Son ankette flaş sonuçlar

Ana Sayfa » Siyaset » CHP'nin Kürt sorununa çözümünü anlattı

CHP'nin Kürt sorununa çözümünü anlattı

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, partisinin Kürt sorununa bakışını ve çözüm önerilerini 22 soru 22 cevapla Cumhuriyet’e anlattı. Tanrıkulu “Çözümde askeri yöntemler artık asla masaya gelmemeli” dedi.

 
26 Nisan 2015 Pazar 13:24 
Yorum YapYazdır
 
 
CHP'nin Kürt sorununa çözümünü anlattı

Erdem Gül / Cumhuriyet

 

CHP İstanbul Milletvekeli Sezgin Tanrıkulu, partisinin Kürt sorununun güvenlikçi yöntemlerle çözülemeyeceğini düşündüğünü belirtti ve “Sorunun çözümünde askeri yöntemler bir daha asla masaya getirilmemeli” dedi. Tanrıkulu, 22 soru 22 cevapla CHP’nin Kürt sorununa bakışını ve çözüm önerilerini anlattı.

- CHP Kürt meselesinin çözümü konusunda ne düşünüyor?

CHP Kürt sorununu temelde bir demokrasi sorunu olarak ele almakta, dolayısıyla sorunun ‘güvenlikçi’ yöntemlerle çözülemeyeceğini düşünmektedir. Kürt sorununun çözümünde askeri yöntemler bir daha masaya gelmemek üzere gündemden kalkmalıdır.

- CHP “Çözüm Süreci” konusunda ne düşünüyor?

CHP için birinci öncelik silahların Kürt sorunu bağlamında bir daha asla gündeme gelmemesidir. Bunun için ‘barışın’ üzerine titremek, gençlerin yalnızca bugün değil, hiçbir zaman çatışmalarda ölmeyeceği kalıcı bir barışı inşa etme fırsatını siyasi ihtiraslara ve yanlış yöntemlere kurban etmemek hepimizin sorumluluğudur.

 

CHP açık çek verdi

- CHP’nin “Çözüm Süreci” konusundaki siyasi tavrı nedir?

CHP mevcut sürecin yürütülmekte olduğu modelin, doğru bir model olmadığını, dolayısıyla da Kürt sorununun çözümünü ve kalıcı barışı sağlayamayacağını en baştan itibaren görmektedir.

- CHP “Çözüm Süreci’nde” bugüne kadar neler yaptı?

CHP barış adına atılacak hiçbir adımı engellememek kararlılığından hareketle, hükümete açık çek verdi.

 

Modelin ana ayakları

CHP’nin çözüm modelinin 4 ana ayağı bulunmaktadır:

- CHP 27 somut yasa teklifini TBMM gündemine getirmiştir

TBMM’de siyasi partilerin katılımıyla bir Toplumsal Mutabakat Komisyonu Kurulması: Tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulacak bu komisyon, sorunun anayasal boyutları da dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla çözümü için temel mutabakat zeminini teşkil edecektir.

Ortak Akıl Heyeti: Ortak Akıl Heyeti, temelde TBMM’de temsil edilmeyen kesimlerin, sivil toplum örgütlerinin, sendikalar ve meslek odalarının süreçle ilgili düşüncelerini Toplumsal Mutabakat Heyeti’ne aktaracağı ana mekanizma olarak çalışacak ve barışın toplumsallaşmasına katkı sunacaktır.

Gerçekleri Araştırma Komisyonu Türkiye Modeli: CHP’nin çözüm modelinde, geçmiş travmaların yaralarının sarılması için, Türkiye’nin Kürt Sorununun özgün dinamiklerini dikkate alan, TBMM zemininde bir “Gerçekleri Araştırma Komisyonu” kurulacaktır.

CHP Çözüm konusunda kendi içinde hemfikir mi?

CHP, yönetimiyle, örgütleriyle, tabanıyla çözümde mutabıktır. Elbette parti içinde çözümün yöntemi konusunda farklı eğilimlerde olan şahıslar olabilir. Ancak CHP’nin Kürt sorununun çözümü konusundaki parti politikası, bu sorunun çözümü için verdiği somut tekliflerle ortadadır. CHP Kürt sorununu bir oy devşirme sahası olarak değil, toplumsal barışı kemiren bir problem olarak görmektedir. Bu bakımdan CHP’nin önceliği bu sorunun çözümü konusunda benzer sorunları yaşamış olan ülke deneyimleri ışığında, demokratik, yapıcı bir yöntem benimsemek ve vakit kaybettirmeksizin sorunun çözümüne odaklanmaktır.

 

Anadil engeli kalkmalı

- CHP Anadil Eğitimi ve Anadilde Eğitim konularında ne düşünüyor?

CHP anadili temel bir insan hakkı olarak kabul etmektedir. Yurttaşların, ortak dil olan Türkçenin yanı sıra, ana dilini öğrenmesi, kullanması konusundaki tüm engellerin kaldırılması CHP’nin önceliğidir.

 

Anayasal adımlar da çözüm için şart

- CHP, Kürt Sorunu’nun Çözümü’nde Yeni Anayasa’nın nasıl bir rol oynayacağını öngörüyor?

CHP Kürt sorununun yalnızca yasal değişikliklerle çözülemeyeceği, çözüm için atılması gereken Anayasal adımlar olduğunu öngörmektedir. Anayasa, yasalardan farklı olarak, toplumun en geniş toplumsal mutabakatını yansıtan temel kuruluş belgesi, siyasi ve toplumsal hayatın ana çerçevesini çizen bir toplumsal sözleşmedir.

Dolayısıyla temel bir metin olan Anayasanın, bir partinin getirdiği öneri olarak değil, tüm toplum kesimlerinin tartıştığı, asgari müştereklerde buluştuğu, geniş tabanlı bir demokratik sürecin sonucunda ortaya çıkması gerekir. Yasal değişikliklerle sağlanacak toplumsal rahatlamanın daha ileri bir toplumsal uzlaşmayı kolaylaştıracağı gerçeğinden hareketle CHP sorunun yasal boyutlarını derhal çözecek somut yasa teklifleri vermiş, bu teklifler AKP oylarıyla reddedilmiştir.

 

'Şeffaflıktan uzak sürece CHP katılmaz'

- CHP neden bu haliyle ‘Çözüm Sürecinin Bir Parçası’ olmadı?

CHP sorunun çözümü yolunda somut yasa teklifleri vererek, kalıcı barışı gerçekten sağlayabilecek somut yöntem önerisi ortaya koyarak, işleyen sürecin her aşamasında yapıcı eleştiriler getirerek, Kürt sorununun çözümüne, iktidarın CHP’yi kasten ‘barış karşıtı’ gösterme propagandasına rağmen somut katkı sunmuştur. Çözüm sürecinin parçası olmak AKP’nin dayattığı yanlış modele dışarıdan eklemlenmek olarak algılanamaz. AKP’nin modeli, kalıcı barışı sağlamayı değil, Kürt sorununu siyasi rant elde etmek için ‘elde tutmayı’, ‘rehin almayı’ hedeflediği için ne CHP’nin ne de herhangi başka bir toplumsal aktörün sürece katkı vermesinin imkansız kılınmasına dayanmaktadır. AKP’nin güvenlik bürokrasisi ile silahlı örgüt arasında yürütülen ve şeffaflıktan tamamen uzak olan bir sürece CHP’nin dahil olabileceği bir mekanizmanın varlığı da söz konusu değildir.

 

'Geçmişin acıları istismar edilmesin'

- Gerçekleri Araştırma Komisyonu Türkiye Modeli nedir, neden gerekli?

Gerçekleri Araştırma Komisyonları, Kürt sorunu benzeri geçmişte toplumsal travmalara yol açan boyutlar içermiş olan sorunların çözümünde tüm dünyada kullanılmış olan bir yöntemdir. Bu komisyonlar, geçmişte yaşanan travmalarla açıklık ve şeffaflıkla yüzleşilmesini sağlayarak, barışın toplumsallaştırılmasında, duygusal kopuş yaşayan toplum kesimlerinin yeniden barışmasında çok önemli bir işlev üstlenmiştir. Türkiye’de Kürt sorunu özelinde kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için, geçmişte yaşananların siyasi istismara açık yaralar olarak kalmasının önüne geçilmesi şarttır. CHP’nin önerdiği “Gerçekleri Araştırma Komisyonu Türkiye Modeli” geçmiş travmaları, yaşanan acı olayları kamusal, objektif, katılımcı bir mekanizmayla ele alarak adalet duygusunu tüm toplumda yeniden hâkim kılmayı amaçlamaktadır.

 

'CHP İmralı görüşmesine karşı değil'

- CHP, İmralı görüşmelerine karşı mı?

Sorunun çözümü için oluşturulacak Ortak Akıl Heyeti içeriği ve hedefi net, şeffaf olması kaydıyla İmralı görüşmelerini sürdürebilir. Ancak CHP, Kürt sorununun çözümünün toplumsal mutabakattan geçtiğine inandığı için, çözüm sürecinin salt İmralı görüşmelerine endekslenmesini sağlıklı bulmamaktadır. CHP, şu anda AKP kontrolünde yürütülen İmralı görüşmelerinin, sorunu çözmekten ziyade daha da derinleştirdiğine; toplumda sürece ilişkin kuşkuları artırdığına dikkat çekmektedir. Sorunun boyutları ve çözüm yolları artık bellidir. O halde yapılması gereken Meclis zemininde, meşru aktörlerle bu çözüm yollarını açacak yasal-anayasal düzenlemelere girişmektir. Bu esnada çeşitli diplomatik, siyasi görüşmelerin yürütülmesi, Meclis’ten rol çalmadığı sürece yapılabilir.

 

Kalıcı barışı Ortak Akıl Heyeti kuracak

- CHP ‘Toplumsal Mutabakat Komisyonu ve Ortak Akıl Heyeti Kurulması’ teklifi nedir? Bu heyet neden gerekli?

CHP’nin Kürt sorununun çözümü için ortaya koyduğu modelde merkezi bir yer teşkil eden ‘Toplumsal Mutabakat Komisyonu ve Ortak Akıl Heyeti’, sürecin TBMM zemininde, yasal güvenceyle, katılımcı ve demokratik biçimde yürütülmesini sağlayarak, en geniş mutabakatla kalıcı barışın tesisini sağlayacaktır. Toplumsal Mutabakat Komisyonu’nda sürecin her aşamasında tüm partiler yasal ve resmi bir zeminde sürece dair görüşlerini şeffaf biçimde ortaya koyacak, bu görüşler üzerinde demokratik bir tartışma yürütülecektir. Böyle bir mekanizmanın kurulması, hükümeti teşkil eden parti veya partilerin kendi siyasi stratejileri doğrultusunda geri adım atmalarının, toplumu aldatmalarının da önüne geçecektir. Ortak Akıl Heyeti’nin ise temel işlevi TBMM dışındaki kesimlerin, aydınların, sendikaların, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin sürece katılmasında köprü vazifesi görmektir.

 

'CHP'yi barış karşıtı gibi gösteriyorlar'

- ‘CHP Barışa Karşı’ negatif propagandasının amacı ne?

AKP, CHP’nin çözüm konusundaki olumlu tutumu ve somut önerilerine rağmen CHP’yi siyasi amaçlarla ‘barış karşıtı’ göstermek yönünde propaganda yürütmektedir. AKP’nin bunu yaparken dayandığı tek gerekçe, CHP’nin, AKP’nin dayattığı hatalı modeli olduğu gibi benimsemeyi reddetmesi, modelin yanlışlarını ortaya koyarak; somut, demokratik alternatif bir yöntem önermesidir. Oysa, kalıcı barışı birinci öncelik kabul eden CHP’nin görevi doğru yöntemi yapıcı, somut biçimde ortaya koymaktır. AKP, yalnız CHP’nin somut model önerisine sırt çevirmekle kalmamış, CHP’nin sorunun çözümü için önerdiği demokratikleşme yolunda adım atılmasını sağlayacak somut yasa tekliflerini de reddederek Kürt sorununun çözümünde mesafe alınmasını kasten engellemiştir. AKP, CHP’yi ‘barış karşıtı’ göstererek, barışı destekleyen toplum kesimleri arasında ‘barışı istiyorsanız bana mecbursunuz’ algısını yerleştirmeye çalışmakta, yani barışı rehin almaktadır. AKP’nin en geniş toplumsal mutabakatı aramak yerine, ana muhalefet partisini ‘barış karşıtı’ göstermek için özel çaba sergilemesi, iktidarın asıl amacının sorunu çözmek değil, sorunu rehin alarak siyasi rant elde etmek olduğunun açık ispatıdır.

 

Kürt sorununu AKP çözemez

- AKP Kürt sorununu neden çözemez?

Kürt sorunu temelde bir demokrasi ve eşit yurttaşlık sorunudur. Kürt sorununun kalıcı olarak çözülebilmesi ancak Türkiye’nin doğusu ve batısıyla demokratikleşmesi, her yurttaşın kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun eşit görüldüğü, kimlik ve inanç temelli ayrımcılığın ortadan kalktığı ‘eşit vatandaşlık’ temelinde bir siyasal sistemin oluşturulmasıyla mümkündür. AKP hükümeti bugüne kadarki uygulamalarıyla, temel anlayışı itibariyle Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve eşit vatandaşlığın karşısında olduğunu ispatlamıştır. AKP’nin temel hedefi gücün/erkin tek elde toplandığı baskıcı bir siyasal yapının ve bu yapıyı destekleyecek ‘tek tip’ vatandaşın oluşturulmasıdır. Bu ‘çoğunlukçu’ anlayışa göre, AKP’nin ‘makbul vatandaş’ tanımı dışında o veya bu nedenle (kimlik, inanç, etnik köken, cinsel yönelim, yaşam tarzı, siyasi görüş) kalan herkes ötekidir. Böyle bir siyasal anlayışın kalıcı çözümün mutlak gereği olan ‘tam demokrasi’ ve ‘eşit vatandaşlığı’ hayata geçirmesinin mümkün olmadığı açıktır.

 

Kasten engellediler

- AKP’nin Çözüm konusunda samimi olmadığını, çözüm sürecini siyasi rant devşirmek için kullandığını nereden anlıyoruz?

CHP’nin Kürt sorununun yasal sorunlarını çözerek büyük bir rahatlama sağlayacak somut yasa teklifleri AKP tarafından reddedildi! Yani AKP Kürt sorununun çözümü konusunda önemli bir mesafe alınmasını kasten engelledi!

Kalıcı barış mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatı gerektirdiği ve CHP çözüm konusunda samimi olduğu halde AKP, CHP’yi çözüm karşıtı göstererek siyasi rant elde etmeyi önceledi.

Çözümün bir başka olmazsa olmazı eşit vatandaşlık olduğu halde, AKP tabanı olarak görmediği tüm toplum kesimlerini ötekileştiren, yok sayan, cezalandıran bir anlayış ve söylem benimsedi.

Adil siyasal temsilin ve katılımcılığın önündeki en büyük engel olan yüzde 10 seçim barajının indirilmesine CHP’nin önerisine rağmen karşı çıktı.

Faili meçhullerde zaman aşımının kalkması, hasta tutukluların serbest bırakılması gibi hukuk devletinin ve insan haklarının temel gerekliliklerini dahi CHP’nin somut yasa tekliflerine rağmen engelledi. Çözüm sürecinde bir pazarlık unsuru olarak kullanmaya çalıştı/çalışıyor.

 

'Müzarekeler şeffaf şekilde sürdürülmeli'

- Mevcut “AKP Çözüm Modelin” mantığı nedir, yanlışları ve sakıncaları nelerdir?

AKP hükümeti tarafından Kürt sorununu çözme iddiasıyla kurulan mevcut model; sorunun yalnızca güvenlik/ istihbarat bürokrasisi ile silahlı örgüt arasında yapılacak şeffaf olmayan müzakereler sonucunda çözüleceği iddiasını taşımaktadır. Sürecin şeffaf yürütülmemesi nedeniyle toplumun bir kesiminde ‘ülke örgütün silahsızlanması karşılığında bölünüyor’, diğer kesiminde ise ‘hiçbir adım atılmadan oyalanıyoruz, kandırılıyoruz’ algısı büyümektedir. Türkiye’nin Anayasası ve yasaları kapalı kapılar adında müzakereyle değil, evrensel demokratik standartlar ölçü alınarak, TBMM zemininde, şeffaf, katılımcı, geniş tabanlı, toplumsal mutabakatı esas alarak toplum tarafından oluşturulmalı, silahlı örgüt demokratik toplumun temel gereği olarak silah bırakmalıdır.

 

'Amaç meseleyi kontrolde tutmak'

- AKP neden süreci TBMM zeminine taşımak yerine mevcut haliyle götürmeyi tercih ediyor?

AKP, örgütle müzakere şeklinde yürütülen süreçten, geniş toplumsal kesimlerin kabul edebileceği bir mutabakat çıkarmasının mümkün olmadığının farkındadır. Dolayısıyla sorun yalnızca ‘yöntemsel bir hata’ değil, bir ‘niyet’ sorunudur. AKP’nin Kürt sorununun da bu çerçevede çözüleceği bir siyasi/toplumsal anlayışı yerleştirmeye niyeti olmadığı sabittir. AKP, süreci kapalı kapılar adına saklayarak, Kürt sorununun çözümü yönünde hiçbir demokratik adım atmadan, ‘bir şey yapıyormuş izlenimi vererek’ zaman kazanmakta ve Kürt meselesini ‘kontrol’ altında tutmayı hedeflemektedir. Bir başka deyişle, AKP çözüm sürecini kalıcı barışın bir aracı olarak değil, hem Kürt seçmeni, hem de ‘milliyetçi’ seçmeni aynı anda kontrol edebileceği bir manivela olarak görmektedir.

 

'AKP raporu dikkate almadı'

- CHP’nin “Ortak Akıl Heyeti” önerisinin farkı ne?

CHP, tüm dünyada uygulandığı gibi “Ortak Akıl Heyetinin” sürecin gelişmesinde, çözüm çerçevesinin oluşturulmasında fikir ortaya koyan, toplumla doğrudan temas eden bağımsız, tarafsız bir organ olarak çalışmasını öngörmektedir. AKP’nin kurduğu “Akil İnsanlar Heyeti” Kürt sorununun çözüm çerçevesinin çizilmesinde katkı ortaya koymaktan ziyade, hükümet tarafından ortaya konan modelin kabul edilebilirliğini kolaylaştıracak, hükümete bağlı bir halkla ilişkiler mekanizması olarak çalışmıştır. Ayrıca söz konusu heyetin Kürt sorunu konusunda hazırladığı rapor bile AKP tarafından dikkate alınmamış ve raporda altı çizilen sorunların çözümü konusunda hiçbir adım atılmamıştır.

 

'Hasta tutuklu salıverilmeli'

- CHP’nin ‘Hasta Tutuklular’ meselesine ilişkin tutumu ne? AKP’nin tutumu ne?

Hasta tutukluların cezaevinden salıverilmesi temel insan haklarının vazgeçilmez bir gereğidir. Demokratik, insan haklarına saygılı bir ülkede hasta tutukluların yaşam hakkının bir müzakere konusu yapılması kabul edilemez. CHP bu anlayıştan hareketle hasta tutukluların serbest bırakılması ve gerekli tedaviyi görmeleri için kanun teklifi vermiş, bu teklif TBMM’de AKP çoğunluğunun oylarıyla reddedilmiştir. İnsan haklarının gereği olan bu uygulamayı engelleyen AKP şimdi hasta tutuklular meselesini Kürt sorununun çözümünde müzakere konusu yapmaktadır. Temel bir insan hakkının süreçte müzakere konusu yapılması AKP’nin Kürt sorununa bakışını ortaya koyan bir başka göstergedir.

 

'AKP Roboski'yi örtbas etti'

- CHP’nin ve AKP’nin Roboski konusundaki tutumu nedir?

CHP, Roboski’de yaşananlara dair gerçeklerin ortaya çıkarılması, sorumluların bulundukları görev ne olursa olsun yargı önüne çıkarılması için ilk günden itibaren konunun takipçisi olmuştur. TBMM’de Roboski olayına dair gerçeklerin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için önergeler vermiştir. AKP iktidarı bizzat dönemin Başbakan’ın ağzından sorumluların ortaya çıkarılacağını taahhüt etmesine rağmen, olay örtbas edilmiş, sorumlular korunmuş, soruşturma Ankara’nın “karanlık dehlizlerinde” kaybedilmiştir. CHP Roboski/Uludere’de gerçekleşen vicdan katliamını yeniden soruşturmaya ve kendi vatandaşına karşı suç işleyenleri mevkileri ne olursa olsun yargı önüne çıkarmaya kararlıdır.

 

'PKK'liler artık yaşama katılmalı'

- CHP, PKK’nın silah bırakması/silahsızlandırılması konusunda ne düşünüyor?

Nasıl bir yöntem öneriyor? CHP için Kürt sorununun çözümünde silahın bir yöntem olmaktan çıkması, silahların bir daha asla gündeme gelmemesi esastır. Demokratik toplumun gereği olarak PKK silahsızlanmalıdır. Örgüt üyelerinin silah bıraktıktan sonra toplumsal yaşama yeniden katılabilmeleri için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılmalıdır. TBMM zemininde kurulacak Toplumsal Mutabakat Komisyonu gözetiminde çalışacak Ortak Akıl Heyeti PKK’nin silahsızlanması sürecini izlemek ve silahsızlanma için gerekli temaslarda bulunmakla sorumlu olacaktır.

 

‘Örgütlerimize dağıtacağız’

- Anlattıklarınız sizin kişisel görüşleriniz mi? Yoksa parti politikası mı?

Biz bu görüşleri yakında bir broşür haline getirip parti örgütlerine dağıtacağız.

 

İşte 27 yasa teklifi

Sezgin Tanrıkulu, Kürt meselesinin yasal boyutlarını çözmek için TBMM Başkanlığı’na bugüne kadar 27 yasa teklif sunduklarını belirtti.

1 - Seçim barajının yüzde 3’e indirilmesi,

2 - Siyasetteki dil yasaklarının tamamen sona erdirilmesi,

3 - Siyasi partilere devlet yardımının adil olması,

4 - Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir “Toplumsal Mutabakat ve Ortak Akıl Heyeti Komisyonu’nun oluşturulması,

5 - Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimlerin silinmesi amacıyla TBMM’de Komisyon kurulması,

6 - Adları değiştirilen köy, bucak, ilçe ve diğer yerleşim yerlerinin eski adları, yeni adlarıyla birlikte kullanılması,

7 - Dersim arşivlerinin devletin ilgili tüm kurumlarından alınıp TBMM’de toplanarak halka ve araştırmacılara açılması,

8 - 21 Mart’ın Nevroz Bayramı olarak, tatil ilan edilmesi,

9 - Eski Diyarbakır Cezaevi’nin “İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi”ne dönüştürülmesi,

10 - Koruculuk sisteminin kaldırılması,

11 - Boşaltılan yerleşim yerleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım yapılmasını öngören yasanın düzenlenerek, mağduriyetlerin giderilmesi ve dönüşlerin önünün açılması,

12 - Mayınlı arazilerin temizlenip, yoksul köylüye tarım için tahsis edilmesi,

13 - Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin özgürce yapılabilmesi için gerekli değişikliklerinin yapılması,

14 - Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’ndaki ifade özgürlüğünü engelleyen hükümlerin kanun metinlerinden çıkarılması,

15 - Uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması,

16 - Davaların nakledilerek adil yargılamanın engellenmesine son verilmesi,

17 - Özel yetkili mahkemelerin kararları için yeniden yargılamanın sağlanması,

18 - Polisin biber gazı kullanması ve orantısız şiddet uygulamasının önüne geçilmesi,

19 - İşkence ve benzeri gayri insani suçlar nedeniyle verilen tazminat kararlarının Başbakana varıncaya kadar tüm sorumlulara rücu edilmesi,

20 - Temel Hak ve Hürriyetlerin kullanımı sırasında güvenlik görevlilerinin orantısız şiddetine maruz kalarak ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara nakdi tazminat, aylık bağlanması, kamuda istihdam gibi hakların tanınması,

21 - Adil yargılamayı ve savunma hakkını engelleyen “gizli tanık” uygulamasına son verilmesi,

22 - Faili meçhulde zaman aşımının kaldırılması,

23 - Nefret suçlarının zamanaşımına uğramaması,

24 - DGM’lerce verilen kararlarda zamanaşımı süresinin düşürülmesi,

25 - Hukuka aykırı şekilde elde edilen kişisel verilerin imha edilerek, fişleme uygulamalarına son verilmesi,

26 - Cezaevlerinde soyut ve yoruma açık düzenlemelere dayanarak yapılan haksızlıkların engellenmesi,

27 - Hrant Dink’in adının İstanbul Şişli’de bir caddeye verilmesi.

 
26 Nisan 2015 Pazar 13:24 
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Türker Ertürk
 
Mustafa Önsel
 
Kazım DEMİR
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Nihat Genç
 
Havva GÜNAYDIN LAKUTOĞLU
 
Attila Aşut
 
Mehmet Polat
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Arslan Bulut
 
Muhammet İKİNCİ
 
Ahmet Özer
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Mehmet Erdal Çağdaş
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Kadir ŞİŞGİNOĞLU
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Anket
Halkoylaması sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
1. Daha iyi bir gelecek
2. Daha kötü bir gelecek
3. Birşey değişmez
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1647 - Alse Young adındaki bir kadın Amerikan kolonilerinde cadılık suçlamasıyla idam edilen ilk şahıs olmuştur. Young Hartford, Connecticut'ta asılarak idam edilmişti.
1832 - Quebec'te Asya kolerası salgını: yaklaşık 6000 kişi öldü.
1889 - Eyfel Kulesi'nin ilk asansörü halka açıldı.
1894 - Rusya'nın son çarı II. Nikola taç giydi.
1926 - Milli Mücadele'ye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.
1938 - Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi (HUAC)ilk oturumunu yaptı.
1938 - Atatürk, Ankara'dan son kez ayrıldı.
1946 - Belediye seçimleri olaylı geçti. Demokrat Parti, iktidarın seçimde yanlı davrandığı ve seçim güvenliği olmadığı gerekçesiyle seçimlere katılmadı.
1957 - Abant'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi öldü.
1963 - İskenderun Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1966 - Denizli' de gerçekleşen genel kurul toplantısında Çelik Yeşilspor Gençlik ve Pamukkale Gençlik kulüplerinin katılımlarıyla Denizlispor profesyonel futbol kulübü kuruldu.
1968 - Başbakan Süleyman Demirel, "düzeni değiştirmek isteyenler meczuptur, anarşisttir" dedi.
1970 - Sovyetler Birliği yapımı Tupolev Tu-144 süpersonik uçağı, Mach 2 hızını aşabilen ilk ticari hava taşıt aracı oldu.
1972 - ABD ve SSCB arasında balistik füzelerin sınırlandırılması antlaşması imzalandı.
1982 - Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Şerif Gören'in yönettiği 'Yol' filmi Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü Costa Gavras'ın 'Kayıp' filmiyle paylaştı.
1983 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.
1993 - Salman Rüşdi'nin 'Şeytan Ayetleri' kitabını yayımlamaya başlayan Aydınlık gazetesi toplatıldı.
1997 - Susurluk'taki kazanın duruşmasında, kamyon şoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420 bin lira para cezası ile DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
1999 - Danıştay Sekizinci Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen türbanlı memurların, uyarı cezası verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi.
2003 - Ukrayna Havayolları'na ait uçak, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçakta 62 asker ile 13 kişilik mürettebat öldü.
2006 - 6.3 büyüklüğündeki Mayıs 2006 Cava Depremi meydana geldi. Depremde en az 5749 kişi öldü, 38,568 kişi yaralandı ve 600,000 kişi evsiz kaldı.
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
34
24
3
7
75
2
Fenerbahçe
34
21
9
4
72
3
Başakşehir
34
22
6
6
72
4
Beşiktaş
34
21
8
5
71
5
Trabzonspor
34
15
10
9
55
6
Göztepe
34
13
10
11
49
7
Sivasspor
34
14
7
13
49
8
Kasımpaşa
34
13
7
14
46
9
Kayserispor
34
12
8
14
44
10
Malatyaspor
34
11
10
13
43
11
Akhisar Bld.Spor
34
11
9
14
42
12
Alanyaspor
34
11
7
16
40
13
Bursaspor
34
11
6
17
39
14
Antalyaspor
34
10
8
16
38
15
Konyaspor
34
9
9
16
36
16
Osmanlıspor
34
8
9
17
33
17
Gençlerbirliği
34
8
9
17
33
18
Karabükspor
34
3
3
28
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Süper Loto
24.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu061134404950
 
On Numara
21.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu01020406122428323341445153585965686973757678
 
Sayısal Loto
19.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu030405212434
 
Şans Topu
23.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu060910242712
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak02:35
  • Güneş04:47
  • Öğlen12:29
  • İkindi16:28
  • Akşam19:50
  • Yatsı21:45
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık