9 maddeleri gereğince,

12-Sanık Coşkun MUSLUK hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın ( Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

a-Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olduğu, diğer sanıklar Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla, örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, medya imkanlarıyla kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra ettiği,

b- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla,

TCK.nun 314/2, TMK.nun 5, TCK.nun 288/1, 53, 58/9 maddeleri gereğince,

13-Sanık Muhammet Sait ÇAKIR hakkında İstanbul C.Başsavcılığı'nın (Kapatılan CMK.nun 250. Maddesi ile yetkili bölümü) 26/08/2011 tarihli, 2011/1657 soruşturma nolu iddianamesi ile,

a-Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olduğu, diğer sanıklar Yalçın Küçük ve Soner Yalçın'dan almış olduğu örgütsel talimatlarla, örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, medya imkanlarıyla kara propaganda ve toplumu yanlış bilgilendirme faaliyetlerini icra ettiği,

b-Kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği,

c-Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla,

TCK.nun 314/2, TMK.nun 5, TCK.nun 216/1, 288/1, 53, 58/9 maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemi ile açılan kamu davasında mahkememizce yapılan yargılama neticesinde;

Toplanan deliller, sanıklar ve müdafilerinin aşamalarda yaptıkları savunmalar, mahkememizce yargılama sırasında alınan bilirkişi heyeti raporları, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak, sanıklara isnat edilen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı BERAATLERİNE karar verildi.”

 

 

 
6 Temmuz 2017 Perşembe 18:50 
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Mustafa Önsel
 
Türker Ertürk
 
Kazım DEMİR
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
Mehmet Polat
 
Havva GÜNAYDIN LAKUTOĞLU
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Nihat Genç
 
Attila Aşut
 
Arslan Bulut
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Ahmet Özer
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Mehmet Erdal Çağdaş
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Kadir ŞİŞGİNOĞLU
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Anket
Halkoylaması sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
1. Daha iyi bir gelecek
2. Daha kötü bir gelecek
3. Birşey değişmez
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1848 - Fransa'da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi.
1908 - Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.
1910 - Sanayi-i Nefise Mektebi 'nin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.
1912 - İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan Beyrut Muharebesi' yapıldı.
1918 - Estonya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1918 - Osmanlı Devleti'nde, Trabzon işgalden kurtuldu.
1920 - Almanya'da Nazi Partisi kuruldu.
1922 - Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı "Satvet-i Milliye" adlı gazete çıkmaya başladı.
1942 - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu; suikastçının [ugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.
1942 - 769 Romanyalı Yahudiyi taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.
1945 - Mısır devlet başkanı Ahmet Mahir Paşa parlamentoda öldürüldü.
1946 - Juan Perón, Arjantin devlet başkanı oldu.
1946 - CHP'nin "Parti Sanat Mükafatı" adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı "Otuz Beş Yaş" şiiriyle birinci oldu.
1951 - Kırşehir'de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi.
1954 - Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı; deniz trafiği durdu.
1955 - Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği antlaşması (CENTO), Bağdat'ta imzalandı. Daha sonra Birleşik Krallık, İran ve Pakistan üye olarak, Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci sıfatıyla katıldı.
1955 - Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da, Avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.
1975 - Led Zeppelin, klasik "Physical Graffiti" albümünü çıkardı.
1976 - Küba anayasası ilan edildi.
1977 - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1977 - Türk fizikçi Prof.Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li fizikçi S. Glashow ile paylaştı.
1981 - Buckingham Sarayı, Prens Charles ile Lady Diana'nın nişanlandıklarını duyurdu.
1981 - Atina'da Richter ölçeğine göre 6,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 16 kişi öldü.
1983 - Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.
1984 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kabe'yi ziyaret etti.
1987 - Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (açıklık politikası) söz etti.
1989 - Ayetullah Humeyni, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin ölüsünü getirene 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.
1992 - Nirvana solisti Kurt Cobain Courtney Love ile evlendi.
1993 - Danıştay,Nazım Hikmet'in vatandaşlığa alınması için kardeşi Samiye Yaltırım'ın açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi kararını onayladı.
1995 - Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.
1999 - Çin havayollarına ait Tupolev TU-154 tipi bir yolcu uçağı Wenzhou havaalanına inişe geçtiği sırada düştü: 61 kişi öldü.
2002 - Salt Lake City'de (Utah, ABD) düzenlenen Kış Olimpiyatları sona erdi.
2003 - Bas gitarist Robert Trujillo, Jason Newsted'in 17 Ocak 2001'de Metallica'yı terketmesinin ardından gruba katıldı.
2005 - Penguen dergisinin Tayyipler Alemi adlı kapağı sebebiyle Dergisi'nin sahibi olan Erdil Yaşaroğlu ile Pak Yayıncılık'tan 40 bin YTL'lik manevi tazminat talep edildi.
2008 - 80. Akademi Ödülleri, Kodak Tiyatrosunda sahiplerini bulacak.
2009 - DTP'nin Grup toplantısında Kürtçe krizi yaşandı. Ahmet Türk'ün Kürtçe konuşmaya başlaması ile konuşmayı canlı veren TRT yayınını kesti.
303 - Diocletianus'un Hıristiyanlara karşı ilk fermanı yayımlandı ve buna göre imparatorluk içindeki Hıristiyan kitapları ve ibadet yerleri yok edilecekti.
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
23
15
2
6
47
2
Başakşehir
22
14
4
4
46
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
33
8
Göztepe
22
9
6
7
33
9
Akhisarspor
23
8
6
9
30
10
Kasımpaşa
22
8
5
9
29
11
Malatyaspor
22
7
7
8
28
12
Bursaspor
23
7
6
10
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
24
15
Alanyaspor
22
6
3
13
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Süper Loto
22.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu041722274347
 
On Numara
19.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu03041617182125263032374042485054555657646770
 
Sayısal Loto
17.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu030508323536
 
Şans Topu
21.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu091015273103
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:15
  • Güneş06:56
  • Öğlen12:46
  • İkindi15:49
  • Akşam18:15
  • Yatsı19:44
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık