İşte MHP'nin af önerisi

Ana Sayfa » Siyaset » Demokratik devletin esası denge denetim kalktı!

Demokratik devletin esası denge denetim kalktı!

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti, devlet ortadan kalktı. Yeni sistemde, çağdaş devlet sisteminde olması gereken denge ve denetim yok! TBMM’nin denetleme sistemi yok edildi, yasama yetkisi ise cumhurbaşkanıyla paylaşılıyor.

 
12 Temmuz 2018 Perşembe 09:08 
Yorum YapYazdır
 
 
Demokratik devletin esası denge denetim kalktı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi adı verilen yeni sistem işlemeye başladı ama ortada ne yasa var ne yönetmelik... Söylenen şu: “Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sistem oluşturulacak!” Bakanlıklar bir bir kapatılıyor, birleştiriliyor. Bürokratlar ise şaşkın durumda. Yeni sistemde kurullar değil kişiler ve o kişilerin bağlı olduğu tepedeki tek kişilik yönetim anlayışı hakim.

YERİNE NE KONACAĞI BELİRSİZ

İdari hakim olmak için artık hukuk bölümlerinden mezun olmaya gerek yok. Rektörleri ise Cumhurbaşkanı istediği gibi atayabilecek. Yeni sistemde artık Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şura gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel kurumları da bir kararname maddesiyle lağvediliyor ve yerine ne konulacağı ya da herhangi bir başka kurumun olup olmayacağı ise belirsiz.

HİKMET SAMİ TÜRK: 142 YILLIK DEMOKRASİ MÜCADELESİ BOŞA GİTTİ

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle alınan kararlarla birlikte, Türkiye’nin 142 yıllık demokrasi mücadelesinin boşa gittiğini savundu. Türk, “Egemenliğin millete geçtiğini söylüyorlar ama sanırım milleti tek bir kişi olarak algılıyorlar, bu düzenlemelerin doğru değil” dedi.

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, devletin yeniden yapılandırıldığı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin Aydınlık’tan Erdem Atay'ın sorularını yanıtladı. Türk, “Bu yeni sistemin Türkiye Cumhuriyeti’ni uçuracağı söyleniyor. Ama bu uçurmanın başka bir anlamı daha vardır. Hangisinin gerçekleşeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz” yorumu yaptı.

‘KARARNAMEYLE YASAMA CUMHURBAŞKANI’NA GEÇTİ’

Böylesine köklü bir değişikliğin şimdiye kadar hiç olmadığına dikkat çeken Türk, 1876 Kanun-i Esasi’ye atıfta bulundu. Türk, “1876’da Türkiye padişahlıktan meşrutiyete geçmişti. O sistemde padişahın artık yasa yapma yetkisi kalmamıştı. Bu düzenlemeler padişaha dahi verilmeyen yetkiler Cumhurbaşkanı’na veriliyor ve Cumhurbaşkanı yasama organı haline getiriliyor. Bu kararnamelerin başka bir anlamı yok” ifadesini kullandı.

Güçlendirildiği söylenen Meclis’in sadece sayısal bakımdan güçlendiğini, onun da 550 kişiden 600’e çıktığını belirten Türk, Cumhurbaşkanı’na Meclis’in kararlarını veto etme yetkisi verildiğini söyledi. Türk, “Cumhurbaşkanı bir yandan kararname ile yasama yetkisine sahip olurken, bir yandan da yasama yetkisi olan Meclis’in kararlarını engelleyebilecek. Son söz Cumhurbaşkanı’nda olacak” diye konuştu.

‘VEKİLLER OTURUP ÇAY KAHVE İÇEBİLİR’

Bu düzenlemeleri hayata geçirmenin 142 yıl içerisinde yapılan demokrasi mücadelesinin boşa gitmesi demek olduğunu vurgulayan Türk, “Ne getireceği önümüzdeki yıllarda görülecektir. Sanıyorum gerçek Cumhuriyet’e sahip çıkmak, böyle bir yönetime hayır demek, dur demek hepimizin görevidir” dedi.

“Egemenlik millete geçti diyorlar. Ama sanırım millet olarak tek kişiyi algılıyorlar” diyen Hikmet Sami Türk, Meclis’teki vekillere de bir öneride bulundu. Türk şunları söyledi:

“Meclis’in artık hiçbir katkısı yok. Sözlü soru sorma yetkisi, gensoru, hükümetin yönetiminde herhangi bir yetkisi yok. Meclis’teki vekiller Meclis’te oturabilir, orada çay kahve içebilir.”

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

ÜNİVERSİTELER ERDOĞAN'A BAĞLANDI!

Yükseköğretimde yapılan yeni düzenlemelere göre, rektörleri artık direkt Cumhurbaşkanı atayacak. Aydınlık’tan Seda Akyüz'e konuşan Tüm Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Recep Akdur, düzenlemeyle birlikte herkesin rektör olabileceğini, liyakat esasının da ortadan kalktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte çıkartılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda da önemli düzenlemeler yapıldı. Yeni KHK ile YÖK’ün teşkilatlanma yapısı değiştirildi. Daha önce YÖK rektör adaylarını belirleyip Cumhurbaşkanı’na sunuyor, Cumhurbaşkanı da adaylardan birini rektör olarak atıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu tamamen ortadan kalktı. Artık üniversitelere rektörü direkt Cumhurbaşkanı atayacak. Rektörlerin profesör olması şartı kaldırıldı! Eski sistemdeki ‘devlet üniversitesinde rektörlerin iki dönemden fazla görev yapamaması’ sınırı da artık yok.

İŞADAMINA REKTÖRLÜK YOLU

YÖK’ün yapısındaki bu köklü değişikliği, özerk olması gereken üniversitelerin tamamen Cumhurbaşkanı’nın eline bırakılmasını, konunun uzmanlarına sorduk. Aydınlık’a konuşan uzmanlar, şu noktalara dikkat çektiler: Rektör atamalarında YÖK’ten görüş alma geleneğine son verilmiş oldu. Profesör olma şartı kaldırılınca, rektör olacak kişinin akademik bir geçmişi olmasına gerek kalmadı. Vakıf üniversitesi sahibi bir işadamı, sahibi olduğu okulun rektörü olamıyordu. Yeni düzenlemeyle artık olabilir.

‘HERKES REKTÖR OLABİLİR!’

Tüm Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Recep Akdur, rektör atamalarına ilişkin görüş bile sunamayacak olan YÖK’ün önümüzdeki dönemde tamamen ortadan kaldırılacağını düşünüyor. Artık liyakatli kişilerin rektör olmasının imkânsız hale geldiğini ifade eden Akdur şunlara dikkat çekti:

“Hükümet sistemiyle devlet yönetimi değiştiriliyor. Birçok kurum kuruluş kapatıldı. YÖK’ün yetkileri de elinden alındı. 2016 yılında önce rektörlük seçimleri kaldırıldı şimdi de atamaları direkt Cumhurbaşkanı yapacak. Bu akıl almaz bir durum. Geçmişte demokratik mekanizmalar, liyakatli kişilerin rektör atanmasını sağlıyordu. YÖK artık ne işe yarayacak? Son yıllarda aten sadece kılavuzluk ediyordu. Artık sadece dört yıllık üniversite mezunu olmanız ve beş yıllık iş tecrübenizin bulunması rektör olabilmeniz için yeterli. Bir de artık rektörler Cumhurbaşkanının istediği kadar makamında kalabilecek. Yani siz Cumhurbaşkanın istediği biriyseniz, rektör de olursunuz, istediğiniz kadar da o koltukta kalırsınız! Elindeki bu yetkilerin alınması zamanla YÖK’ün de kapatılacağını gösteriyor.”

Recep%20AkdurTüm Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Recep Akdur

ARTIK İLAHİYATÇI DA İDARİ HÂKİM OLABİLİR

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan düzenlemeye göre, artık idari hakim olmak için Hukuk Fakültesi veya hukuk ağırlıklı bölüm mezunu olmak zorunluluğu ortadan kalktı. Yapılan değişikliğe göre, artık Veterinerlik Fakültesi mezunu da, İlahiyat, Ziraat veya Mühendislik Fakültesi mezunu da idari hakim olabilecek.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, idari hakim olmak için Hukuk Fakültesi mezunu olma şartının kararnameyle kaldırılmasına, “KHK ile üç kişilik heyetin hiçbir üyesinin tek saat bile hukuk dersi almadan hukuki konularda karar vermesi mümkün oldu. Bu durum düzeltilmeli” diyerek tepki gösterdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı KHK ile idari hakim olabilme şartlarında değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre, 24 Şubat 1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8’inci maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafı, “İdari yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak ya da bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak” şeklinde değiştirildi. Maddenin önceki halinde ise idari yargı adayları için her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmaları şartı aranıyordu.

‘DÜZELTİLMELİ’

Düzenlemeye tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, şöyle konuştu: “Yeni KHK’ya göre hukuk dışındaki bir fakülte mezunu da idari yargıda hakim olabiliyor. Kalabalık heyetlerde bir üye belki olabilir. Ancak KHK ile üç kişilik heyetin hiçbir üyesinin tek saat bile hukuk dersi almadan hukuki konularda karar vermesi mümkün oldu. Düzeltilmeli.”

‘İYİ NİYETLİ BİR TAVIR DEĞİL’

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ise idari yargıya hukuk eğitimi almamış kişilerin sokulmasının yargıyı daha problemli hale getireceğini belirtti: “Türkiye’de 123 Hukuk Fakültesi var. Buralardan her yıl 15-20 bin kişi mezun oluyor. Bu kadar Hukuk Fakültesi mezunu varken bu şartı kaldırmak iyi niyetli bir tavır değildir. Yarın ilahiyat mezunu, mühendislik mezunu birisi de idari yargıda hakim olacak. Bu mezunlar nasıl öğrenecekler? İdari davalarda taraflardan birisi devlet. Düzenleme, kabul edilebilecek bir şey değil. Bir hukukçu olarak bunun altında kasıt aramak durumunda kalıyoruz.”

Ayfdınlık

 
12 Temmuz 2018 Perşembe 09:08 
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Nihat Genç
 
Kazım DEMİR
 
Havva GÜNAYDIN LAKUTOĞLU
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
Türker Ertürk
 
Mehmet Polat
 
Attila Aşut
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Mustafa Önsel
 
Arslan Bulut
 
Muhammet İKİNCİ
 
Ahmet Özer
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Mehmet Erdal Çağdaş
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Kadir ŞİŞGİNOĞLU
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Anket
Halkoylaması sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
1. Daha iyi bir gelecek
2. Daha kötü bir gelecek
3. Birşey değişmez
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1821 - Mora İsyanı'nda Gördüş (Tripolis) şehrini ele geçiren Yunanlar 30.000 Türk'ü öldürdüler.
1856 - İzmir-Aydın hattı demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demiryolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. Ancak genç Cumhuriyetin hükümeti, bu hattı 30 Mayıs 1935'te satın aldı.
1924 - SSCB, Rusya SSC'ne bağlı, Karadeniz kıyısında Tuapse merkezli Şapsığ Ulusal Rayonu kuruldu.
1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden açıldı.
1942 - Naziler, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı.
1947 - Bulgaristan Partisi Lideri Nikola Petkov asıldı.
1954 - Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, ABD ajanı olmak iddiasıyla tutukladı.
1961 - THY'nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan Tay uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe'ye çarparak düştü, 28 kişi öldü.
1971 - Altın Koza Film Festivali'nde sonuçlar açıklandı; Yılmaz Güney tüm ödülleri aldı.
1973 - 18 yıl önce iktidardan darbeyle düşürülen Juan Peron, Arjantin'de yeniden devlet başkanı seçildi.
1993 - Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
1996 - Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun, evli erkeğin zinasına ayrıcalık tanıyan maddesini iptal etti.
1997 - Cezayir'de köy baskını: 200 kişiyi öldürüldü, 100 yaralı. Baskını İslamcı radikallerinin yaptığı öne sürüldü.
1999 - Abdullah Öcalan, bir açıklama yaparak, Türkiye'ye gelip teslim olmasını istedi.
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Başakşehir
6
4
1
1
13
2
Galatasaray
5
4
0
1
12
3
Kasımpaşa
5
4
0
1
12
4
Beşiktaş
5
3
1
1
10
5
Ankaragücü
6
3
1
2
10
6
Konyaspor
5
2
2
1
8
7
Kayserispor
5
2
2
1
8
8
Trabzonspor
5
2
1
2
7
9
Malatyaspor
5
2
1
2
7
10
Antalyaspor
5
2
1
2
7
11
Fenerbahçe
5
2
0
3
6
12
Göztepe
5
2
0
3
6
13
Alanyaspor
5
2
0
3
6
14
Bursaspor
6
0
5
1
5
15
Sivasspor
5
1
2
2
5
16
Çaykur Rizespor
5
0
3
2
3
17
Akhisar Bld.Spor
5
0
2
3
2
18
Erzurum BB
6
0
2
4
2
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Süper Loto
20.09.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu131735364146
 
On Numara
17.09.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu02031113181926293438434451535459606465697279
 
Sayısal Loto
22.09.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu010412274649
 
Şans Topu
19.09.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu020306203001
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:20
  • Güneş06:01
  • Öğlen12:25
  • İkindi15:50
  • Akşam18:26
  • Yatsı19:55
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık