Fındık işçileri ölüme gitti: 7 ölü, 30 yaralı

Ana Sayfa » Medya Kritik » Basın İlan Kurumu siyasi baskı aracı mı?

Basın İlan Kurumu siyasi baskı aracı mı?

SÖZ­CÜ­’yü yar­gı ka­rar­la­rı üze­rin­den yıl­dır­ma ha­re­ka­tı, Baş­ba­kan­lı­ğa bağ­lı Ba­sın İlan Ku­ru­mu­’na da sıç­ra­dı.

 
11 Eylül 2015 Cuma 06:58 
Yorum YapYazdır
 
 
Basın İlan Kurumu siyasi baskı aracı mı?

Ba­sın İlan Ku­ru­mu, SÖZ­CÜ­’ye ikin­ci kez res­mi ilan­lar­dan men ce­za­sı ver­di. 5 gün­lük ilan kes­me ce­za­sı, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın şi­ka­ye­ti üze­ri­ne alın­dı. Şi­ka­ye­te ko­nu ha­ber ise Er­do­ğa­n’­ın Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­la­rı­’na sa­ray­da ver­di­ği if­tar… SÖZ­CÜ, 24 Ha­zi­ra­n’­da “Mil­yon­luk ma­sa­nın bü­yük­lü­ğü akıl­la­ra bu so­ru­yu ge­tir­di: Çi­çek­le­ri ma­sa­ya vinç­le mi koy­du­nu­z” man­şe­tiy­le çık­mış ve 10 met­re­lik if­tar ma­sa­sı­nın ih­ti­şa­mı­nı yaz­mış­tı. Sos­yal med­ya­da ya­pı­lan yo­rum­la­rı da say­fa­sı­na ta­şı­yan SÖZ­CÜ, din adam­la­rı­nın bu tür gör­kem­li if­tar­la­ra ka­tıl­ma­sı­nın tep­ki çek­ti­ği­ni be­lirt­miş­ti.

YAN­DA­ŞA­ KA­Ç ­CE­ZA­ KE­SİL­Dİ?

Er­do­ğa­n’­ın avu­ka­tı, mü­vek­ki­li­nin ka­mu­oyu önün­de yıp­ra­tıl­ma­sı­nın, hal­kın kin ve nef­re­ti­ne ma­ruz kal­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı­nı öne sür­dü. SÖZ­CÜ­’ye ağır ha­ka­ret­ler içe­ren yan­daş med­ya ha­ber­le­ri için açı­lan da­va­lar red­de­di­lir­ken, ke­si­len bu ce­za bir kez da­ha “SÖZ­CÜ ne yaz­sa su­ç” de­dirt­ti. Son 1 yıl­da yüz­ler­ce da­va açı­lan SÖZ­CÜ­’y­le il­gi­li 300’e ya­kın ha­ber için şi­ka­yet­te bu­lu­nul­du. Ya­zar­la­rı­mı­za çok sa­yı­da taz­mi­nat ve ce­za da­va­sı açıl­dı. Ba­sın İla­n’­ın bu ce­za­sı da, “Yok­sa Ba­sın İlan Ku­ru­mu­’ nun gö­re­vi sa­de­ce mu­ha­lif ga­ze­te­le­ri res­mi ilan­lar­dan mah­rum ede­rek ce­za­lan­dır­mak mı?” so­ru­su­nu sor­durt­tu.

 İşte şikayet konusu manşet.

 

Sözcü

 
11 Eylül 2015 Cuma 06:58 
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
ana>GazÖmlikFaruk Altuntaşf="/yazar/trabzonspor-genclerbirligi-mac-kritigi-4360.html" class="isim" target="_blank">15-temmuz-classiın’ dushlikrdudaha im <" class="or-genclerbirligi-mac-kritigiÖmlikFaruk Altuntaşslik" target="_blank15-temmuz-classiın’ dushlikrdudaha im <" class="or-gencass="ara"> 
‘Hürht=
Mehmet Polat="Yci-heye"G&uvölü 19-suşmadği<8ayirdi-i-oruc-tutabilir-miyim-3334.html" class=BubasliÇuha “GÜZEL OYU="Yci-heye"G&uvölü 19-suşmadği<8ayirdi-i-oruc-tass="ara"> 
Gazetecht=
Mehmet Polaunutk Esatiğnssil-="/lR MİYİMsght="5ilinda-ani-oruc-tutabilir-miyim-3334.html" class=Cavitsi-yt="_blank">“GÜZEL OYunutk Esatiğnssil-="/lR MİYİMsght="5ilinda-ani-oruc-tass="ara"> 
Trabz-kent-muzrt, iddiizlhref="rği<8du-38113.jpg" alt="Gazeteci Kemal Bht="60" /haber/fenerbaml" class=Göksu M-kent-muzrt, iddiizlhref="rği<8du-38113-oruc-tutabilir-miyim-3334.html" class=Trabz-kent-muzrt, iddiizlhref="rği<8du-38113-oruc-tass="ara"> 
kir
 • -be"_b--varm-282 class="-oruc-tutabilir-miyim-3334.htH seyin HAYDARslik" target="_blankkir
 • -be"_b--varm-282 class="-oruc-tass="ara"> 
 • n-gurbetadğogrenölüme mdği<0 34an manşet bitime yaquokaf="/yazar/ramazanda-oruc-tutabilir-miyim-3334.html" class="isim" target="_blank">Prof. Dr. hat-biar">n-gurbetadğogrenölüme mdği<0 -oruc-tutabilir-miyim-3334.htitime yaquokarget="_blank">RAMAZANDhat-biar">n-gurbetadğogrenölüme mdği<0 -oruc-ta"> 
  Mehmet Polalbariyi l, iddiayİLİRbunu namupan>ALLAH’IN bariyi l, iddiayİLİRbunu namupan> 
  Attila lMehmet Polal" taYcinbsuvölegileti449inda-ani-oruc-tutabilir-miyim-3334.htHasa ALLAH’INl" taYcinbsuvölegileti449inda-ani-oruc-t"> 
  Trabzd>Sonddet-saı kii"324du-38113.jpg" alt="Gazeteci Kemal Bht="60" /7aber/fenerbaErdpanÖZÇELİKf="/yazar/trabzonspor-genclerbirligi-mac-kritigi-4360.html" class="isim" target="_blank">Göksu Md>Sonddet-saı kii"324du-38113-oruc-tutabilir-miyim-3334.htErdpanÖZÇELİKslik" target="_blank">Trabzd>Sonddet-saı kii"324du-38113-oruc-tass="ara"> 
  Mehmet Pola altc bhrefi" hei7 class="-oruc-tutabilir-miyim-3334.htSerpilquoLİR Da>  Oya BerberoğErdpanEkseref="/yazar/guzel-oyun-futbol-hikyeleri-4489.html" class="isim" target="_blank">Mehmet Pola/olcuvars-s Trabzd>Sk Eun>-bulvrabz293an>Trabzd>Sk Eun>-bulvrabz293an>Trabzd>Sk Eun>-bulvrabz293an> 
  ik" vraıahminin-ozgun-yapitlarini-iceren-sergi-uzerine--4301.html" target="_blank" h­ni -yurna>k" h­ni -yurna>Trabz-d>SUN FUTsetecrdth= ana>
  Göksu M-d>SUN FUTsetecrdth= ana>Trabz-d>SUN FUTsetecrdth= ana> Mehmet Polaln><-yilaişimormuş-362 class="hikyeleri-4489.html" class="baslik" Akıncıet="_blank">ALLAH’INln><-yilaişimormuş-362 class="hikyele"> 
  8ght="58" aliRuhi "basy Kılıf="/yazar/trabzonspor-genclerbirligi-mac-kritigi-4360.html" class="isim" target="_blank">mustafa" widthası Haka427arresim"hikyeleri-4489.html" class="bRuhi "basy Kılıet="_blank">ALLAH’INmustafa" widthası Haka427arresim"hikyele"> 
  aniseight="58" larını f="-e="bya-ciŞükübn-ak/di3zarresim-oruc-tutabilir-miyim-3334.htİlyasniseight="58" larını f="-e="bya-ciŞükübn-ak/di3zarresim-oruc-tass="ara"> 
  kn> GazÖmlikAsanf="/yazar/bedri-rahminin-ozgun-yapitlarini-iceren-sergi-uzerine--4301.html" class="isim" zurkiyl-"_bluvölyol-aye mdğ343an> 
  Attila Ane yöne-s=-ruzgrabzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz43a class="yazarresim" width="50" height="60" /86nlari-ne-kaKadaçıŞİŞGİNOĞLUf="/yazar/iktidar-nicin-adaleti-cigniyor-4469.html" class="isim" target="_blank">Arslan Bune yöne-s="ars-syazalını f=ar" />-ruzgrabzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz43a class="-oruc-tutabilir-miyim-3334.htKadaçıŞİŞGİNOĞLUrget="_blank">İktidarne yöne-s="ars-syazalını f=ar" />-ruzgrabzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz43a class="-oruc-ta"> 
  -d>Shep-hulu naakrabzöneyemedi iniz-38036.jpg" alt="Evet kirlettin>-d>Shep-hulu naakrabzöneyemedi iniz-380hikyeleri-4489.html" class="baustafa=Önsel.html" class="baslik" D­ni u">-d>Shep-hulu naakrabzöneyemedi iniz-380hikyele
  utukhep Hulu n Akar'ı öneyeşren-sergi-u>
  Yazarlar RSS Besle /></a></div>
<div id=
  -agref=filmbzönaaksi -yaznbsuık sm­niakse4inda-anildi-38272.jpg" alsolut11:56absolutÇın"> Ağacı filmbni yaspan>yazne uyk s...rget="_blank">Evetesimt10:57absolutÇiftç-hab315.html 09:30absolutY 6 yp" tlel deMlet veap" tlel MEB mbn...rget="_blank"> 09:23absolutBdicelone’rt-aBe"5ğ" s> vkrdulfeistegi-4="_blank">Gazetesolut09:16absolutE-deMlettekhekırtarge!rget=Fenerbahçe Vardar ovasında vurgun yediMsineüme P'li deki ...rget="_blank">Gazetesolut19:20absolut'Cem Küçük, d>rbe şimiş sağası Haı Hak...rget=bahçe Vaferehaszlnluk-o2inda-anildi-38272.jpg" alsolut19:17absolutdıklef="/h d>bah_blanferşlaştlnl!rget="_blank">n-kimeuumm rında vuan>bahçda vu kim yönetecek? 19:09absolutölümünündıkled>bah_rget="_blank">18:37absolutiv clask'inyıayınım düşta,"1 tury-aeez...rget="_blank">18:29absolutlt="" style="position: abet="_blank">İddaa şampiyonluk oranları ne kadar?Fenerbahçe-Trabzonspor maçını kim yönetecek? 18:25absolutr-38317.htoku--38311.html" target="_bl...rget="_blank">18:09absolutö zam y-a"fu ber/Sau" emek-ve-nh_rget="_blank">18:04absolutSe H Geza'liGazete><im>15:37absolut'Kınımlı' filmbni yaspan>yazne uyk sml...rget=bah_bıde Akkmi: Si/hak baskı ...rget="_blank">lnlu"/haga"am rında v0ght="251" alt="" />14:00absolutTOKİ’de baksitlını öde="soyn>lnlğask...rget="_blank">13:05absolutGalyG&ml"dit,'a isı-lah adekalt_blanKA5..rget="_blank">12:01absolutUzaywıhmiıemNDA kyle="ple yoüşülsl mi?...rget="_blank">11:52absolutBti-3d tari yinay geligün yap/ktt!rget="_blank">yG&y gaz"5za Esaa'la a" af...rget="_blank">a ashlc"urkiyl-egiletidasif" hcesagda v0inda-anildi-38272.jpg" alsolut11:37absolutYazlu il ashl! "bas-habeğiletid sıfır...rget="_blank">Trabzonspor’dan Dusko Tosic atağı! Tutuklesimt10:29absolutMNG Kergoolimeıskçüldı?: abet=10:24absolutM/allav> <ı f=" burka etecmnrget="_blank">Gazete><im>10:22absolutHapishanoyn gece baskını, yle=cV mahk...rget= <’olduğçokmönsmlf ‘
  onspor-"yazarresim" width="50" he.pngt08:23absolutölümününUlu vars Haı Film Fe-a"vtwi ba...rget="_blank">Başakşehir Sevilla'yı ağırladı
  methods.xmltght: 25pxss.png: 0im/rpadning: 0im/"iv class="sol"resvuc-krizarlar".png" class=resvusoruhtHalko Önass="ası Haı "bas-ha'yiposibeklzel-oyusoluteclass="sol"resvuc-krizarlar"inputhrefel"resvuno" vtwuel"aşlatypel"hnddenun mutnputhvtwuel"128"hrefel"resvulatypel"r ağoun mu.png" class=resvucevap">1. Dn tu;2. Dn tule="ple y" t cesyusoluteclass="sol"resvuc-krizarlar"inputhvtwuel"130"hrefel"resvulatypel"r ağoun mu.png" class=resvucevap">3. Birşey değişmezyusoluteclass="sol"resvuc-krizarlar"inputhvtwuel"Aesvui O Ön"hrefel"submief="/yazaroybuttonlatypel"submief=/iv >formteclass="sol"resvuc-krizarlar"> &3zsmnxw20hmu Yazarlar
  Yazarlar 700')ight="60" /> 700')ight="60" />bahcript:;" yclicknagazetegmlter('/gazete> 700')ight="60" />bahcript:;" yclicknagazetegmlter('/gazete> 700')ight="60" />bahcript:;" yclicknagazetegmlter('/gazete> 700')ight="60" />bahcript:;" yclicknagazetegmlter('/gazete> 700')ight="60" />
  Yazarlar YazarlarYazarlarYazarlarYazarlarYazarlarYazarlar<-p" tlel-deMlet-völp" tlel-meb? YazarlarYazarlarYazarlarYazarlarYazarlar YazarlarYazarlar<-p" tlel-deMlet-völp" tlel-meb?
  01abop tar>02abop tar>03abop tar>04abop tar>05abop tar>06abop tar>07abop tar>08abop tar>09abop tar>10abop tar>11abop tar>12abop tar>13abop tar>14abop tar>15abop tar>16abop tar>17abop tar>18abop tar>19abop tar>20abop tar>21abop tar>22abop tar>23abop tar>24abop tar>25abop tar>26abop tar>27abop tar>28abop tar>29abop tar>30abop tar>31abop tar>Ocakabop tar> Şubget=op tar> Maret=op tar> Mayısslop tar> Temmuzslop tar> Ağlsrosslop tar> Artlıkabop tar> 2010abop tar>2011abop tar>2012abop tar>2013abop tar>2014abop tar>2015abop tar>2016abop tar>2017abop tar>
  -grp-wrap">ank">-wrap">ank">mu.trong>1235abstrong> - Lozask'inbüyükml"ngın.rgposi">Yamu.trong>1789abstrong> - Liègeedy (Belçika) ihtilal.rgposi">Yamu.trong>1868abstrong> - Fransız/astronom Pieree Jules Cése=rJanss kuhelyum erackntı keşf8" a.rgposi">Yamu.trong>1877abstrong> - Asaph Hall, Mars't-auydush Phobos'u keşf8" a.rgposi">Yamu.trong>1917abstrong> - BüyükmSeyanikml"ngını: r-seşt %30'lduğfazlHaı h="/b 8" a, 70.000 kişi everz beldı.rgposi">Yamu.trong>1920abstrong> - ABDedyi-3d tvars oye Akkı spn>Yamu.trong>1944abstrong> - Yahud"100 Fransek'iki top-yedikampı Drancyedya th=" alivar.rgposi">Yamu.trong>1950abstrong> - Belçika Komüny-aePartisirgunulma Juliya Lahaut, suika-aesonucu ö802rü802.rgposi">Yamu.trong>1958abstrong> - Vı ağmir Nabokov anıromlma Lolita ABDedyiyayımveYamu.trong>1964abstrong> - öbas güreşçile Tokyo Olint" aahmiı'old 2kalt_b, 3 gümüş vea1 bronz m­nilydikaORUÇıvar.rgposi">Yamu.trong>1971abstrong> - Vietref Savaşı: Avlsrrilydivea 6 yZeyanda,/askmelını Vietref'lduğçekme="_bliıemlÇıvar.rgposi">Yamu.trong>1983abstrong> - AlicidikasırgHaı "exasasahillını vkrdu; 22 kişi ö802.rgposi">Yamu.trong>1989abstrong> - Tadeusz Mazowiecki Polouyb-ld Doğu Avrup >komüny-aeolnun n ilk hükümetştir ilk gun Akitı 8" a.rgposi">Yamu.trong>1998abstrong> - Ekonomikmç kzeyoüşya Rusyinbüt cldış iorç ödemelını ikrduredikabliıemlÇı.rgposi">Yamu.trong>1999abstrong> - 17 Ağlsros Depremirgposi">Yamu.trong>2007abstrong> - Aahms Jet'e aitple yyolcu uçağı taçıesinı. Hiçle yckafvö spankayburt-aolnudığı taçıema etecmntir ABDe y yprot-rte elitk amGcı Ön ass=edığı belir"336". Uçak AntilydiHavtwimlma'oa şçila eda.rgposi"gposiyemema
  bahcript">a$('.b">-wrap b">:gt(0)').hide(); a$('.next').click(func tar() {eiyem$('.b">-wrap b">:first-child').fadeOut().next().fadeIr().336().app336To('.b">-wrap'); }); a$('.prev').click(func tar() {eiyem$('.b">-wrap b">:first-child').fadeOut();eiyem$('.b">-wrap b">:mg t-child').prep336To('.b">-wrap').fadeOut();eiyem$('.b">-wrap b">:first-child').fadeIr(); }); abscript>zm7on: spaihte buv clgrget="_blank">
  Alduaslop tar> AlıyamG&slop tar> Afyo&slop tar> Ağaıahop tar> Aksau" ahop tar> Amasyiahop tar> Antilydahop tar> Ardaha&slop tar> Artvi&slop tar> Ayd tslop tar> Btlıkdivrslop tar> BmNtıtslop tar> BatmG&slop tar> Bayburet=op tar> Bkrdurslop tar> Bkrsdahop tar> Çduakbeleahop tar> Çdukıaıahop tar> Çhrşıahop tar> Da> Diyarbr""rslop tar> Düzceahop tar> Eilaneahop tar> Elazığahop tar> ErzincG&slop tar> Erzurşıahop tar> Eskişalt=ahop tar> Gi Gümüşhanoslop tar> Hakberiahop tar> Hat" ahop tar> Iğd"rslop tar> IspmNtdahop tar> İne yöneahop tar> İzmt=ahop tar> KmNDA &slop tar> Kayseriahop tar> Kınıkbeleahop tar> Kınkeseeliahop tar> Kınşalt=ahop tar> Kocaeliahop tar> Kouybahop tar> Kütahybahop tar> Malatybahop tar> Many-bahop tar> Mar6"&slop tar> MeMsghslop tar> Muğlbahop tar> Muşahop tar> Nevşalt=ahop tar> Orduahop tar> uokarybahop tar> Samiu&slop tar> ŞG&yıurfbahop tar> Siiret=op tar> Sinopahop tar> Şırnakabop tar> Tekirdağahop tar> Tokget=op tar> ölümünüt=op tar> Thlslliahop tar> Uşakabop tar> V &slop tar> Yalovbahop tar> Yozgget=op tar> Zonguinakt=op tar>
  ustu-3rc="/solutsmsasyusolut03:33ssc="3rc="/solutGsneşetsolut05:26abc="3rc="/solutÖğlen.h>12:36abc="3rc="/solutİki3dirg>16:25abc="3rc="/solutAspanrg>19:24abc="3rc="/solutYath_rgsolut21:02abc="3rml" t zarlar"> Yazarlar17.08.2017 Tpaihli Ç> <ışnSn ucuyusolute.png" class=sonuc:ht: 25pxss.png" alt="7zarlar b>20abbr b>23abbr b>38abbr b>42abbr b>48abbr b>50abbr usolutegenclerbirligi-mac-kreklamlar/ztk82sgmm7k">Yazarlar14.08.2017 Tpaihli Ç> <ışnSn ucuyusolute.png" class=sonuc:r b>05abbr b>07abbr b>09abbr b>10abbr b>19abbr b>23abbr b>35abbr b>37abbr b>40abbr b>43abbr b>44abbr b>46abbr b>51abbr b>52abbr b>54abbr b>55abbr b>60abbr b>61abbr b>62abbr b>70abbr b>74abbr b>75abbr usolutegenclerbirligi-mac-kreklamlar/ztk82sgmm7k">Yazarlar12.08.2017 Tpaihli Ç> <ışnSn ucuyusolute.png" class=sonuc:ht: 25pxss.png" alt="7zarlar b>03abbr b>08abbr b>10abbr b>18abbr b>45abbr b>48abbr usolutegenclerbirligi-mac-kreklamlar/ztk82sgmm7k">Yazarlar16.08.2017 Tpaihli Ç> <ışnSn ucuyusolute.png" class=sonuc:ht: 25pxss.png" alt="7zarlar b>02abbr b>04abbr b>05abbr b>11abbr b>31abbr b>05abbr usolutegenclerbirligi-mac-kreklamlar/ztk82sgm >
  <">ank">m /solutKurşısal usolut
  ayazarresim" width="50" hÖne ÇıŞükve>rget="_blank="/yazar/d"">rget="_blank="/yazar/d""> DeMlet B7.htl t=et="_blank">
  bahcript">a$(func tar(){ ind.init({ '"50g':'tr', 'root':'', 'refe':'hofe' }); }); abscript>zm7/bodyiv >im y>