3 partinin ittifakıyla tezkere kabul edildi

Ana Sayfa » Güncel » ÇYDD'den tecavüz açıklaması

ÇYDD'den tecavüz açıklaması

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Karaman'da 45 çocuğa tecavüz iddiaları konusunda toplum taraf ve daha duyarlı olmaya çağrıldı. İşte yapılan açıklama:

 
24 Mart 2016 Perşembe 15:20 
<5pg" width="538" height>
&nbul>
div> 2quiv="ara">&nsiletisldak
ecxMsoNo/lili>İlgi: bbütün-->l" tarıından ya’329.j olm="/ r"> ş taı iz p> >ecxMsoNo/lili>Biz p> >ecxMsoNo/lili>p> >ecxMsoNo/lili>Ensar Vakfıından ya Şubnsiı kondan ya İmam Hatip LisnsiıMezu tarııÇağdaş ’ne ait ev dici> >ecxMsoNo/lili>Ad9314çet=kuru"_bldm>ispattanmış 10açıklaiduzafıman'da 4a göartn açıklaiduza cinsmı lt="smbldm>g" öğrelimi ad93 wiı tecg" e, vicdGezi,ahl>l", hukuka ayavas işm lei Geneldığı ="reşaavas Gem/smıştır.bzon >ecxMsoNo/lili>Ana-babda 45n güven: baş lim=kuru"_blplumdlai düşkatesicripe yaetpbaş ş Yev attarı 5n fiziksTatiruhpg" oa 4ak vş şekildarlıratanm>ÇYDasta göamez"og:ge"wi Pol tarda 4 B>l" ı Se y Rn yzanoğlu’nun Ensar Vakfı’na arka çml" ; vakfııktr-dlaii,aent="araf lıştığı iz ÇYDşaşkınlıkr koüzüntüyeane"og:um uşnk"> Oysa Ailar koS></a> Pol tarda 4 B>l" ı’neği ilk tecb1> <nen; açıklka 4a ve ail2yeaşefkattarlıka ş tsı,rg<nişbotr-mlu k'#mesiıiç 6 Savcılığa suçnda uruğa tec<ulunmtsı,rbütün-ülkeyitinps"arnrg<nişbçaplıo</r ipt:tır="aragirişş ş Ybiç m 699 ayrı tılıo <title>a 4 ve uygutle>a 4 Genmtsıdır.bzon</b" p> ><pv="ara">ecxMsoNo/lili><a hrefmkutu" s444444; font-tml": 11pt; font-family: Csimbri,rinns-avasf; http-simgn:nufg.jp /on</><a hreffont-tml": 12pt; font-family: Ar'da,rinns-avasf;">Yıtılı-gündüzlüonurlt=kursu, vakıickevagibi ada 4 wiı tecef=ikattarilerğoplum 4ak avabnstçeh=4simybaşec<ulunlt=varlışsavaş ulum tksız5n bütün-çıklka 4a <tilum n bu htmlyün Habtadev <tçehsıkı=kuraltarilerğopl kon<nelim= wiı tecf lışmtsı,rvüz iddvicdGeı 5n kostargeoplnesil <r y.pngtiram" tagkreğirek.bzon</b" p> ><pv="ara">ecxMsoNo/lili><a hrefmkutu" s444444; font-tml": 11pt; font-family: Csimbri,rinns-avasf; http-simgn:nufg.jp /on</><a hreffont-tml": 12pt; font-family: Ar'da,rinns-avasf;">Bu gibi ummlanr329.jlnızca fii: bişm yet=kişi (ummlaa öğrelam")on<ğralıbu tarıın<nel <h2yetadev <t ilarilgi: bkuru"un ihlililum n yönelic </diadebotr-mludk"> Göarviniıhak_blankGenmtarnrbütün-otr-mluanr,akast koihlilkonuyalıobu bozu/ rüzen:e mücaderipeth2yeta->l" tar kos1.htmlç </d, o tka"_blplişga> eth2me"wrek.bzon</b" p> ><pv="ara">ecxMsoNo/lili><a hrefmkutu" s444444; font-tml": 11pt; font-family: Csimbri,rinns-avasf; http-simgn:nufg.jp /on</><a hreffont-tml": 12pt; font-family: Ar'da,rinns-avasf;">İlgi: bbütün-->l" tarıından ya’329.j olm="/ r"> ş taı iz <h2yeaf vş umkutz.bzon</b" p> ><pv="ara">ecxMsoNo/lili><a hrefmkutu" s444444; font-tml": 11pt; font-family: Csimbri,rinns-avasf; http-simgn:nufg.jp /on</><a hreffont-tml": 12pt; font-family: Ar'da,rinns-avasf;">Biz <r yurtt> rlum 4ak oraralumm="ğız.bzon</b" p.jpg" alt="Twitter" iv> </div> <div class"ara"> </div> <div class="smkutu" style="background-color: #3b5998;"><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.viratrabzon.com/haber/cyddden-tecavuz-aciklamasi-24536.html" onclick="window.open(this.href, 'facebookp','width=580,height=296');return false;"><img src="/resim/kfb.jpg" alt="Facebook" />Facebook</a></div> <div class="smkutu" style="background-color: #00aced;"><a href="http://twitter.com/share?text=ÇYDD'den tecavüz açıklaması&url=http://www.viratrabzon.com/haber/cyddden-tecavuz-aciklamasi-24536.html" onclick="window.open(this.href, 'twitterp', 'width=550,height=235');return false;"><img src="/resim/ktw.jpg" alt="Twitter" />Twitter</a></div> <div class="smkutu" style="background-color: #02669a;"><a href="https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.viratrabzon.com/haber/cyddden-tecavuz-aciklamasi-24536.html" onclick="window.open(this.href, 'linkedinp', 'width=550,height=235');return false;"><img src="/resim/kin.jpg" alt="Linkedin" />Linkedin</a></div> <div class="smkutu" style="background-color: #dd4b39;"><a href="https://plus.google.com/share?url=http://www.viratrabzon.com/haber/cyddden-tecavuz-aciklamasi-24536.html" onclick="window.open(this.href, 'googleplusp', 'scrollbars=yes,width=490,height=530');return false;"><img src="/resim/kgp.jpg" alt="Google Plus" />Google+</a></div> <div class="haberveri">24 Mart 2016 Perşembe 15:20 </div> <div class="smkutuy"><img src="/resim/yorum.jpg" alt="Yorum Yap" /><a href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" alt="Linıiciy"><img src= Yaı/twitg" alt="RSS Beslev class="gecis</div> <div c="Yorueg lim-avnirat->l" aer/1/topcagri/cyddde5href="/h'#me="Eş lim=Sentter.->l" aalt="Topf ve sı <#171; Öateki"Gününg" altifa ettirildi</><li><a</divya-tan-tabzon, Kart->sl" i aeavat-arnityddde7href="/h'#me="-1.html"</divyrneği rabzon, Kar B>şl" ı' aaavat9.jnıt">Sonraki"Gününguncel-1resim/logo.jpg" alt="" /></a></div> <div class="ara">&mkutubarp /on</>(0 ="/resim/eldı)bzon</b="/retarge16 Perifan eev clmkutu="15" clmkutu="urumu/39.quivis.hreing /><sklamlar/q621="fan e="/ile="0g width=mkutuycebowid=h&tion = "//div> <do></flow-x: hivirav><diifan ev clnofan esv clp>Henüz=kimsarl"/resGenmtmış, ilk l"/resGen</><iz olşn." p.iv> nofan esv clg" alt="" /></a></div> <div class="ara">&digjplaBu Ka</a> &deki"DiğüngGünün Ha <div class="ara">&digjp<ul> <li-> <diveri" />Gazeteler<ldi<ihracittifakiillicopbas-iyla-8> <a href="/yonlendir-184.html" targt="www.viihracittifakiillicopbas-iyla-8>"><img srcİhraçittifak, illicopbaş yasamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisihraçittifak, illicopbaş y/on</>/>Google+</aozetef="javasc Büyükavasc Beldtti><si'nira ıtıl</>KESK ü><si Apmlaın,></dankM</dç’i314çerek Yunlti"jav’ragiaş . yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<ilah1.htckiihinn-avno="/jav</liltari-zarir-fetva-a-etm8> <a href="/yonlendir-184.html" targt="www.viilah1.htckiihinn-avno="/jav</liltari-zarir-fetva-a-etm8>"><img srcİlah1.htçı İhinn Şvno="/'tmayakıltarilzarir fetva... asamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisilah1.htçı İhinn Şvno="/'tmayakıltarilzarir fetva... /on</>/>Google+</aozetef=lah1.htçı İhinn Şvno="/akaaına 45n n</tkutnagiymaavasn günahlumdlainu kocehennemdkocezatanaı/ımm="ğınııman'ditterek, n</tautnagiyen,akaştarı 5 atanakaaına 45n babda 45nıv_bdef atdı. yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<ler/1/om//jav<satdiri-lasst-ve-lıratihrefvandaki-7> <a href="/yonlendir-184.html" targt="www.viler/1/om//jav<satdiri-lasst-ve-lıratihrefvandaki-7>"><img src alt="Ir"/'tmaysatdı/ı; avast=varlıkiyetar yazaamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtis alt="Ir"/'tmaysatdı/ı; avast=varlıkiyetar ya/on</>/>Google+</aozetef="javas'asn Şemdin: bİlç<si'nira oth;"/likünü+</ai... I4ak avaş uçakc<ulunlt=Tefiel Köyü'nirki"üs bölgaavae, PKK'lı.coröri/ma -eme Derneği vş silahlpng" ıteş <tdaha Satdı/ıakcmodüa -eüs bölgaavcf lışmtsıçakc1 >sler ko1 sivil işçi avast=umdl, 2 >sler lıratandı. y yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<barzltia</ytan-okududaki- href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" alt="www.vibarzltia</ytan-okududaki- h"><img srcBarzlti </ytan okuduzaamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisBarzlti </ytan okudu/on</>/>Google+</aozetefRefeSeyaumaalki"gün rda Barzlti eniz, S'asn aetptavrpl ko'Gayrımeşru' il</>eth2avae rağmog:geri ad9m /smıl"/a Sonlum 4ak bugün Ame=ika' 5n S<si'neo <title>sGen<4ak 'otha tecölümlumsa;"/nü+zı/ız' ti><rek </ytan okudu. y yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<tsk <ulur-tatbikati"><asevi><sitiayuksTaas-iyla15href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" alt="www.vitsk <ulur-tatbikati"><asevi><sitiayuksTaas-iyla15he;"><img srSK,gGünu-emetbikatı 5n sevi><siti yüksTaas-zaamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisrSK,gGünu-emetbikatı 5n sevi><siti yüksTaas-/on</>/>Google+</aozetefTÜRKİYE’asn Günu-eSvaş Kap sı’neğsGentığı >sleriemetbikatı sevi><si yüksTaaifak. y yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<avniarda 4-boykotittiate-arnd"javat->rei-gezi-daves-iyla12href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" alt="www.viavniarda 4-boykotittiate-arnd"javat->rei-gezi-daves-iyla12he;"><img sSvniarda 4 boykot ttiate,rlınd"ştmay->re9314zi daves-zaamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisSvniarda 4 boykot ttiate,rlınd"ştmay->re9314zi daves-/on</>/>Google+</aozetefITUCl koETUC’un boykot taş ş YILOrvüz </t sııiç 6 Memu-eSen’ 6 51-ülkeye daves-ye gönirrd ş Yort"arafıktha Kıtıl<cak avniarda 4ı mts Detarı 5n avaşıl</m="ğı tecb1liraifak.<dis Detarı avaşıl</e>ÇYDrüşvetpteklifilum 4ak y"/retandı. ITUCl"javrı a uyum tsınıvşivirttartavs-ye tterken,aKESK ‘Hükümet,rlınd"ş avniardyıın<vreye soktu’ y"/reinu Gentı. yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<sur-ye-ve-om//er/3-parsia</ceg;</iyla1tegori/bilim---teknoloji /kin.jpg" alt="www.viaur-ye-ve-om//er/3-parsia</ceg;</iyla1tee;"><img sSur-yel koI4ak r/3-parsi </ceg;</ yasamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisSur-yel koI4ak r/3-parsi </ceg;</ y/on</>/>Google+</aozetef=ükümet 6 TBMM’ye sa tlai r/3-pardko‘I4ak koSur-ye’asn alt=i’ ifaderiri,r‘Sur-yel koI4ak’lum 4ak yer atdı. Esad’rayönelik til yreişadı. yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<darbt=i-ass=akis" clen-geneSel-emekliittifakiyla0l-borc-sinirini-asti-39329.ht.jpg" alt="www.vidarbt=i-ass=akis" clen-geneSel-emekliittifakiyla0l-e;"><img s'Darbt=i öss=ak' s" clen geneSel emekliittifakasamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtis'Darbt=i öss=ak' s" clen geneSel emekliittifak/on</>/>Google+</aozetefKorgeneSel Ata Kılkği ileo</r korgeneSel,o</r tuğgeneSel ko19ssibng" aemekliliğü sevkittifssust.narilişksn İçişm le B>l" lığı "javrı Resmion.com 'darler atdı... yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<ameturk <eyfieltiacatihik-atana-amentari-ne-umdliyla0 href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" alt="www.viameturk <eyfieltiacatihik-atana-amentari-ne-umdliyla0 hzey-kore-simetniz <eyfielticf lılıkratana amentari ae=umdl?asamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisimetniz <eyfielticf lılıkratana amentari ae=umdl?/on</>/>Google+</aozeteff="java’ 5n Kepezbİlç<si'nir, imetniz <eyfieltincf lılıkratana amım tsıslm>ilgi: bgöz wiı apg" alt=3cb1ltti><cf lışanı, adan 18 eta ş"javslm>avabnst bırakıtdı... yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<_blankcia</diha-umgu<aseabnst-bom//ifakiyl298> <a href="/yonlendir-184.html" targt="www.vi_blankcia</diha-umgu<aseabnst-bom//ifakiyl298>e;"><img srblankci Mediha Omgu<>avabnst bırakıtdıasamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisrblankci Mediha Omgu<>avabnst bırakıtdı/on</>/>Google+</aozetefNöbmlç oSulh Ceza Gük="w ş , 120 gündür tutukluc<ulunlt=gblankci Mediha Omgu<'u<>adan 18 eta ş"javslm>tahli><site "javrı krak.ason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<ozav</rifet->havasye-h"javbaşen--davacom/fakihapsler/1" csindak297> <a href="/yonlendir-184.html" targt="www.viozav</rifet->havasye-h"javbaşen--davacom/fakihapsler/1" csindak297>e;"><img sOzav Ar'f'e B>hçvas'><ch"javbaşen dava <tdah, hapsl r/1" csinasamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisOzav Ar'f'e B>hçvas'><ch"javbaşen dava <tdah, hapsl r/1" csin/on</>/>Google+</aozetefMHPYaşamı B>şl" ı Dev <t B>hçvas’asn Avukatı Yücmı Bulut, halk rtsıçakc“Ozav Ar'f”lum 4ak bi"wi<v Ar'f Şs-ucıhak_bn"/nü+pisocezasııi/1"micripkamu davası <tdahğınıı <titldı.ason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<sur-yeliiaktivi/1-anne-ile-_blankciakizi-kattadifakiyl29tezkere-kabul-edildi-393 /kin.jpg" alt="www.viaur-yeliiaktivi/1-anne-ile-_blankciakizi-kattadifakiyl29tee;"><img sSur-yean aktivi/1 anne ileogblankci kızı "jttadifakasamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisSur-yean aktivi/1 anne ileogblankci kızı "jttadifak/on</>/>Google+</aozetefSur-ye'asn önir:ge"<v muhal'f aktivi/1 Orouba B>l"rat ilar22ünya, tacı gblankci kızı Halta Bar>l"t, Üsküdar'tacı ev <r 699 bu akşam "jttadifak. yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<lerakjavatmit 6g 699er/railt->yragkiyl29edi-istifa-ettirildi-39310.html" targt="www.vilerakjavatmit 6g 699er/railt->yragkiyl29ed"><img src ürakjava mit 6g 699 İ/rail ->yrağıasamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtis ürakjava mit 6g 699 İ/rail ->yrağı/on</>/>Google+</aozetefErbi"'darlı olmayrefeSeyaum takin: kust.narMusul si-2asytha tecöear: bta ü/ma i<v Zparvlti Özmı KuvvetpKomut" lığı' aaerğoplpeşm="gea -edipkatıtdı. yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<leSey-kursucaklcıklka 4a-fal>l"iyl28l-borc-sinirini-asti-39329.ht.jpg" alt="www.vileSey-kursucaklcıklka 4a-fal>l"iyl28l-"><img src arlt=kursu tecfıklka 4a fal>l"zaamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtis arlt=kursu tecfıklka 4a fal>l"/on</>/>Google+</aozetef="javasc alınwww’delumdlai man'dittclen </r arlt=kursu teclışaalt=dehşet,rgüven: /akamertsıçeclınsıdı. y yS></a> </divteclıyına nlt=görüntü <rdar arlt=kursu a:ge"<v,rinrıkr kocübbeagiyencfıklka 4, hocatan fkci şekildarnuyak ycsin.ason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<fetoiratrutukl nlt-rektor-"smbiltabsye-minnelimiz-sonsuzdundak288> <a href="/yonlendir-184.html" targt="www.vifetoiratrutukl nlt-rektor-"smbiltabsye-minnelimiz-sonsuzdundak288>e;"><img srETÖtter.cutukl nlt rektör: İ/mbil Abs'><cminnelimiz sonsuzdunzaamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisrETÖtter.cutukl nlt rektör: İ/mbil Abs'><cminnelimiz sonsuzdun/on</>/>Google+</aozetefrETÖt.htm'="javarlı olma tsı' davası teceutukluc<ulunlt=="javarÜniv"javm | escı Rektörü Niinıi Eruslu'ha , TBMM B>şl"m İ/mbil ="javasc'ı "ağabt=imizdinzati><ctjnıttığı x botYort"arafıktha yason</b" t="_blank">Günün Yazır<ldi<densiz-muftuye-otr-ytt badak287> <a href="/yonlendir-184.html" targt="www.vidensiz-muftuye-otr-ytt badak287>ir-eseni-koensiz müftüyeaotr-ştt bazaamlar/q1quiv_blank">58pssimgndiuvg.jtisoensiz müftüyeaotr-ştt ba/on</>/>Google+</aozetefGölcük Müftüsü Mehmetpl" tcı’ 5n fb.jpg" v_bsabrneği “Mağazatar329ambda jı <tdmış teşasc ürünm le hep lırı f1.htıçecsıtılı/. Ana lına…”ati><cGentığı pmlanşım tepcı çekti. Pmlanşımlm>ilgi: b="jaaetpİşm le B>şl" lığı otr-ştt ba--> ttha yason</b" t="_blaişim" />İletişim/li></ul> </div> </div> </davm |agv id="a --> <dlass="rekltm8> <a href="/yonlendir-184.html" target="_blay4572ua38y3ws"/reklamlar/q3 "//_blank">251g" width="538" hg" alt="" /></right: 0px;"><div yle="carnrboth;"></div> <!-- sürmanşyma tşlamp;</div><div class="kem-kattiamucaklgulen-me De-her-zvascki-ekipiyla-edi-istifa-ettirildi-3931on</>/>Googl.htrsbas: /ef="jem "jttiamı tecgülen ialarıher zvascki ekip!ason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL height=kem-kattiamucaklgulen-me De-her-zvascki-ekipiyla-edborc-sinirinjem "jttiamı tecgülen ialarıher zvascki ekip!h="538" hünün Yazır<ldi<iki- hreik-adam-saha-kena-ucaklthtmlyda-gu<es-tribu<e-yoltand-iyla-tegori/bilim---teknoloji on</>/>Googl.htrsbas: /efİki hreik adam saha kena-ı tecef=tıştıl, Aneş tribAne yoltandıason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heighiki- hreik-adam-saha-kena-ucaklthtmlyda-gu<es-tribu<e-yoltand-iyla-te"><img srcİki hreik adam saha kena-ı tecef=tıştıl, Aneş tribAne yoltandıh="538" hünün Yazır<ldi<k"jav Kartrvindrtinzand-iyla-2href="/haber/yazdir/ap" on</>/>Googl.htrsbas: /efK"jav Kar rvindr inzandıason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heighk"jav Kartrvindrtinzand-iyla-2h"><img src "jav Kar rvindr inzandıh="538" hünün Yazır<ldi<basaklass=e-otn-"/likü-otkudaki-l-borc-sinirini-asti-3932on</>/>Googl.htrsbas: /efB>şakavasc'e oth;"/likünştkuason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heighbasaklass=e-otn-"/likü-otkudaki-l-"><img srcBaşakavasc'e oth;"/likünştkuh="538" hünün Yazır<ldi<tabzon, Kartmom/caklsl" dal-gtr-ntudaki-tezkere-kabul-edildi-393 on</>/>Googl.htrsbas: /efrabzon, Kar m <t tecsl" dal=görüntüason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heightabzon, Kartmom/caklsl" dal-gtr-ntudaki-tee;"><img srabzon, Kar m <t tecsl" dal=görüntüh="538" hünün Yazır<ldi<tabzon, Kartve-fatih- hrim-"smi-arn-arna--kultanifakiyla0itir-eseni-konusuyor-3931on</>/>Googl.htrsbas: /efrabzon, Kar koFatih Thrim "smicarnrarna kultanıtdı/son</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heightabzon, Kartve-fatih- hrim-"smi-arn-arna--kultanifakiyla0ite;"><img srabzon, Kar koFatih Thrim "smicarnrarna kultanıtdıh="538" hünün Yazır<ldi<mom/c-k"javasckiyla02href="/haber/yazdir/ap" on</>/>Googl.htrsbas: /efM <t k"javascı!ason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heighmom/c-k"javasckiyla02he;"><img sM <t k"javascı!h="538" hünün Yazır<ldi<ersu -arnal-y135"h"javit->sl"-y<rda-alaakiyla0tegori/bilim---teknoloji on</>/>Googl.htrsbas: /efErsu pl"nal y135 h"javı></dküny<rda rtdı!ason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heighersu -arnal-y135"h"javit->sl"-y<rda-alaakiyla0tee;"><img sErsu pl"nal y135 h"javı></dküny<rda rtdı!h="538" hünün Yazır<ldi<sosatan-degnk">-m |ajkiyl29l-borc-sinirini-asti-3932on</>/>Googl.htrsbas: /efSosa'dlt=değng" m |ajı!ason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heighsosatan-degnk">-m |ajkiyl29l-e;"><img sSosa'dlt=değng" m |ajı!h="538" hünün Yazır<ldi<mom/c-k"javascki35"dttiiyla0edi-istifa-ettirildi-3931on</>/>Googl.htrsbas: /efM <t k"javascı ae=dtti?ason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heighmom/c-k"javascki35"dttiiyla0ede;"><img sM <t k"javascı ae=dtti?h="538" hünün Yazır<ldi<senol-gu<es-stadyreicaklsoklslindak27itir-eseni-konusuyor-3931on</>/>Googl.htrsbas: /efŞvnol, Aneş Stadyrei' tecştk slinason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heighsenol-gu<es-stadyreicaklsoklslindak27ite;"><img sŞvnol, Aneş Stadyrei' tecştk slinh="538" hünün Yazır<ldi<yuh-htmlk-fatih- hrimiratrffye-ihni-15" dak28tezkere-kabul-edildi-393 on</>/>Googl.htrsbas: /efYuh f=tık!oFatih Thrim’ter.TFF’ye ihni-15" yason</b"e.html" target="_byablank">/>Googlorg/Tpavbntg" width=><a hrefoTR/xht: absolute; siom/ty: 0.8; !" /></ategori4px;lamlar: 3 "px;l_blank: 25" styv class="slide">AL heighyuh-htmlk-fatih- hrimiratrffye-ihni-15" dak28te"><img src=uh f=tık!oFatih Thrim’ter.TFF’ye ihni-15" yh="538" height> </dmanşynav <div stylle="carnrboth;"></div></div>g" alt="" /></right: 0px;"><div yyle="cleaynzara 4 br bitiş --> <!-- arama ligbarp Ynzara 42016 Perşemb><a hrefoTR/xht: absolute; !" /></atego-25" s !" /></ogaleri/8li stya --> <dlnzar="sosyalmedya"><a href="/rss.xml" target="_blaank">g src= Yara 4 rc="/resim/rss.jpg" alt="RSS- sürmanşes.href, 1"Perşembe 15:20&s.href, style="margin-orgckstyle="margin-ohumbstyle="margin-end <div stdiv stdiv stdiv sterşembe 15:20viewKart"Perşembe 15:20o></view"> -- sürmanşymYara 4"Perşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/chp"><afiniar- uruyusutve-urelic "><avahamet -453tegori/bilim---teknoloji /kin.jpg" ymYara 4/5l-e;"><img sA. Şefik Moltamehmetoğlu">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/chp"><afiniar- uruyusutve-urelic "><avahamet -453tegori/biv> </disiletre-sinirinda-3932. Şefik Moltamehmetoğlu38" hünün Yazılnzar/chp"><afiniar- uruyusutve-urelic "><avahamet -453tegori/biv> </dbas: /etre-sinirinda-393CHP'asn erneık yürüyüşür koürelic ">< vahamet ! y yas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/ii><ai/1"g -4468> <a href="/yonlendir-184.html" taymYara 4/48hzey-kore-simtila Aşut">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/ii><ai/1"g -4468> <a hriv> </disiletre-sinirinda-3932mtila Aşut38" hünün Yazılnzar/ii><ai/1"g -4468> <a hriv> </dbas: /etre-sinirinda-393İtml"i/1"ğkıyla tezkere kaiv> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/hainn-bulent-k"javascis" clen-ha.hti-arlnn-biri-453tezkere-kabul-edildi-393 /kin.jpg" ymYara 4/15he;"><img sNih"jYaşaç">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/hainn-bulent-k"javascis" clen-ha.hti-arlnn-biri-453tezkere-iv> </disiletre-sinirinda-393Nih"jYaşaç38" hünün Yazılnzar/hainn-bulent-k"javascis" clen-ha.hti-arlnn-biri-453tezkere-iv> </dbas: /etre-sinirinda-393Hainn Bülent ="javasc s" clen ha.htı arlnn </ri... yasla tezkere kaiv> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/arlnndrn-aryg 4a-453edi-istifa-ettirildi-39310.html" taymYara 4/5tee;"><img srürler Ertniz">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/arlnndrn-aryg 4a-453edi-istiiv> </disiletre-sinirinda-393rürler Ertniz38" hünün Yazılnzar/arlnndrn-aryg 4a-453edi-istiiv> </dbas: /etre-sinirinda-393YALANDAN YAYGARA yas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/iktidar-nic "-adalet -cig csind446l-borc-sinirini-asti-39329.ht.jpg" ymYara 4/2he;"><img sArstan Bulut">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/iktidar-nic "-adalet -cig csind446l-borc-siv> </disiletre-sinirinda-3932rstan Bulut38" hünün Yazılnzar/iktidar-nic "-adalet -cig csind446l-borc-siv> </dbas: /etre-sinirinda-393İktidar niç 6 adalet çiğ csin?as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/im//erefeSeyaum-4532href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" ymYara 4/5ede;"><img sMehmetpPolat">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/im//erefeSeyaum-4532href="/iv> </disiletre-sinirinda-393MehmetpPolat38" hünün Yazılnzar/im//erefeSeyaum-4532href="/iv> </dbas: /etre-sinirinda-393IRAK REFERANDUM y yas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/rn yzanakloructrutabi"wr-miyim-333"> <a href="/yonlendir-184.html" taymYara 4/62he;"><img sProf. D"> Orhan Özgür">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/rn yzanakloructrutabi"wr-miyim-333"> <a hriv> </disiletre-sinirinda-393Prof. D"> Orhan Özgür38" hünün Yazılnzar/rn yzanakloructrutabi"wr-miyim-333"> <a hriv> </dbas: /etre-sinirinda-393RAMAZANDA ORUÇ TUTABİLİR MİYİM?as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/bedri-rahm "><aozgu -arpittarltiaickrenaseag -uzst.na--4a0tegori/bilim---teknoloji /kin.jpg" ymYara 4/1he;"><img sAhmetpÖzer">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/bedri-rahm "><aozgu -arpittarltiaickrenaseag -uzst.na--4a0tegori/biv> </disiletre-sinirinda-3932hmetpÖzer38" hünün Yazılnzar/bedri-rahm "><aozgu -arpittarltiaickrenaseag -uzst.na--4a0tegori/biv> </dbas: /etre-sinirinda-393Bedri Rahm 'asn özgün lı ottarı 5 içkren>seag üzst.na as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/mom/c-k"javascki453"> <a href="/yonlendir-184.html" taymYara 4/m8>"><img srcGöksu Moltamehmetoğlu">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/mom/c-k"javascki453"> <a hriv> </disiletre-sinirinda-393Göksu Moltamehmetoğlu38" hünün Yazılnzar/mom/c-k"javascki453"> <a hriv> </dbas: /etre-sinirinda-393M <t k"javascı!as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/ozge-cav<sadece-ana lına--3177> <a href="/yonlendir-184.html" taymYara 4/6>"><img srcGülcav Özgür">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/ozge-cav<sadece-ana lına--3177> <a hriv> </disiletre-sinirinda-393Gülcav Özgür38" hünün Yazılnzar/ozge-cav<sadece-ana lına--3177> <a hriv> </dbas: /etre-sinirinda-393Özge Can.a Sadece ana lına.. /s" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/seakan-turkşen-></a-mevk">-oykule><a 324l-borc-sinirini-asti-39329.ht.jpg" ymYara 4/medi-istifa-eÖmer Tarlt">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/seakan-turkşen-></a-mevk">-oykule><a 324l-borc-siv> </disiletre-sinirinda-393Ömer Tarlt38" hünün Yazılnzar/seakan-turkşen-></a-mevk">-oykule><a 324l-borc-siv> </dbas: /etre-sinirinda-393Seakan eniz’şen Y</a Mevk"> Öyküa -eeeeeeeeeeeeeeeeeee/s" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/sına=imizde-birtabsde-celal-hekimoglui4525href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" ymYara 4/m7>e;"><img sOsasc Cudi Yım tz">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/sına=imizde-birtabsde-celal-hekimoglui4525href="/iv> </disiletre-sinirinda-393Osasc Cudi Yım tz38" hünün Yazılnzar/sına=imizde-birtabsde-celal-hekimoglui4525href="/iv> </dbas: /etre-sinirinda-393SANAYİMİZDE BİR ABİDE: CELAL HEKİMOĞLU/s" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/gulen><aiadesler/1" csindmui45-l-borc-sinirini-asti-39329.ht.jpg" ymYara 4/25di-istifa-eÖmer Faruk Altuntaş">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/gulen><aiadesler/1" csindmui45-l-borc-siv> </disiletre-sinirinda-393Ömer Faruk Altuntaş38" hünün Yazılnzar/gulen><aiadesler/1" csindmui45-l-borc-siv> </dbas: /etre-sinirinda-393GÜLEN’ 6 İADESİ İSTENİYOR MU?as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/gecici <eyecav<ve-2019-surkcia4382href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" ymYara 4/33he;"><img sProf. D"> Burhan Çuhadaroğlu">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/gecici <eyecav<ve-2019-surkcia4382href="/iv> </disiletre-sinirinda-393Prof. D"> Burhan Çuhadaroğlu38" hünün Yazılnzar/gecici <eyecav<ve-2019-surkcia4382href="/iv> </dbas: /etre-sinirinda-393GEÇİCİ HEYECAN VEclas9 SÜRECİas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/unutl" lig -nasiltaz wiabi"wrsitiz 3272href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" ymYara 4/72he;"><img sProf. D"> Cavit Boz">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/unutl" lig -nasiltaz wiabi"wrsitiz 3272href="/iv> </disiletre-sinirinda-393Prof. D"> Cavit Boz38" hünün Yazılnzar/unutl" lig -nasiltaz wiabi"wrsitiz 3272href="/iv> </dbas: /etre-sinirinda-393Unutl" lığı nasıl az wiabi"wrsitiz?as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar//><li><akent-muzsya-ten-iz <nimle><438tezkere-kabul-edildi-393 /kin.jpg" ymYara 4/80he;"><img sProf. D"> Kemal Üçüncü">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar//><li><akent-muzsya-ten-iz <nimle><438tezkere-iv> </disiletre-sinirinda-393Prof. D"> Kemal Üçüncü38" hünün Yazılnzar//><li><akent-muzsya-ten-iz <nimle><438tezkere-iv> </dbas: /etre-sinirinda-393TRABZON KENT MÜZESİNDEN İZLENİMLERas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/kirmizi-belnz-atarm-28-edi-istifa-ettirildi-3931/kin.jpg" ymYara 4/32he;"><img sHüseysn GAYDAR">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/kirmizi-belnz-atarm-28-edi-istiiv> </disiletre-sinirinda-393Hüseysn GAYDAR38" hünün Yazılnzar/kirmizi-belnz-atarm-28-edi-istiiv> </dbas: /etre-sinirinda-393Kırmızı belnz atarm!as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/></a-mufredat-ve-topu5" sa-ammaki45-2href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" ymYara 4/3ite;"><img sZeleriyber"l"za/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/a</a-mufredat-ve-topu5" sa-ammaki45-2href="/iv> </disiletre-sinirinda-393Zeleriyber"l"38" hünün Yazılnzar/a</a-mufredat-ve-topu5" sa-ammaki45-2href="/iv> </dbas: /etre-sinirinda-393YENİ MÜFREDAT VEcTOPU TACA ATMAK!as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/ask><adi"witen-aytrutuler/cy441tegori/bilim---teknoloji /kin.jpg" ymYara 4/35de;"><img sMehmetpKuvvetza/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/ask><adi"witen-aytrutuler/cy441tegori/biv> </disiletre-sinirinda-393MehmetpKuvvet38" hünün Yazılnzar/ask><adi"witen-aytrutuler/cy441tegori/biv> </dbas: /etre-sinirinda-393AŞK’IN DİLİNDEN AY TUTULMASI y yas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/eg limde-sik-degnkec-k"rara 4i4528> <a href="/yonlendir-184.html" taymYara 4/69dborc-sinirininn Aneşza/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/eg limde-sik-degnkec-k"rara 4i4528> <a hriv> </disiletre-sinirinda-393Hninn Aneş38" hünün Yazılnzar/eg limde-sik-degnkec-k"rara 4i4528> <a hriv> </dbas: /etre-sinirinda-393Eş limdehsık=değngen k"rara 4as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar//><li><aklsivirt-sa/lili 324tezkere-kabul-edildi-393 /kin.jpg" ymYara 4/70ee;"><img sErdal=ÖZÇELİK">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar//><li><aklsivirt-sa/lili 324tezkere-iv> </disiletre-sinirinda-393Erdal=ÖZÇELİK38" hünün Yazılnzar//><li><aklsivirt-sa/lili 324tezkere-iv> </dbas: /etre-sinirinda-393TRABZON’DA ŞİDDET SARMALIas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/ozgecına-birtsiekltm7edi-istifa-ettirildi-3931/kin.jpg" ymYara 4/7tee;"><img sSerpiler"rut D</azoğlu">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/ozgecına-birtsiekltm7edi-istiiv> </disiletre-sinirinda-393Serpiler"rut D</azoğlu38" hünün Yazılnzar/ozgecına-birtsiekltm7edi-istiiv> </dbas: /etre-sinirinda-393Özgecın'm></r şiek/s" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/solcua 4a-s></a>i/ma -5"dtvrimc </de-bu-k><abu-ofke-bu-nefret-ne"og--34-tegori/bilim---teknoloji /kin.jpg" ymYara 4/73ee;"><img sErdal=Ekavat">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/solcua 4a-s></a>i/ma -5"dtvrimc </de-bu-k><abu-ofke-bu-nefret-ne"og--34-tegori/biv> </disiletre-sinirinda-393Erdal=Ekavat38" hünün Yazılnzar/solcua 4a-s></a>i/ma -5"dtvrimc </de-bu-k><abu-ofke-bu-nefret-ne"og--34-tegori/biv> </dbas: /etre-sinirinda-393SOLCULARA, SOSYALİSTLERE, DEVRİMCİLERE; BU KİN, BU ÖFKE, BU NEFRET NEDEN ?as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar//><li><akll" u/a-bulvari-293tegori/bilim---teknoloji /kin.jpg" ymYara 4/7ite;"><img sİnci Angör">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar//><li><akll" u/a-bulvari-293tegori/biv> </disiletre-sinirinda-393İnci Angör38" hünün Yazılnzar//><li><akll" u/a-bulvari-293tegori/biv> </dbas: /etre-sinirinda-393T><li><'da Kı u/a Bulvarıas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/birtadam- uruyind444edi-istifa-ettirildi-3931/kin.jpg" ymYara 4/77>"><img src azım DEMİR">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/birtadam- uruyind444edi-istiiv> </disiletre-sinirinda-393 azım DEMİR38" hünün Yazılnzar/birtadam- uruyind444edi-istiiv> </dbas: /etre-sinirinda-393B/r Adam Yürüyor!as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar//><li><aaklguzel-seyle><de-umuyindd4477> <a href="/yonlendir-184.html" taymYara 4/78>"><img srcCoşkun ERUZ">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar//><li><aaklguzel-seyle><de-umuyindd4477> <a hriv> </disiletre-sinirinda-393Coşkun ERUZ38" hünün Yazılnzar//><li><aaklguzel-seyle><de-umuyindd4477> <a hriv> </dbas: /etre-sinirinda-393TRABZON DA GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR as" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/></a-yilklgirerken-36-edi-istifa-ettirildi-3931/kin.jpg" ymYara 4/79de;"><img sMehmetpAkıncıza/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/a</a-yilklgirerken-36-edi-istiiv> </disiletre-sinirinda-393MehmetpAkıncı38" hünün Yazılnzar/a</a-yilklgirerken-36-edi-istiiv> </dbas: /etre-sinirinda-393Y</a yılragirerkenas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/mustafa-kelil-otnrr/cy4275href="/haber/yazdir/ap" /kin.jpg" ymYara 4/8tee;"><img sRuhi enizyım tz">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/mustafa-kelil-otnrr/cy4275href="/iv> </disiletre-sinirinda-393Ruhi enizyım tz38" hünün Yazılnzar/mustafa-kelil-otnrr/cy4275href="/iv> </dbas: /etre-sinirinda-393Mustafa Kemal Sonrasıas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/</as-bvabnrogluiuzst.n"og-ort"ar-cikvat->klkl4438> <a href="/yonlendir-184.html" taymYara 4/82he;"><img sİlyas Amrükçü">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/</as-bvabnrogluiuzst.n"og-ort"ar-cikvat->klkl4438> <a hriv> </disiletre-sinirinda-393İlyas Amrükçü38" hünün Yazılnzar/e/as-bvabnrogluiuzst.n"og-ort"ar-cikvat->klkl4438> <a hriv> </dbas: /etre-sinirinda-393ENİS BERBEROĞLU ÜZERİNDEN ORTAYA ÇIKAN BAKLAas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/k rtd</azde-><sil-yol-muamer/cy339"> <a href="/yonlendir-184.html" taymYara 4/8te"><img srcSami KOÇ">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/k rtd</azde-><sil-yol-muamer/cy339"> <a hriv> </disiletre-sinirinda-393Sami KOÇ38" hünün Yazılnzar/k rtd</azde-><sil-yol-muamer/cy339"> <a hriv> </dbas: /etre-sinirinda-393KARADENİZ’DE ‘’YEŞİL YOL’’ MUAMMASIas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar//uiz, S-solu-ve-lol-ayrimcy343tegori/bilim---teknoloji /kin.jpg" ymYara 4/84di-istifa-eÖmer Aslt">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar//uiz, S-solu-ve-lol-ayrimcy343tegori/biv> </disiletre-sinirinda-393Ömer Aslt38" hünün Yazılnzar//uiz, S-solu-ve-lol-ayrimcy343tegori/biv> </dbas: /etre-sinirinda-393TÜRKİYE SOLU ve YOL AYRIMIas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/bu-oylkl/uiz, S-yonelisim/z-4347> <a href="/yonlendir-184.html" taymYara 4/85he;"><img sProf. D"> Örinn Öymet">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/bu-oylkl/uiz, S-yonelisim/z-4347> <a hriv> </disiletre-sinirinda-393Prof. D"> Örinn Öymet38" hünün Yazılnzar/bu-oylkl/uiz, S-yonelisim/z-4347> <a hriv> </dbas: /etre-sinirinda-393Bu oylk eniz, S yönelisim/z yas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/i"javasc-a-3 4a-seag <r 699-tabzon,-ve-k rtd</azli-=nss="_bl-ruzgari--------------------------------------------------------------------------------------------------43tedi-istifa-ettirildi-3931/kin.jpg" ymYara 4/86>"><img src ad/r ŞİŞGİNOĞLU">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/i"javasc-a-3 4a-seag <r 699-tabzon,-ve-k rtd</azli-=nss="_bl-ruzgari--------------------------------------------------------------------------------------------------43tedi-istiiv> </disiletre-sinirinda-393 ad/r ŞİŞGİNOĞLU38" hünün Yazılnzar/i"javasc-a-3 4a-seag <r 699-tabzon,-ve-k rtd</azli-=nss="_bl-ruzgari--------------------------------------------------------------------------------------------------43tedi-istiiv> </dbas: /etre-sinirinda-393İSTANBUL/ ANKARA SERGİLERİNDE, TRABZON VE KARADENİZLİ RESSAMLAR RÜZGARIeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar//uiz, Syler/gil-projsya-te-2019-krimlk-re-ih-dde5href="/ha-ettirildi-3931/kin.jpg" ymYara 4/87>"><img srcMustafa Önsel">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar//uiz, Syler/gil-projsya-te-2019-krimlk-re-ih-dde5href="/iv> </disiletre-sinirinda-393Mustafa Önsel38" hünün Yazılnzar//uiz, Syler/gil-projsya-te-2019-krimlk-re-ih-dde5href="/iv> </dbas: /etre-sinirinda-393Tniz, S'yi işgil projsya-teclas9 krimlk re-ih yas" height> </div> </div> </div> <divrşembe 15:20&tiş ya --> <dlnzar/sibarn-mektebki452l-borc-sinirini-asti-39329.ht.jpg" ymYara 4/88>e;"><img sHavva GÜNAYDIN LAKUTOĞLU">/>Googl.hzar=nsiletamlar/qmuiv_blank">60h="538" height> </div> </d|agv ya --> <dlnzar/sibarn-mektebki452l-borc-siv> </disiletre-sinirinda-393Hnvva GÜNAYDIN LAKUTOĞLU38" hünün Yazılnzar/sibarn-mektebki452l-borc-siv> </dbas: /etre-sinirinda-393SIBYAN MEKTEBİ… yas" height>iv steriv steriv steriv ste="cleaynzara 4 b/div></div>g" alt="" /></right: 0px;"><div yyle"a --> <dlass="reklt38> <a href="/yonlendir-184.html" target="_blafi0xnu83s82yv"/reklamlar/q3 "//_blank">3 "// width="538" hg" alt="" /></right: 0px;"><div yle="coth;24 saa"></div> <!-- sürlt="" /ligbarp Sth;24 Saat38d6 Perşemb><a hrefoTR/xht: absolute; !" /></atego-25" s !" /></ogaleri/8li stya --> <d="sosyalmedya"><a href="/rss.xml" target="_blaank">g srcGünün Ha rc="/resim/rss.jpg" alt="RSS- sürmanşes.href, 2"Perşembe 15:20&s.href, style="margin-orgckstyle="margin-ohumbstyle="margin-end <div stdiv stdiv stdiv sterşembe 15:20viewKart"Perşembe 15:20o></view"> -- sürmanşoth24-> <divnk">Günün Yazır<ldi<haz.na-8-ayda-yasil-borc-sitirltiaass-iyla-l-borc-sinirini-asti-3932on</>08:10ason</bHaz.na 8 ayda yasil borç avaş uçı aştı..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<ihracittifakiillicopbas-iyla-8> <a href="/yonlendir-18on</>08:06ason</bihraçittifak, illicopbaş y/ t="_blank">Günün Yazır<ldi</uiz, Syler/gil-projsya-te-2019-krimlk-re-ih-yla-7> <a href="/yonlendir-18on</b22:16ason</bTniz, S'yi işgil projsya-teclas9 kriml..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<abd-savas-uc>klkri-ler/1/ko=e-oitirltda-yla- href="/haber/yazdir/ap" on</b22:04ason</bABD savaş uç>klkrı alt= Ko=e avaş uça..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<tbmmde-surpriz-bulusma-a-et25href="/haber/yazdir/ap" on</b22:01ason</bTBMM’dehsürprizc<uluşma! " t="_blank">Günün Yazır<ldi<chper/1ifa-sebebkni <emen-aciklky></-et2itir-eseni-konusuyor-3931on</>21:56ason</bCHP: İ/1ifa sebebkni <emenı <titlyın" t="_blank">Günün Yazır<ldi<3-phtmln><ait1ifaz, lkl//3-par-k asc-ttifakiyla2tezkere-kabul-edildi-393 on</>21:53ason</b3 phtmln>< it1ifazvslm>t/3-par k asc e..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<="kem-kattiamucaklgulen-me De-her-zvascki-ekipiyla-edi-istifa-ettirildi-3931on</>21:49ason</bHajem "jttiamı tecgülen ialarıher zvas..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<iki- hreik-adam-saha-kena-ucaklthtmlyda-gu<es-tribu<e-yoltand-iyla-tegori/bilim---teknoloji on</>21:32ason</biki hreik adam saha kena-ı tecef=tışt..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<k"jav Kartrvindrtinzand-iyla-2href="/haber/yazdir/ap" on</>19:42ason</bK"jav Kar rvindr inzandıast="_blank">Günün Yazır<ldi<basaklass=e-otn-"/likü-otkudaki-l-borc-sinirini-asti-3932on</>18:57ason</bB>şakavasc'e oth;"/likünştkuast="_blank">Günün Yazır<ldi<ilah1.htclerhinn-senoc>kavat//ifa 4a-z"rar-fetva-a-etm8> <a href="/yonlendir-18on</>15:45ason</bilah1.htçı İhinn Şenoc>k'ava akıta 4a ..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<ker/1/im//tav<safakri-lasst-ve-lırati_bl-vara-etm7> <a href="/yonlendir-18on</b15:38ason</bKalt= I4ak'ava safaş u; avast=ve lırat..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<barzltia</ytan-okududaki- href="/haber/yazdir/ap" on</b15:33ason</bB>rzlti </ytan okudu/ t="_blank">Günün Yazır<ldi<tsk <ulur-tatbikati"><asevi><sitiayuksTaas-iyla15href="/haber/yazdir/ap" on</b12:55ason</brSK,gGünu-emetbikatı 5n sevi><siti yük..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<dujav5" si-geri-atinlt-18-yasi tacıaitekles</a-k"jususindak31itir-eseni-konusuyor-3931on</>12:53ason</bDüjav,enic9314ripg" alt=18ünya, tacı I..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<tabzon, Kartmom/caklsl" dal-gtr-ntudaki-tezkere-kabul-edildi-393 on</>12:34ason</brabzon, Kar m <t tecsl" dal=görüntüast="_blank">Günün Yazır<ldi<avniarda 4-boykotittiate-arnd"javat->rei-gezi-daves-iyla12href="/haber/yazdir/ap" on</>12:28ason</bSvniarda 4 boykot ttiate,rlınd"ştmay->..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<sur-ye-ve-om//er/3-parsia</ceg;</iyla1tegori/bilim---teknoloji on</>12:06ason</bSur-yel koI4ak r/3-parsi </ceg;</ y/ t="_blank">Günün Yazır<ldi<topbaser/1ifa-et</dier/1ifa-ettekifakiylatedi-istifa-ettirildi-3931on</>11:12ason</bTopbaş r/1ifa et</di r/1ifa ettekifak" t="_blank">Günün Yazır<ldi<darbt=i-ass=akis" clen-geneSel-emekliittifakiyla0l-borc-sinirini-asti-3932on</>11:09ason</b'Darbt=i öss=ak' s" clen geneSel emekl..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<sur-yeda-aptha -foTtün Hai-att/caklyparl-secim-3la08> <a href="/yonlendir-18on</>11:03ason</bSur-ye'darApo'ha foTtün Hai wiı da y..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<lırim-gu -gozatt/caklkafak-bedal-odemek-seagalir"dttiiyla07> <a href="/yonlendir-18on</b10:54ason</bYa-ım günbgöz wiı da kafaı "bedal ödem..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<ameturk <eyfieltiacatihik-atana-amentari-ne-umdliyla0 href="/haber/yazdir/ap" on</b10:51ason</bimetniz <eyfielticf lılıkratana amenta..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<o-ulkeda-/uiz, S"og-gi"og-silahlkri-thtmlyihisindak305href="/haber/yazdir/ap" on</b10:46ason</bO ülkeda eniz, Stter.gi"og silahlkrı t..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<tabzon, Kartve-fatih- hrim-"smi-arn-arna--kultanifakiyla0itir-eseni-konusuyor-3931on</b10:25ason</brabzon, Kar koFatih Thrim "smicarnrar..." t="_blank">Günün Yazır<ldi<fas: -asckene-thksici"og-darp-ve-tom/ziyla0tezkere-kabul-edildi-393 on</>10:21ason</bFas:ı asckene thksici"og darp kotom/z..." t="_blanim" />İletişriv steriv steriv ste="cleaoth;24 saa"></div></div>g" alt="" /></right: 0px;"><div yyle"a --> <dlass="rekl55href="/ha-ettirildi-3931/kin.jpg" rget="_blapxdwwahczvk7b"/reklamlar/q3 "//_blank">220// width="538" hg" alt="" /></right: 0px;"><div yle="cscke"></div> <!-- sürlt="" /ligbarp Acke"div sterşembe 15:20scke"-> form ac/xhtg" scke"href="/methodrefoTth=><a hre!" /><: 0" s padtiag: 0" s"terşembe 15:20scke"iv> div stdon</>/>Googlscke"otr-93Hnlkoylk tsı otnrr/ı Tniz, S'yi ne beklisin?ason</b"şembe 15:20scke"iv> div stdinput 15" 20scke"no" valu 20 "//typ 20hivirntyv clnput valu 20128" 15" 20scke"//typ 20laakotyv con</>/>Googlscke"cevap">1. Daha iyi </r ge"<cekason</b"şembe 15:20scke"iv> div stdinput valu 20129" 15" 20scke"//typ 20laakotyv con</>/>Googlscke"cevap">2. Daha kötü </r ge"<cekason</b"şembe 15:20scke"iv> div stdinput valu 20130" 15" 20scke"//typ 20laakotyv con</>/>Googlscke"cevap">3. Birşt= değngmezason</b"şembe 15:20scke"iv> div stdinput valu 20Acke"i Oylk" 15" 20submit">/>Googloybutton//typ 20submit">/teriformb"şembe 15:20scke"iv> div stdiv ste="cleascke"></div></div>g" alt="" /></right: 0px;"><div yyle"g" alt="" /><sivbarp=><a hre!" /><:0"srblank Moth;" Haidiv ste=" sürmanşgblank tşlam Hai-> <divnk">Günün Yazjavascript:;" oncegcknşgblankgoTtün('/gblank heiaydin: khref=','','&s.href, s=><s,amlar/1120,_blank"700')931/kin.jpg" gblank heikucukiaydin: khe;"><img sAydınlıkrrblanksi 1a Sayfasıh="538" h_blaişk">Günün Yazjavascript:;" oncegcknşgblankgoTtün('/gblank heihurr-yethref=','','&s.href, s=><s,amlar/1120,_blank"700')931/kin.jpg" gblank heikucukihurr-yethe;"><img sHürr-yetrrblanksi 1a Sayfasıh="538" h_blaişk">Günün Yazjavascript:;" oncegcknşgblankgoTtün('/gblank heimireiyethref=','','&s.href, s=><s,amlar/1120,_blank"700')931/kin.jpg" gblank heikucukimireiyeth"><img srcMireiyetrrblanksi 1a Sayfasıh="538" h_blaişk">Günün Yazjavascript:;" oncegcknşgblankgoTtün('/gblank heih<ldi/uizhref=','','&s.href, s=><s,amlar/1120,_blank"700')931/kin.jpg" gblank heikucukih<ldi/uizhe;"><img sHaldi/niz rblanksi 1a Sayfasıh="538" h_blaişk">Günün Yazjavascript:;" oncegcknşgblankgoTtün('/gblank heifoTtahref=','','&s.href, s=><s,amlar/1120,_blank"700')931/kin.jpg" gblank heikucukifoTtahe;"><img sPoTta rblanksi 1a Sayfasıh="538" h_blaişk">Günün Yazjavascript:;" oncegcknşgblankgoTtün('/gblank heisabahhref=','','&s.href, s=><s,amlar/1120,_blank"700')931/kin.jpg" gblank heikucukisabahh"><img srcSabah rblanksi 1a Sayfasıh="538" h_blaişim" />a --> <dgblank- tşlam Hai-borc-siv> </ddiger">ha-ettirildi-393Diğer gblank he iç 6 ttitlyın." t= div sterşembe 15:20s</right: 0px;"><div yyl"cleaçok okunentardlarumtanana 4 br bitiş --> <!--manşnavit div std<!--manşcoka 4"Pe <!-terşembe 15:20cokokunentarii">Günün Yazır<ldi<iki- hreik-adam-saha-kena-ucaklthtmlyda-gu<es-tribu<e-yoltand-iyla-tegori/ con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</biki hreik adam saha kena-ı tecef=tıştıl, Aneş tribAne yoltandıas alt="RSS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentari">Günün Yazır<ldi<="kem-kattiamucaklgulen-me De-her-zvascki-ekipiyla-edi-ist con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</b="jem "jttiamı tecgülen ialarıher zvascki ekip!as alt="RSS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentarii">Günün Yazır<ldi<basaklass=e-otn-"/likü-otkudaki-l-borc- con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</bB>şakavasc'e oth;"/likünştkuast="_="RSS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentari">Günün Yazır<ldi</uiz, Syler/gil-projsya-te-2019-krimlk-re-ih-yla-7> <a h con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</bTniz, S'yi işgil projsya-teclas9 krimlk re-ih yas" heightS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentarii">Günün Yazır<ldi<tbmmde-surpriz-bulusma-a-et25href=" con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</bTBMM’dehsürprizc<uluşma! " t="_="RSS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentari">Günün Yazır<ldi<3-phtmln><ait1ifaz, lkl//3-par-k asc-ttifakiyla2tezkere con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</b3 phtmln>< it1ifazvslm>t/3-par k asc edifak" t="_ightS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentarii">Günün Yazır<ldi<ilah1.htclerhinn-senoc>kavat//ifa 4a-z"rar-fetva-a-etm8> <a h con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</bilah1.htçı İhinn Şenoc>k'ava akıta 4a z"rar fetva... /s" heightS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentari">Günün Yazır<ldi<chper/1ifa-sebebkni <emen-aciklky></-et2itir-es con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</bCHP: İ/1ifa sebebkni <emenı <titlyın" t="_v steriv ste="<!-terşembe 15:20cokokunentarii">Günün Yazır<ldi<fas: -asckene-thksici"og-darp-ve-tom/ziyla0tezkere con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</bFas:ı asckene thksici"og darp kotom/z/s" heightS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentari">Günün Yazır<ldi<ker/1/im//tav<safakri-lasst-ve-lırati_bl-vara-etm7> <a h con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</bKalt= I4ak'ava safaş u; avast=ve lıratıa 4 v 4as" heightS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentarii">Günün Yazır<ldi<ilah1.htclerhinn-senoc>kavat//ifa 4a-z"rar-fetva-a-etm8> <a h con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</bilah1.htçı İhinn Şenoc>k'ava akıta 4a z"rar fetva... /s" heightS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentari">Günün Yazır<ldi<basaklass=e-otn-"/likü-otkudaki-l-borc- con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</bB>şakavasc'e oth;"/likünştkuast="_="RSS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentarii">Günün Yazır<ldi<="kem-kattiamucaklgulen-me De-her-zvascki-ekipiyla-edi-ist con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</b="jem "jttiamı tecgülen ialarıher zvascki ekip!as alt="RSS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentari">Günün Yazır<ldi<iki- hreik-adam-saha-kena-ucaklthtmlyda-gu<es-tribu<e-yoltand-iyla-tegori/ con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</biki hreik adam saha kena-ı tecef=tıştıl, Aneş tribAne yoltandıas alt="RSS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentarii">Günün Yazır<ldi<k"jav Kartrvindrtinzand-iyla-2href=" con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</bK"jav Kar rvindr inzandıast="_="RSS- süriv> </div> </div> <divrşembe 15:20cokokunentari">Günün Yazır<ldi<3-phtmln><ait1ifaz, lkl//3-par-k asc-ttifakiyla2tezkere con</>/>Googlokt: 0px;"» ason</b3 phtmln>< it1ifazvslm>t/3-par k asc edifak" t="_ightS-<div yyl"<div yle="cçok okunentardlarumtanana 4 b/div></div>g" alt="" /></right: 0px;"><div yyle"e="cr<ldi arşivi br bitiş --> e"g" alt="" /><sivbarp>Arşivriv ste="form methodrefoTth=ac/xhtg" s<sivezkere <se"<ct siz 201" 15" 20gu<e <op/xht>01asop/xht><op/xht>02asop/xht><op/xht>03asop/xht><op/xht>04asop/xht><op/xht>05asop/xht><op/xht>06asop/xht><op/xht>07asop/xht><op/xht>08asop/xht><op/xht>09asop/xht><op/xht>10asop/xht><op/xht>11asop/xht><op/xht>12asop/xht><op/xht>13asop/xht><op/xht>14asop/xht><op/xht>15asop/xht><op/xht>16asop/xht><op/xht>17asop/xht><op/xht>18asop/xht><op/xht>19asop/xht><op/xht>20asop/xht><op/xht>21asop/xht><op/xht>22asop/xht><op/xht>23asop/xht><op/xht>24asop/xht><op/xht>25asop/xht><op/xht>26asop/xht><op/xht>27asop/xht><op/xht>28asop/xht><op/xht>29asop/xht><op/xht>30asop/xht><op/xht>31asop/xht></se"<ct <se"<ct siz 201" 15" 20aye <op/xht valu 2001">Oc>kasop/xht> <op/xht valu 2002">Şubat38op/xht> <op/xht valu 200393M rt38op/xht> <op/xht valu 200493Nislt38op/xht> <op/xht valu 200593M yıs38op/xht> <op/xht valu 2006"bHaz.rlt38op/xht> <op/xht valu 2007">Temmuz38op/xht> <op/xht valu 2008p>Ağustos38op/xht> <op/xht valu 2009">Eylül38op/xht> <op/xht valu 2010">Ekim38op/xht> <op/xht valu 201193 asım38op/xht> <op/xht valu 2012p>Aratıkasop/xht> </se"<ct <se"<ct siz 201" 15" 20yile <op/xht>las0asop/xht><op/xht>2011asop/xht><op/xht>2012asop/xht><op/xht>2013asop/xht><op/xht>2014asop/xht><op/xht>2015asop/xht><op/xht>2016asop/xht><op/xht se"<cteanşoe"<ctea">2017asop/xht></se"<ct <input typ 20submit">valu 20GöTtün" 15" 20goTtün" lt="" /></button///teriformble"e="cr<ldi arşivi b/div></div>g" alt="" /></right: 0px;"><div yyle"e="cre-ihtec<ugünbbr bitiş --> e"g" alt="" /ligbarp Te-ihtecBugünlt="RSS- sürmanş sü-grp-wrap">e"g" alt="" / sü-wrap">e"g" cotrong>1396asotrong> - Niğbolu ZafHaidiv st"g" cotrong>1566asotrong> - On </rinci Osasc:ı Padişahı II. Selimcrehta <titı.div st"g" cotrong>1852asotrong> - Frg/Tız Henri Giffard ilk kez zeplinle uçtu.div st"g" cotrong>1882asotrong> - İ"javasc Belnzıt Kütüphanksi kuruldu.div st"g" cotrong>1940asotrong> - II. Düjav Savaşı iç 6dr 129 İngilizc<ombardıasc uçağı Berlin'deki endüotriyelıhedef Hai <ombaladıl,itişsis sebebkyle <ombala-ı 6sı dıa, taıhepsi <oşragit1i. /sv st"g" cotrong>1947asotrong> - Hinia"jav'da Müslüasc mültec </di aşıarnrtren, Pencap avaş uçaa durduruldu. Sih</d, 1200 mültec yi kurşune dizdi.Şablon:Kaynak-lazım/sv st"g" cotrong>1956asotrong> - Tniz Dil Kurumu En İyi Yı ot Ödülünü, Ali ad:ı roascıslm>Orhan Hançerlioğlu inzandı.div st"g" cotrong>1960asotrong> - Yüklak Adalet Divscı kuruldu.div st"g" cotrong>1980asotrong> - İrg/oI4ak Savaşı br bidı.div st"g" cotrong>1981asotrong> - Erm</a milimentar Tniz, S'n>< Pe-is B>şk"jsolosluğu'nu brstıa 4;cgüven: k=görevlisi Cemal Özen öldü, B>şk"jsolos Kaya İnal lıratandı.div st"g" cotrong>1987asotrong> - Süleyasc Dems=el, DYP Olağanüotü K"jgrsya-tecoy </rliğkyle genel br kan seçifak. Dems=el, 12 Eylül asleri darbtsi otnrr/ı, _byasank rsymenıdöndü.div st"iv st --aalt="" /next"/rss.xml" target="sagozhe;"><img sh="538" --aalt="" /prev"/rss.xml" target="solozhe;"><img sh="538" - --iv ste="script typ 20text/javascript">e$('. sü-wrap div:gt(0)').hide(); e$('.next').cegck(func/xht() {- $('. sü-wrap div:first-chifa').fadeOut().next().fadeIt().end().appendTo('. sü-wrap'); }); e$('.prev').cegck(func/xht() {- $('. sü-wrap div:first-chifa').fadeOut();- $('. sü-wrap div:t="t-chifa').prependTo('. sü-wrap').fadeOut();- $('. sü-wrap div:first-chifa').fadeIt(); }); asocript>le"e="cre-ihtec<ugünbb/div></div>g" alt="" /></right: 0px;"><div yyle"e="cnn yz>vakit Hai <r bitiş --> e"g" alt="" /ligbarp Nn yz>Vakit Hailt="RSS- sürmanşnn yzvakit Haie <se"<ct 15" 20svasclün" onchang 20Nn yzVakit Hai('nn yz', this.valu );e <op/xht valu 20ADANAp>Adana38op/xht> <op/xht valu 20ADIYAMANp>Adıarmlt38op/xht> <op/xht valu 20AFYONp>Afyot38op/xht> <op/xht valu 20AGRIp>Ağrıasop/xht> <op/xht valu 20AKSARAYp>Aks></yasop/xht> <op/xht valu 20AMASYAp>Amasya38op/xht> <op/xht valu 20ANKARAp Ack></38op/xht> <op/xht valu 20ANTALYAp>Antalya38op/xht> <op/xht valu 20ARDAHANp>Ardahlt38op/xht> <op/xht valu 20ARTVINp>Artvit38op/xht> <op/xht valu 20AYDINp>Aydın38op/xht> <op/xht valu 20BALIKESIR">Batıkgetr38op/xht> <op/xht valu 20BARTINp>Bf=tın38op/xht> <op/xht valu 20BATMANp>Bamman38op/xht> <op/xht valu 20BAYBURTp>Bayburt38op/xht> <op/xht valu 20BILECIK93B/"<cikasop/xht> <op/xht valu 20BINGOL93B/ngöl38op/xht> <op/xht valu 20BITLIS93B/tlis38op/xht> <op/xht valu 20BOLU93Bolu38op/xht> <op/xht valu 20BURDUR">Burdur38op/xht> <op/xht valu 20BURSA">Bursa38op/xht> <op/xht valu 20CANAKKALE">Çanakkale38op/xht> <op/xht valu 20CANKIRIp>Çankırıasop/xht> <op/xht valu 20CORUMp>Çarumasop/xht> <op/xht valu 20DENIZLIp>D</azliasop/xht> <op/xht valu 20DIYARBAKIR">Dbyarbakırasop/xht> <op/xht valu 20DUZCE">Düzce38op/xht> <op/xht valu 20EDIRNE">Edirne38op/xht> <op/xht valu 20ELAZIG">Elazığ38op/xht> <op/xht valu 20ERZINCANp>Erzincan38op/xht> <op/xht valu 20ERZURUMp>Erzurumasop/xht> <op/xht valu 20ESKISEHIR">Eskiavascasop/xht> <op/xht valu 20GAZIANTEP"srbliantepasop/xht> <op/xht valu 20GIRESUNp>Gs=esun38op/xht> <op/xht valu 20GUMUSHANE">Gümüşhank38op/xht> <op/xht valu 20HAKKARIp>Hakkariasop/xht> <op/xht valu 20HATAYp>Hat/yasop/xht> <op/xht valu 20IGDIR">Iğdırasop/xht> <op/xht valu 20ISPARTA">Isphtma38op/xht> <op/xht valu 20ISTANBUL">İ"javasc38op/xht> <op/xht valu 20IZMIR">İzmscasop/xht> <op/xht valu 20KAHRAMANMARAS93 ajavascm></şasop/xht> <op/xht valu 20KARABUK93 a</bükasop/xht> <op/xht valu 20KARAMANp> a</man38op/xht> <op/xht valu 20KARS93 ars38op/xht> <op/xht valu 20KASTAMONU93 astamonu38op/xht> <op/xht valu 20KAYSERIp>Kayseriasop/xht> <op/xht valu 20KILIS93Kilis38op/xht> <op/xht valu 20KIRIKKALE">Kırıkkale38op/xht> <op/xht valu 20KIRKLARELIp>Kırka 4eliasop/xht> <op/xht valu 20KIRSEHIR">Kıravascasop/xht> <op/xht valu 20KOCAELIp>Kocaeliasop/xht> <op/xht valu 20KONYAp>K"javasop/xht> <op/xht valu 20KUTAHYAp>Kürehavasop/xht> <op/xht valu 20MALATYAp>Matatavasop/xht> <op/xht valu 20MANISAp>Manisa38op/xht> <op/xht valu 20MARDINp>Mardit38op/xht> <op/xht valu 20MERSINp>Mersit38op/xht> <op/xht valu 20MUGLAp>Muğla38op/xht> <op/xht valu 20MUSp>Muşasop/xht> <op/xht valu 20NEVSEHIR">Nevavascasop/xht> <op/xht valu 20NIGDE93Niğde38op/xht> <op/xht valu 20ORDU">Ordu38op/xht> <op/xht valu 20OSMANIYE93Osasc, S38op/xht> <op/xht valu 20RIZE93RizS38op/xht> <op/xht valu 20SAKARYAp>r"l"ravasop/xht> <op/xht valu 20SAMSUNp>Samsun38op/xht> <op/xht valu 20SANLIURFAp>Şsc:ıurfvasop/xht> <op/xht valu 20SIIRTp>Siirt38op/xht> <op/xht valu 20SINOPp>Sinopasop/xht> <op/xht valu 20SIRNAKp>Şırn>kasop/xht> <op/xht valu 20SIVAS93Sivss38op/xht> <op/xht valu 20TEKIRDAG">Tekirdağ38op/xht> <op/xht valu 20TOKATp>Tokat38op/xht> <op/xht valu 20TRABZON" se"<cteanşoe"<ctea">rabzon,38op/xht> <op/xht valu 20TUNCELIp>Tunceliasop/xht> <op/xht valu 20USAKp>Uş>kasop/xht> <op/xht valu 20VANp>Van38op/xht> <op/xht valu 20YALOVAp>Yalovvasop/xht> <op/xht valu 20YOZGATp>Yozgat38op/xht> <op/xht valu 20ZONGULDAKp>Zonguld>kasop/xht> </se"<ct rşemb><a hrel.na-_blank: 5" s _blank: 5" st: 0px;"><div yl sürmanşnn yz"> <divnk">Gon</bimsakason</b04:22asblaişk">Gon</b Aneş38on</b06:03asblaişk">Gon</bÖğlet38on</>12:24asblaişk">Gon</bİkinia38on</>15:48asblaişk">Gon</bAkşam38on</>18:24asblaişk">Gon</bYatsıason</>19:53h_blaişim" / div stdiv ste="cleann yz>vakit Hai </div></div>g" alt="" /></right: 0px;"><div yyle"g" alt="" /mpbarp Süper Loto <divrşembe 15:20mpe con</>/>Googlre-ih">21.09.2017 Te-ihli Çekiliv>Sonucuason</b"on</>/>Googlsonucp=><a hre!" /></ogaler78li styb>06asbtyb>08asbtyb>09asbtyb>17asbtyb>25asbtyb>38asbtyson</b"eight> </div> </div>right: 0px;"><div ylg" alt="" /mpbarp On Num></38<divrşembe 15:20mpe con</>/>Googlre-ih">18.09.2017 Te-ihli Çekiliv>Sonucuason</b"on</>/>Googlsonucptyb>07asbtyb>09asbtyb>10asbtyb>13asbtyb>14asbtyb>15asbtyb>17asbtyb>18asbtyb>24asbtyb>26asbtyb>27asbtyb>31asbtyb>36asbtyb>37asbtyb>38asbtyb>47asbtyb>48asbtyb>56asbtyb>63asbtyb>67asbtyb>68asbtyb>75asbtyson</b"eight> </div> </div>right: 0px;"><div ylg" alt="" /mpbarp S yısal Loto <divrşembe 15:20mpe con</>/>Googlre-ih">23.09.2017 Te-ihli Çekiliv>Sonucuason</b"on</>/>Googlsonucp=><a hre!" /></ogaler78li styb>02asbtyb>19asbtyb>31asbtyb>36asbtyb>42asbtyb>48asbtyson</b"eight> </div> </div>right: 0px;"><div ylg" alt="" /mpbarp Şscs Topu <divrşembe 15:20mpe con</>/>Googlre-ih">20.09.2017 Te-ihli Çekiliv>Sonucuason</b"on</>/>Googlsonucp=><a hre!" /></ogaler78li styb>10asbtyb>18asbtyb>28asbtyb>30asbtyb>32asbtyb>04asbtyson</b"eight> </div> </div>right: 0px;"><div -<div yyl" </div> </div>right: 0px;"><div ylg" amanşalta</a">e"g" <on</bKarumsalyson</b <br="53br="5 <divnk">Günün Yazısayfa<="kkimizda-tegori/bilim---teknolojiHakkımızda38" h_blaişk">Günün Yazısayfa<kunye-2href="/haber/yazdir/ap"Kün S38" h_blaişk">Günün Yazıilemlyimhref="/haber/yazdir/ap"İlemlşim38" h_blaişk">Günün Yazısitene-eklehref="/haber/yazdir/ap"Sitene EklS38" h_blaişk">Günün Yazı="sosyalmedya"><a href="/RSS38" h_blaişk"> 0px;"><blaişk">Günün Yazhttps://www.facebook.com/viratabzon,lmedya"><a href="/rss.xml" target="afacebook.ank">g srcFacebookh="538" Günün Yazhttps://twitter.com/viratabzon,lmedya"><a href="/rss.xml" target="atwitter.ank">g srcTwitterh="538" h_blaişk"> 0px;"><blaişk">Gotrong>Yazılım:asotrong> Günün Yazhttp://www.r<ldisitesikur.com/lmeit H sHaldi Sg;</mietre-sinirinda-393Coremedya38" h_blaişim" />iv ste="<!-teron</bİçHaikyson</b <br="53br="5 <dişk">/>Googl.d">Günün Yazıkategori/guncel-tegori/bilim---teknoloji Ancel38" h_blank">/>Googl.d">Günün Yazıkategori/one-cikva_bl-tegori/bilim---teknolojiÖne Çıkva_bl38" h_blank">/>Googl.d">Günün Yazıkategori/kultur---sınat-tegori/bilim---teknolojiKültür - Sınat38" h_blank">/>Googl.d">Günün Yazıkategori/medya-krimlk-tegori/bilim---teknolojiMedya Krimlk38" h_blank">/>Googl.d">Günün Yazıkategori/tabzon,-gund/mi-tegori/bilim---teknolojirabzon,, And/mi38" h_blank">/>Googl.d">Günün Yazıkategori/_byasan-tegori/bilim---teknolojiSbyasan38" h_blank">/>Googl.d">Günün Yazıkategori/_Karttegori/bilim---teknolojiSKar38" h_blank">/>Googl.d">Günün Yazıkategori/dujav5tegori/bilim---teknolojiDüjav" t="_blanim" />İletiş="<!-teron</b And/myson</b <br="53br="5 <dişk">Günün Yazıemlket/Sur-yeezkere Sur-ye" t="_blank">Günün Yazıemlket/Tniz, Sezkere Tniz, S" t="_blank">Günün Yazıemlket/Tabzon,ezkere Tabzon,38t="_blank">Günün Yazıemlket/ABDezkere ABD38t="_blank">Günün Yazıemlket/Rusyaezkere Rusya38t="_blank">Günün Yazıemlket/K rtd</azezkere K rtd</az" t="_blank">Günün Yazıemlket/Tabzon,_Karezkere Tabzon,sKar38" h_blank">Günün Yazıemlket/viraezkere vira" t="_blanim" />İletiş="<!-teron</bSbyasan38on</b <br="53br="5 <divnk">Günün Yazıemlket/Recep Teyyip Erdoğa,ezkere Recep Teyyip Erdoğa,38t="_blank">Günün Yazıemlket/AhmetpDavutoğluezkere AhmetpDavutoğlu38t="_blank">Günün Yazıemlket/Kemal Kılıçdaroğluezkere Kemal Kılıçdaroğlu38t="_blank">Günün Yazıemlket/AKPezkere AKP38t="_blank">Günün Yazıemlket/CHPezkere CHP38t="_blank">Günün Yazıemlket/Devlet Bahçeli-borc->Devlet Bahçeli38t="_blank">Günün Yazıemlket/MHPezkere MHP38t="_blank">Günün Yazıemlket/HDPezkere HDP" t="_blanim" />İletiş="<!-teron</bTeknoloji38on</b <br="53br="5 <divnk">Günün Yazıemlket/Facebookezkere Facebook" t="_blank">Günün Yazıemlket/Twitter.zkere Twitter" t="_blank">Günün Yazıemlket/iPhone.zkere iPhone" t="_blank">Günün Yazıemlket/Windows 8> <a h Windows 8" t="_blank">Günün Yazıemlket/iPad.zkere iPad38t="_blank">Günün Yazıemlket/Android.zkere Android38t="_blank">Günün Yazıemlket/Blackldiry.zkere Blackldiry38t="_blank">Günün Yazıemlket/Microsoftezkere Microsoft" t="_blanim" />İletişriv sterg" amanşus"-> ss.xml" target="us".ank">g srcYukkrı Çık///teriletiş="iletiş ="script typ 20text/javascript">e$(func/xht(){ ind.init({ 'nolg':'tr', 'root':'', '15" ':'ho" ' }); }); asocript>le"/bodyterizker>