İşte hükümetin memurlara son zam teklifi

Ana Sayfa » Güncel » ANAYASA MAHKEMESİ'NİN BALBAY KARARI NE ANLAMA GELİYOR

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN BALBAY KARARI NE ANLAMA GELİYOR

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın siyasi haklarını kullanmasına yönelik hukuksuzluğu tescil ederken; bu haksızlığı gidermesi için kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme gerekçe olarak Balbay’ın siyasi haklarını kullanamamasını gösterdi. Bu nedenle, İstanbul 13. ACM’nin, Anayasa Mahkemesi’nin saptadığı siyasi faaliyette bulunamamasına ilişkin ihlali ortadan kaldırılması yani Balbay’ın tahliyesine karar vermesi gerekiyor.

 
4 Aralık 2013 Çarşamba 15:40 
Yorum YapYazdır
 
 
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN BALBAY KARARI NE ANLAMA GELİYOR

Anayasa Mahkemesi, Ergenekon davasında 34 yıl hapse mahkum edilen ve yaklaşık 5 yıldır tutuklu olan gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ile 12 yıl hapse mahkum edilip kararla birlikte tahliye olan CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’ın, uzun tutukluluk, adil yargılanma hakkı ve seçilme hakkının ihlali yönünden yaptıkları bireysel başvuraları görüştü.

Başkanvekili Serruh Kaleli başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü heyeti, öncelikle Balbay’ın tutuklanmayı haklı gösterecek somut olay, olgu ve bilgi mevcut olmadığı halde tutuklandığı iddiasını “açıkça dayanaktan yoksun olması”, adil yargılanma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiği savı yönünden ise “başvuru yollarının tüketilmemiş olması” nedeniyle kabul edilemez buldu.

 

Parlamentoda yerini almalı

Saatler süren tartışma sonunda heyet, Mustafa Balbay’ın “seçilme hakkının ihlal edildiği” ve“tutukluluğun makul süreyi aştığı” savını kabul edilebilir buldu. Heyet, tutukluluğun makul süreyi aşmasına ilişkin Anayasanın 67. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen“Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir” hükmü ile bağlantılı olarak 19. maddenin 19. maddesinin 7. fıkrasındaki, “Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişinin, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi. AYM, seçilme hakkının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili de Anayasa’nın 19. maddesinin 7. fıkrasıyla bağlantılı olarak, 67. maddesindeki seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine hükmedildi.

Mustafa Balbay’a, 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmeten mahkeme, Balbay tarafından yapılan 172 lira 50 kuruş harç ve 2 bin 640 lira vekalet ücretinden oluşan toplam 2 bin 812 lira 50 kuruş yargılama giderinin de ödenmesine karar verdi.

 

Karar İstanbul’a gönderilecek

AYM heyeti, Balbay ile ilgili kararın bir örneğinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini de karar altına aldı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararının İstanul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşmasının ardından Mustafa Balbay hakkında tahliye kararı verilmesi gerekiyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi, ihlal olarak Balbay’ın tutukluluğu nedeniyle siyasi haklarını kullananamasını kararına gerekçe yapıyor. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 50. maddesinde “Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir” hükmü yer alıyor. DolayısıylaAYM’nin dünkü kararından sonra yasa uyarınca İstanbul 13. ACM’nin belirlenmiş olan siyasi haklarını kullanamama ihlalini ortadan kaldırmak ve Balbay’ın parlamentoda yer alması için dosya üzerinden tahliye kararı vermesi gerekiyor.

 

Haberal’ın masrafları ödenecek

Yüksek Mahkeme, Mehmet Haberal’ın tutuklanmayı haklı gösterecek kuvvetli suç şüphesi ve nedeni bulunmadığı halde tutuklanma iddiası yönünden başvurusunu kabul edilemez bulurken, tutukluluğun makul süreyi aştığı ve tutukluluğa itirazların etkili bir şekilde incelenmediği iddiaları yönünden yapılan başvuruyu ise kabul edilebilir buldu. Anayasa Mahkemesi, tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla ilgili, Balbay kararında olduğu gibi, Anayasa’nın 67. maddesinin 1. fıkrasıyla bağlantılı olarak 19. maddesinin 7. fıkrasının ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünün kararında, Haberal’ın, tutukluluğa itirazının etkin bir biçimde incelenmediği iddiasıyla ilgili olarak, itirazın duruşmalı olarak incelenmediği ve kararın gerekçesiz olduğu iddiaları yönünden Anayasa’nın 19. maddesinin uzun yargılamadan doğan zararların devletçe ödenmesine ilişkin 8. fıkranın ihlal edilmediği belirtildi. Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaasının bildirilmediği iddiası yönünden ise Anayasa’nın 19. maddesinin 8. fıkrasının ihlal edildiğine karar verilerek, Haberal tarafından yapılan 172 lira 50 kuruş harç ve 2 bin 640 lira vekalet ücretinden oluşan toplam 2 bin 812 lira 50 kuruş yargılama giderinin, Haberal’a ödenmesine hükmedildi.

Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucuların maliye hazinesine başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına, kararların birer suretinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, MHP’li Engin Alan ile BDP’nin tutuklu milletvekillerini de etkileyecek. Her ne kadar bu isimler bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurmasalar da Balbay ve Haberal kararları onlar yönünden de emsal niteliği taşıyor.

 

 

 

TAHKİŞYE Mİ OLACAK

Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Koordinatörü, Avukat Akın Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal hakkında verdiği karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HÜKÜM AÇIK"
6216 sayılı kanunun 50. maddesinin hükmünün açık olduğunu vurgulayan Atalay, "Tespit edilen ihlal (yani tutukluluk durumu) bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa ihlali ve sonuçlarını (yani tutukluluğu) ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararında açıkladığı ihlal ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir" ifadelerini kullandı.
"BALBAY TAHLİYE EDİLECEK"
Mustafa Balbay hakkında verilen kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğini, bu mahkemenin tahliye kararı vereceğini belirten Atalay, Mehmet Haberal için ise tazminat kararının verileceğini belirtti

BALBAY NE DEDİ

CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından Sincan Cezaevi'nde görüştü. Akdoğan, Balbay'ın "Ben yarın tahliyeye de uzunca bir süre daha zindan koşullarına da hazırım" dediğini aktardı.
CEZAEVİNDE GÖRÜŞTÜLER
Anayasa Mahkemesi'nin, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın uzun tutuklulukla ilgili yaptığı bireysel başvuruda haklarının ihlal edildiğine hükmetmesinin üzerine Chp Parti Meclisi Üyeleri Meryem Gül Çiftçi ve Umut Akdoğan Sincan Cezaevi'nde Balbay ile görüştü.
"BALBAY KARARLI VE İNANÇLI"
Balbay ile yaptıkları görüşmenin detayları hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulunan Akdoğan, Sincan Cezaevi'nde Balbay ile bir görüşme yaptıklarını aktardı. Balbay'ın kararlı, inançlı ve Umutlu olduğunu belirten Akdoğan, Balbay'ın "Bu sadece Balbay olayı değil, Türkiye'deki haksız yargılamalardan geriye dönüşün, adil yargılama yoluna girişin başlangıcı olmasını diliyorum" dediğini takipçileri ile paylaştı.
"DONDURMAYI ÜFLEYEREK YİYORUM"
Balbay'ın "Gelinen noktada dondurmayı üfleyerek yiyorum" dediğini söyleyen Akdoğan, Balbay'ın gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Balbay'ın "Bu karar sadece Balbay için özgürlüğe açılan kapı olarak değil, tüm hukuksuzlukların durması ve yeni bir sürecin başlaması olarak görmeyi yürekten diliyorum" dediğini aktaran Akdoğan, Balbay'ın içinde bulunduğu ruh halini "Ben yarın tahliyeye de uzunca bir süre daha zindan koşullarına da hazırım" diyerek ifade ettiğini anlattı.

 
4 Aralık 2013 Çarşamba 15:40 
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Tür60ss="ara"> 
 •  
 • 5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
 • 5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  Tür60ss="ara"> 
 •  
  Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  dılar borsne ya Cudi Ybe kz"enerbahçe zmikyasa M1" alt=5left" />Tür60ss="ara"> 
 •  
  Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  Tür60ss="ara"> 
 • UTULMASIresim/a"> 
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  Tür60ss="ara"> 
 •  
  Tür60ss="ara"> 
 •  
  Tür60ss="ara"> 
 •  
  dılar borsKazım DEMİR"enerbahçe zmikyasa M1" alt=5left" />Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  Tür60ss="ara"> 
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  
  röka"e: 3lmızıin-ndizla--vorgutmdynlzset-essg" wi-ruzg7333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333343"">Tür60ss="ara"> 
  röka"e: 3lmızıin-ndizla--vorgutmdynlzset-essg" wi-ruzg7333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333343"">
 •  
  5left"Tür60ss="ara"> 
 •  t baş zmi Gass style="clebsp; fera24 saa="yanmanset"> ligpıldıSera24 Sautnedy">W8> .html" tak">RSS Beslemest lass="dis/div>
  a href="/hfer24/haber/srkiyeye-karsi-yeni--memurdsilhukum-teklif="Sigert-MKYK Yan2">E>16:46m/siyahMemurdsi hüküm teklif="Sndem oMKYK.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--doladiligaradulurbahç2">E>16:40m/siyahDoladilrozeli><üş/haber/abdden-pyd-pkkye-bin-25kp-vorchplile-basiklaalbbesikduzu-clatismabzonsp2">E>15:51m/siyahl Dave CHPnnese basıağımsv> şikdüzü cl.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--ndizla--film-festivali-işletmg" al3-film384galabzo3apipan>k ve p7.html" target="_blankTHK) ta>14:55m/siyahistlerceFilm Festivalinişletmum ed3 fi.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--8412.hukum-memureröka"Tn-zam-teklif= ve p">F>14:36m/siyahztürkhüküm memurerök>ferazam tekli.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--sigrökatiryak3lmızıeigarave p">S>14:27m/siyahSigrök tiryak3lmızıeroze!/haber/turkiyeye-karsi-yeni--cumh ana tetle5kpli-hayatzo3aziciyai-idsoruave p">B>14:16m/siyahCumh ana t’ Astl DehşeHayatz Yazıcı’yl.../haber/turkiyeye-karsi-yeni-- Sivle-basi-ı. Bk-yaptiu-3lmle-bi-38ave p">S>14:03m/siyahESivie bası ı. Bk yaptın Neserenı" //haber/turkiyeye-karsi-yeni-- rdogjpg"-lecon alt- iluıeilecon-kei büyü41">F>13:50m/siyahüyük te?" /lecon alt üstüarzanconnı st.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--k/bur="d-muK'nın r-38sidugunudevetkbbekliPER ve41">F>13:44m/siyahK/bur="d PKK'nın de şian>F>13:38m/siyahlkarmaşasıF>12:25m/siyahakla platiol flaşan cılım/haber/turkiyeye-karsi-yeni-- rdogjpdsileral-istifoğanmuave p">E>12:17m/siyahüyük te’dsi eral istifoğanmu"haber/turkiyeye-karsi-yeni--3jpdssinidyai rdogjpg"-cikıp 25-gorivzin -ge-38ave 07.html" target="_blankTHK) ta>12:12m/siyahajpdsş nidya üyük te?" /çıkışmsızgöriv.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--yuruyusu-yaptirdilar-38408.html" target="_blank">S>08:17m/siyahCumh ae-şsmi a hrseçani,n>B>08:13m/siyahdi mi?S>08:09m/siyahlF>07:57m/siyah'Fındık ü>T>07:46m/siyahldızla anlaştı iddiası" />P>07:39m/siyahayF>02:02m/siyahutanç verici davranış" />B>01:48m/siyahem DanteE>00:53m/siyahEa ne dedi?S>23:54m/siyahTopzdi kaymasum edölat çysını500'e B>22:07m/siyahdi miırdı, sakatlandı" /> aldi-sakatlaniasit="Gi-sm="_basara">F>19:47m/siyahldızla anlaş?" /> aırdı, sakatlai .../haber/turkiyeye-karsi-yeni--nagi-oldugunuguvn-saayna" tlt="l" gpKoyl8ak Fenk">F>19:08m/siyah. F>18:57m/siyahCHPndvalanük te?a 'lecon' MKYK tisim/a">&/turkiyeye-karsi-yeni--reisen/sp-reisi-ahkesalddrgetblankolF>18:49m/siyahReisçi"dis/eisipahkesald/a>&/turkiyeye-karsi-yeni--o-iasas?" savemus-zzıin-fetoygpK)vunmurbah39">F>18:37m/siyahO iasa, ?" save us-zzıin FETÖ'yat çvun.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--ma şeleradı, -363.jplatidugunuclaih.htmetblank">E>18:35m/siyahMerbastkşdı, u. Örgplati'n><.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--nagiasi-38400ranlamndizla--goan isti-meve-hrefli Ru">F>17:34m/siyah taraYı" />S>17:09m/siyahlasn <’ü yiç-c haAlpeald ri-keazıe yi.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--gokyuztargek386.buli>B>15:21m/siyah'ü andılarF>15:16m/siyahTdizla-F>15:11m/siyahTdizla-t edeğiarm uçmada Tetrbem" dişi.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--ndizla--ulu erökal iifilm-festivaliargekt-38likhada ka8">F>14:03m/siyahztürkTdizla-t 3 38Örgleri değişti. /haber/turkiyeye-karsi-yeni--84idset- ilkn-tinde bus?"hsmt-sozhada ka8">F>13:54m/siyahçesiehşeRus’an>E>13:48m/siyahArapladilii. < fiutalrök engel/haber/turkiyeye-karsi-yeni--nagime--ken.i-MKelefadilioJÖPER) easara7.html" target="_blankTHK) ta>13:43m/siyah tarmlpeaen.i T(JÖAfadldüroJÖPER) e/haber/turkiyeye-karsi-yeni--4-MKro. F>13:40m/siyah4düştü. S>13:34m/siyahCHPnnesBulut: clS>13:17m/siyahKoop-İş Su="_kl ıiistlerceŞubesisonral.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--yupim-inssiklaa-modKelfg" şk-katlap 25-gezetblan7">F>13:11m/siyahBğiştiinssiklaı modKe fındık sakatp 25.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--hstlrbbesirlirgekkoplak-acipetblan87.html" target="_blankTHK) ta>12:30m/siyahO/a>hstlrv> şirlit MüEkoplakTürk" //haber/turkiyeye-karsi-yeni--eral-istifd>hsli-idonra şe8394ifa-hreflrget="_blank">F>12:22m/siyaheral istifd>hsl 10sonra şe 394ifai> F>10:25m/siyahK/tmdynlzaşasistlercen>E>09:41m/siyah'lasmanında ne yaptı?" />B>09:38m/siyahanük te Anden bnijpa ağrr MKYK /haber/turkiyeye-karsi-yeni--84sşB>09:34m/siyahztsşP>09:30m/siyahABDndvalPYD-ı YPsp'bsp 250 trr g" al m.../haber/turkiyeye-karsi-yeni--yasbnijpililmemur-zammiiacijpg"a ca kaz">S>09:22m/siyah8'ipalilde bunuclz-oldz-oa>B>09:11m/siyahHtazsdl’ün'ilde bun clz-ol z-oa>
  fera24 saa="y style="clebsp;
  sbad="yanmanset"> ligpıldıAbad=et başFenerbahçsbad=soru2/Hrlkoy-amzettyperehframnr/1/sanputdvaluere128"dılaeresbad=/>typeretmdior/1/sk">Fenerbahçsbad=cevap">1. Daha iyi sıldgelec-cm/siyah.mg src="/resbad= claset başeinputdvaluere129"dılaeresbad=/>typeretmdior/1/sk">Fenerbahçsbad=cevap">2. Daha kötü sıldgelec-cm/siyah.mg src="/resbad= claset başeinputdvaluere130"dılaeresbad=/>typeretmdior/1/sk">Fenerbahçsbad=cevap">3. Birşeyı?"ğişmezm/siyah.mg src="/resbad= claset başeinputdvaluereAbad=i Oy-a"dılaeresubmi "enerbahçoybutton/>typeresubmi "e/ş
   
  çokaokunsikla/oğanmlersikla"yanmanset">Fenerbahçokn manşet» m/siyahl Fenerbahçokn manşet» m/siyahakla platiol flaşan cılım/habernbspFenerbahçokn manşet» m/siyahutanç verici davranış" /> Fenerbahçokn manşet» m/siyahay cokokunsiklaii"yeye-karsi-yeni--cumh ae-basikz 3-secim3-ugunucarpacii="/hablank">Fenerbahçokn manşet» m/siyahCumh ae-şsmi a hrseçani,n> Fenerbahçokn manşet» m/siyahyürüyüşü yaptırdılar  Fenerbahçokn manşet» m/siyahESivie bası ı. Bk yaptın Neserenı" //habernbspFenerbahçokn manşet» m/siyahEyük te’dsi eral istifoğanmu"haber başFenerbahçokn manşet» m/siyahK/bur="d PKK'nın de şian> Fenerbahçokn manşet» m/siyahyürüyüşü yaptırdılar  Fenerbahçokn manşet» m/siyahajpdsş nidya üyük te?" /çıkışmsızgörivzin ge-38/habernbspFenerbahçokn manşet» m/siyahEyük te’dsi eral istifoğanmu"haber başFenerbahçokn manşet» m/siyahakla platiol flaşan cılım/habernbspFenerbahçokn manşet» m/siyahESivie bası ı. Bk yaptın Neserenı" //habernbspFenerbahçokn manşet» m/siyahCumh ana t’ Astl DehşeHayatz Yazıcı’yl 10ssoru/habernbspFenerbahçokn manşet» m/siyahSigrök tiryak3lmızıeroze!/haber başçokaokunsikla/oğanmlersikla"y style="clebsp;
  yeni- arşivi"yanmanset"> Arşivit baş01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031Ocak Şubutneopy: 0> Martneopy: 0> Mayısneopy: 0> Tali öneopy: 0> Ağustosneopy: 0> Eylülneopy: 0> Ekimneopy: 0> Aralık 20102011201220132014201520162017 yeni- arşivi"y style="clebsp; claihtseruarkuyanmanset"> ligpıldıTlaihtseBuarkniarama>