> > >
Facebook""
Twitnte""
Google
RSS Beslemesi
rfor methoid="ostg" nctiof="/aram.xhtml"> inpupt type="texl" Rizl="15v class=ssearc-field"a name="kilme"v id="kilme"vvalume=/sitde aramryap" onfocuss=if(this.valum) =='/sitde aramryap') {this.valum) '';}" onblurs=if (this.valum) =='') {this.valum) '/sitde aramryap';}"/"> inpupt type=submixl"vvalume=5v class=ssearc-gog" /> >
>
> > >
>
h3">Milli Eğitimdeki kıyıma bir tepki de Eğitim İş'terMilli Eğitimdeki kıyıma bir tepki de Eğitim İş'ter"Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözde performans uygulamasıyla AKP'li ve yandaş sendika Eğitim Bir Sen'li olmayan yöneticileri tasfiye etme operasyonuna bir tepki de Eğitim İş'ten geldi. Eğitim İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü, '' Eğitim-İş olarak, bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı gerekli demokratik ve meşru mücadelemizi sürdüreceğiz.'' dedi. İşte o açıklamar
 
Facebook""
Twitnte""
Llindedo""
Google
24 Ağustos 2014 PYaza 13:22> 
YÇoruYazdıe""
 
 
Milli Eğitimdeki kıyıma bir tepki de Eğitim İş'ten
p> 

> p>>/spav style=font- Riz: ltarg;o">/strong></p> > p> 

> p>BKilendği gibi, TBMM Genel Kurulu’nda 1/3/2014 taih.inda kbul dednle >/strong"Milli EğitimTleme Kjonuu İlbe Bzı Kjonu Hükmüude, Karr nammlede,DceğşiıktikYapılamasunaDabirKjonu,> > p>"Milli Eğitim Bakanlığ asunva kzanlara göoeven geenilerdahilvtüm okul mürdüilerni göoevnte" amış göoünmekstndi. Göoevnte" aınpavokul mürdüilernian lernve yandaş sendikaüyesi öğrneamnilern mürdüş olara göoevnlendiBileceğo açıtır.."Milli Eğitim Bakanlığ,a AK zihaniytşndve olmayanmürdüilerni kıyısuı gerçekleştditiş,e hukuksuz uygulamclrıuna biryenisşnki aha ekletiştdi.

> p>Ona bnilece yöneticnin göoevşndve" aınamasvokulclrıuo açlamas,cilo biktitda kos yaşanamasunanedve" olcrak,kkar lek veliyBakt gözneamk Riian ypılpavgöoevnlenditmilerokulclrımızda iş blrışsuı bozacako veeEğitiiannitmmdğinki aha da düşdürecktdi.

> p>İktddza p"artOcnin sevko veddzaesi alında, blunpav"Milli Eğitim Bakanlığ,ayıllardlre yandaclrıunagöoe,kkyıormcıa birs-istm oluşeurabilamk hiç adumadpavdüzmnilmve ypmaktadır..Söz kzousu aduru da eEğiti kduruclrıuna yandaş yönetic göoevnlenditmehevrsşnin güunce örneEğndi. Ar çı atlamclrda liyBakt ölçütü as kıa" aınaış,etmk ölçü yöneticnin AK’iyebağlılık aeürecsi iilo AK’nian leelleştditecli veöznlleştditeclipolitikmclrıunahizmet derecke olmas,halznen getiştdi.

> p>Yıllarcavokulclrıuırbaşlrı,cilo yöneaiş yöneticilern, öğrneamnilerndve, öğrnnclistmsilicilerndve, vmmdmledean üksckepuŞa aolmolaıunarağmve, buvpuŞanarıuo"Milli Eğitim yöneticilernin vlendği puŞanarıuodörtnta biinkibcilo uolmlmas, iktddzaıuobıaraıuokadcroaşlmaı klendsznentlammvei vekkyıtksızşlrtksızbikt neaiş yönetic ardlığuı göistrmekstndi.

> p>Hderfnçok" açıtır..Hderfk,kkmusalistmce birinsŞa hakkı" olneeEğitii, p"yndak,kktılımcılık ve yönetştimrdl alında, leelleoe,ve adından şirkşetleeahizmet aıim oluıylapeşkeş çekmcktdi. Bu" açdan rbakldlığuda ismeheerfnıklstikkadcroaşlmeheerfinkiçoktŞa aşmıştır. Genel heerfneEğitiia, GATSkkapsamğuda hızla "piyasıa" açlamasuı ağllamak, leelleşmei veöznlleştditeipolitikmasunaveikiyahizmeti sunpbBileck CEO’clrı,göoevnlenditmktdi.

> p>Szouçş olara eEğitim yöneticilernin bmmdüilnemesi vedeğberlendiBiemesi sürcşndvespiyai hreetranolaedeğtil,liyBakt ilıkesistmce aınamlıdır..Hhuku büromuz,n sö kzousu yöneammdğian yıyılanamasudan szoraı gereklihBzırlçıklrıuırtlammklylara yöneticitikiçian lstrliepuŞa aoalmayanüyeilermRiz yönitikdHavaednlkçkesihBzırlamıştır. Eğitim-İş olarak, bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı gerekli demokratik ve meşru mücadelemizi sürdüreceğiz

>
 
Facebook""
Twitnte""
Llindedo""
Google
24 Ağustos 2014 PYaza 13:22> 
YÇoruYazdıe""
 
< ifrmmvv id=/Çoru"a name=/Çoru"a height="300"yscrolings=yesg" width=6218"frmmv"borde="05v src="/Çoru..phpeur=h&?id=12741" style=ovleflow-x:ahiddea;m"> nofrmmvsv> p>Hdnüz krmsme/Çorue ypmaaış,eilıe/Çorue ypan siz olunz

>
 
 
>
 
Yazzarlar"RSS
A.
 
Türker
 
Nihra
 HHvva Mehmet Mustafa Attiyla ArsolneBulut"v Prof. Ahmet ÖamerFaruk Göksu Gülcan ÖamerTurpa"v Osma Cudi Ykllmz"v class=yBzza/rsşim" width="00" height=60"" />Osma Cudi Ykllmz> Prof. Prof. Prof. Hüseyin Zeklerya Mehmet HHsŞa Erdal Serpil Erdal İncliGüugöo"v Kazım CoşuunaERUZ"v Mehmet Ruhi İlyasiGümrükçü"v Sami ÖamerAspa"v Prof. KadirnŞİŞGİNOĞLU"v >
 
>
 
Habeleo
>
 
>
 
form aceionc="lanet4.html"methode= ort"" style=mtarzn: 0px0 padding: 0px0"v>
/spav class=lanetsoruk"HHlkoylramas,szoalas, Türkiy'yi ne brekiyor?><
input names=lanetno" values=360"types=hidden;" />/spav class=lanetcevap">1. Dahli-yin bi gelreck><
input values=129" names=lanet0"types=rmdko;" />/spav class=lanetcevap">2. Dahlikötün bi gelreck><
input values=130" names=lanet0"types=rmdko;" />/spav class=lanetcevap">3. Birşeyedeğişmez><
input values=Aaneti Oylr" names=submit"v class=oybutton0"types=submit"v/v>
>
 
>
 
Gazeet,Mmaşetller>
>
/ul>
 • AydınlıikGazeetsi
 • HürrkiytkGazeetsi
 • MillkiytkGazeetsi
 • HHabetTürmGazeetsi
 • PortamGazeetsi
 • Sabah
 •  
  >
   
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » >< >
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » ><
   
  /spav class=oka"> » >< > >
   
  >
  01>02>03>04>05>06>07>08>09>10>11>12>13>14>15>16>17>18>19>20>21>22>23>24>25>26>27>28>29>30>31>Ocra> Şubat> Mart> Mayıs> Temmuz> Ağustos> Eylül> Ekim> Aralıi> 2010>2011>2012>2013>2014>2015>2016>2017>
   
  >
  /trong>1827> - Navlain Baskını. İngiliz, Ftranız, Rusebbikeşsk filosu, Yunkaiisae aççıklrındm Navlain'de OOsmalı donkaamaseı tahrip etti.;
  /trong>1905> - Galltas"ary Spor Kulübü kuruldu.;
  /trong>1921>< - Ftranızklr'ıuoAnadolu'dyançekilemes. TBMM ile Ftrana hükümeti armasedm AAnkar AAlaşamas,yiz amndı. Ftrana adsun Ftraklin Bouillon'un sürdürdüğüigörüşmdmle,szoalasedm, Ftrana işgal ettiğioAnadolu topraıklrındmançekildi.;
  /trong>1927> - Mustafa Kemal AtatTür'ün Kurtuluş Savlşı'eı kalkttlığ,15 20 Ekim 1927 taihllernde CumhurkiytkHHlk PtartOc 2. Kongrcsşndv otuz bltı,buçuk saatrsüren taihd konuşamas;/trong>1935> - Millkiytçi hükümetv karşı Mao Zedung'un başklttlığ,ven bi yılrsüren 6.000 millkk Uzun Yürüyüş,szoanerdi. Mao öndvrliğindvki Birşnci Öncü OrdunYvema'a girdi.;/trong>1940> - Nüfusesayımı. Türkiy'nin nüfusu: 17.8204950.;/trong>1941>< - II. Dünya SÇvlşı: Alsma işgalindvki Sırbiisae'dyvbinllect,aivil öldürüldü: Kragujevac katliamı.;/trong>1942>< - Ekmearkjandmlei dağıtkllmya başkldı.;/trong>1944>< - SoviytkKızılrOrdunBelgrad'a girdi. Ayeı gün Geisapo, Alsma anti-faşiis,vensosyal demokratrJuliuseLeabe'i kurşunk dizdi.;/trong>1945> - Mıasr, Surkiy, Iraı,venLübema, FKilstiantopraıklrındm devlet kurmaı,listyen ahudctlee karşı Arap Cemkiytş'ni kurdu.;/trong>1949>< - MinikeVali" olraı,saeıemarOrdinaryüs Prof. Dr..Fahrettin KleimıGökay, İisaebuleValiliği,venBeledkiy Başşkallığ,görevşne başkldı.;/trong>1954>< - Brisaeya'dyv51vbin lisma işçtOc grcvengitti. Brisaeya'eıe deniz ticareti yaı yaıya durdu.;/trong>1954>< - Dünya BaAnkas,gendm sekretlei Türkiy'yve gldi. Gendm sekretle " Türkiy ekonomikegelrecği,çok"pzarlkn bi ülkedir" dedi.;/trong>1959>< - III. Akdeniz OyualkaınBeyrut'ta düzeonlend. Tür grckoromen millk,sakımı şampi/yo" odu., Türkiy 4 bltıa, 2 gümüş, 1vbronz mrdaİya aldı.;/trong>1968>< - Meksiko Olispi/atolaı'odr sbrabis,güreİşte78 kilodr Mahmut Atalry ven97 kilodr Ahmet Ayık bltıa mrdaİya kazyanıola.;/trong>1968>< - ABD'nin öldürülve"başşkalkaındmanJohn F..Kennedy'nin eşs Jacqukilne.Kennedy Yunkalı lamatör Arlisotle Onlasis ile evlendi.;/trong>1978>< - İTÜ ElektrikeFakületsi dvkaeı Ord.Prof. Bedri Klrafakioğlg,İisaebul'dyvuğradlığ,Ocolhlı saldlrı szoucuodr yaşamseı yitirdi.;/trong>1980> - Yunkaiisae, NATO asklei kaeadsun yenideangirdi.;/trong>1982>< - Birngün önec anmyana metnini aççıklyyanMGK, devlet başşkaı.KenyanEvren'ianrnmyanaylr,ilgili konuşamolaınsvdleştdimeyi ysaıkldı.;/trong>1984>< - Bilkent ÜnivMersetsi kuruldu.;/trong>1985> - 12. Nüfusesayımı. Türkiy'nin nüfusu: 50.664.458.,İisaebul'un nüfusu: 5.475.982>/trong>1992>< - Bingöl'ün Solhan ilçtsi Hyzzaşah köyü ykınlkaındm,n bi otobüsü durdutra PKK milisaelkaın19 yolcbyu kurşunk dizleek öldürdü, 6 kişiyi yrakldı.;/trong>2002>< - Sırbiisae ile bbikikşteYugoilavya'yı" ouştutra Klradağ'dr yapılan gendm seçiimlede, devlet başşkaı.Milo Cuşkaoviç'ianbağımnızkık yalıas,ptartOc mecils,çoğualuğuauvdldv etti.;/trong>2008>< - Ergendkon davkas'eıe ilkkduruşamas,Silivei Cezaevş içiadvki Adlkiy'de görülemye başklndı.;> script types=text/javascript"> $('.<
   
  >
  Admaa> Adıyampa> Af/yo> Ağrı> Aks"ary> Aamaya> Antaİya> Ardahpa> Artvşn> Aydın> Btatın> BBatmn> BByburt> Çmaakkale> Çmakırı> Çorum> Ddenili> Düzce> Edirne> Elazığ> Erzincmn> Erzurum> Gaziantep> Gi/reun> Gümüşhpae> Hakkari> >Hata> İisaebul> Karatmn> Kayseri> Kırıkkale> Kırıklreli> Kocaeli> Konya> Kütahya> Malltya> Maaiia> Mrrdiu> MMersu> Muğla> Muş> Ordu> Osmakiy> SÇkarya> Sameun> Şyalıurfa> Siirt> Sinop> Şırnra> Tekirdağ> Tokat> TTrabzo> Tunceli> Uşra> Vmn> Yalova> Yozgat> Zonguldra>  
  > /ul>
 • <
 • <
 • 12:17>
 • 15:17>
 • 17:42>
 • 19:11>
 • >
  >
   
  >
  /spav class= taih">19.10.2017 Ttaihli Çekiliş Szoucu></spav class=szoucr" style=mtarzn-left: 78px0;i>b>03>b>12>b>17>b>28>b>47>b>48><
   
  /spav class= taih">16.10.2017 Ttaihli Çekiliş Szoucu></spav class=szoucri>b>01>b>06>b>12>b>13>b>14>b>16>b>19>b>27>b>35>b>37>b>38>b>40>b>49>b>51>b>52>b>55>b>64>b>65>b>68>b>69>b>75>b>80>< 
  /spav class= taih">14.10.2017 Ttaihli Çekiliş Szoucu></spav class=szoucr" style=mtarzn-left: 78px0;i>b>04>b>06>b>12>b>33>b>34>b>45><
   
  /spav class= taih">18.10.2017 Ttaihli Çekiliş Szoucu></spav class=szoucr" style=mtarzn-left: 78px0;i>b>01>b>02>b>15>b>16>b>25>b>12><
   > >
   
  <br" /> /ul>
 •  
 • Facebook""Twitter""
 •  
 • Yazılım:>< >
 • >
  <br" /> /ul
  >
  <br" /> /ul
 • >
  <br" /> /ul>
 • Devlet Bahçelr>
 • >
  <br" /> /ul>
 • Windows 8>
 • YukkaınÇış0"/v
  > > script types=text/javascript"> $(funceion(){ ind.init({ 'blag':'tr', 'root':'', 'name':'home' }); }); >< /bodyv> <.htm>