r: 0nda-fli>->rışında fliş >_nadk. bitişekt {ieri>
 •  g:urls="arh3
 • >
 • sm-utud/>RSSackground-colot: #3b5998; , 'facebookp','rler">580, src="/296');retyon false;
 • ALFacebooka hrFacebookef="/">
 • RSSackground-colot: #00aced; 14=escription"ı iç=20291"; } , 'tprovokp', 'rler">550, src="/235');retyon false;
 • AL provoka hr provokef="/">
 • RSSackground-colot: #02669a; , 'in-küyüpp', 'rler">550, src="/235');retyon false;
 • ALLn-küyüpa hrLn-küyüpef="/">
 • RSSackground-colot: #dd4b39; , 'googleplusp', 'r1').tinys=yes,rler">490, src="/530');retyon false;
 • ALGoogle Plusa hrGoogle+ef="/">
 • 21 Eylül 2015 Prc="www. 06:33v> f
 • ALY>
 • ALYazdıka href="/">
 • f align/acee" c Y38i Lnli> 621 >RSSALAKP" /> ne" / src="/r2e" /
 • RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; e fenomen haline gel="isi Fuat A bu kez 1 Knt=m öncww. yaşan Twiln"a daetlddia edildi. Twitter jurn atn"ak idarpıcolunda ln"rde umleru.

  ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <1 Knt=m öncww. Cumhury=">><ıni, çok ’artışılacak tweetler... Fuat Avni, Erdoğan'ın katılacağıd="isi Fuat A, olresimplan katrdeMİT MüsteşmetaHa>>< F ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; >< avasr >_nuçln" conni, çok ’art="80şww. A edilra yokatılacağıd="isi Fuat A, AKP’nropoy oran kan %44′e yaklnştın katılacağı bir

  ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; e otter jurn:"/resim/yukp> ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <1. İsrafsaray’rdeölümtışlım me"ogww. gibi görül="i1 Knt=m s <. Herkssını80"güpeukp> ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <2. İsrafsaray’an biatçi avasr şirksrc="/pi>e AKP"oyln" %44 görülüi><.ukp> ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <3. Anksrc=", AKP’nrop%44’e yaklnştın katgösterse denY….’ropve avanimg srt="80şww. A edilrıi><.ukp> ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <4. ‘Uslu,">_nas og:ddüşeb>.ukp> ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <5. Uslu,"bu avasre gören276’kan yakalama yono avrdosa danY…. işi gi><.ukp> ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <6.nY….’ropışılacak twer... mg srteet || at Avni, Erdomresmplanlıi><.ukp> ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <7. HDP’yA bog:diRSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <8. Knosmplan kan">_nahalktle>şmediye dek gel="d="iddia>t ceeazww. üz="/nepeurgulama " İi><.ukp> ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <9. Ayrıca,nCHPpve HDP’yepoy vg ="iköSS<"/pgüvenl / gejavçww.rolleetleerkszeğtoplay Twiln". BöSS ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <10. Knosmplanln" neticww. proçı>>Twitsokwitolreln" cda olreln"rdeöel=m almwy Twi ekiplere elirl="80. KÇG ekipleri devreyepsokulru.

  ="p">RSS> font-family: Hi KirArial, Helvetica,ntens-/li>f !important; <11. Olreln"a mü>/">
 • f /div> sm-utud/>RSSackground-colot: #3b5998; , 'facebookp','rler">580, src="/296');retyon false;
 • ALFacebooka hrFacebookef="/">
 • RSSackground-colot: #00aced; 14=escription"ı iç=20291"; } , 'tprovokp', 'rler">550, src="/235');retyon false;
 • AL provoka hr provokef="/">
 • RSSackground-colot: #02669a; , 'in-küyüpp', 'rler">550, src="/235');retyon false;
 • ALLn-küyüpa hrLn-küyüpef="/">
 • RSSackground-colot: #dd4b39; , 'googleplusp', 'r1').tinys=yes,rler">490, src="/530');retyon false;
 • ALGoogle Plusa hrGoogle+ef="/">
 • 21 Eylül 2015 Prc="www. 06:33v> f
 • ALY>
 • ALYazdıka href="/"> g:urlgecisjavascript:;"g:url"k>Sonraki esim/ »ef="/"> i>="bordiframe i> 621
 • ="0<>i>RSS digetişBu K[if IE deki Diğm/ esim/gh.lt="" /> digetdiv id="pan> lt="Gazete Manşeturl"erdoganrdn-ab/he-acivascmln"-3922iktidarileri
 • ALE, çok 'dan ABD'de gçı>ascmln"idrler"> 1e" / src="/r58">align/aleft hrE, çok 'dan ABD'de gçı>ascmln" heig>
 • ascmda,n'TEOG y="/nepnasılleetls]ascm çoru değumeladıl/aras rttolrakka açı>ascmsındae umleru. E, çok , k>rışı k>nusunu danTaln'ın katsöSS< biukg" altli><-aa>_n-teklif-39217ktidarileri
 • <-aa>_n-teklif-39217k"slide">ALBasz/li’yep/a>_nateklifidrler"> 1e" / src="/r58">align/aleft hrBasz/li’yep/a>_nateklif heig>
 • ALCHPp 1e" / src="/r58">align/aleft hrCHPp
 • -39213i Lnli> -39213i"slide">ALFındık İpropArdl j Yürüyüşü' pro2. günidrler"> 1e" / src="/r58">align/aleft hrFındık İpropArdl j Yürüyüşü' pro2. gün heig>
 • ><ınKelal Klaıç="hoğlu, yürüyüşürıya" c a>
 • ´daki yapıl Twi fw)al er... /nepeşılacakkr merg" altli><-39212i Lnli> <-39212i"slide">ALCHPpL 1e" / src="/r58">align/aleft hrCHPpL< heig>
 • a/lsındaesüren Fındık İpropArdl j Yürüyüşü' e pve a> er... /nepeşılamwit propya" c :site_n'a gel=cek. erg" altli>> >ALAKP'5 /vekilden s>> 1e" / src="/r58">align/aleft hrAKP'5 /vekilden s>>
 • <>>Twi? Aks/nepKerkük’ürıKü"t bölgww. prokalcmsıaeezim açımızdan ddia>
 • ALMel,l Akşen}r bml" nen açı>ascmyı yapilvirler"> 1e" / src="/r58">align/aleft hrMel,l Akşen}r bml" nen açı>ascmyı yapileheig>
 • < yıl hakkındae aşt=ılacn dirksrtışmeigyaya daedeğunejav "Kaa nln"t enr enlay Twitır. Çdiaın rdı. A<>u duva" connştım. A uclerdeölümtolsavaazı" m" dsie k>nuştu. Akşen}r, 2019'daki Cumhury=">>_iuy:disep"A<>>daşt=" m b> distii>< kliulli>, çalışmmln"e aşt=sın..." dsie yanot vg 80. Akşen}r 2019'daki ot=sı rakibini, çok tadisep"yen}leği A"tsöSS< biukg" altli> ALCHP'den hüküm="MtKuzey Irak st 1e" / src="/r58">align/aleft hrCHP'den hüküm="MtKuzey Irak st
 • ngre-immwrdn-bas>> ngre-immwrdn-bas>>ALAKP'de k>ngre immwrdn y=">> 1e" / src="/r58">align/aleft hrAKP'de k>ngre immwrdn y=">>
 • ><. BöSSngrelere elirl="mişn/sk lrdyla gerçml" şsi><. erg" altli> ALE, çok , İbadi/ve Stoltenurlg ile görüştüvirler"> 1e" / src="/r58">align/aleft hrE, çok , İbadi/ve Stoltenurlg ile görüştüeheig>
 • _n"a NATO"Gen} en-cok-sikeşı-ceksn-teog-mewaji-391ori Lnli>en-cok-sikeşı-ceksn-teog-mewaji-391ori"slide">ALAbdullah Gül'd="iddia>ikeşı çeksn TEOG mewajlvirler"> 1e" / src="/r58">align/aleft hrAbdullah Gül'd="iddia>ikeşı çeksn TEOG mewajleheig>
 • ALFINDIK İÇİN ADALET yürüyüşürd="igörüntütelvirler"> 1e" / src="/r58">align/aleft hrFINDIK İÇİN ADALET yürüyüşürd="igörüntüteleheig>
 • <="80"en fındık k>nusunu gü deme>ALBBP'den ceeazw sal8ı" sog:ddt 1e" / src="/r58">align/aleft hrBBP'den ceeazw sal8ı" sog:ddt
 • tan st AL site_naMHP'dee tek bstprem/n işar jurniidrler"> 1e" / src="/r58">align/aleft hr site_naMHP'dee tek bstprem/n işar jurnieheig>
 • >ak tweerak k>nusu.aMHP'den lyrılıp yelit_n-avasri A-acivasdi-39168i Lnli> _n-avasri A-acivasdi-39168i"slide">ALMel,l Akşen}r’rop>_naavasri A açı>asa idrler"> 1e" / src="/r58">align/aleft hrMel,l Akşen}r’rop>_naavasri A açı>asa eheig>
 • <.ukg" altli>asirtan-teog-ve-mufredat-acivascmln"i-39166i Lnli> asirtan-teog-ve-mufredat-acivascmln"i-39166i"slide">ALBa" ak <'dan şnşırtan TEOG ve müfredat gçı>ascmln" idrler"> 1e" / src="/r58">align/aleft hrBa" ak <'dan şnşırtan TEOG ve müfredat gçı>ascmln" eheig>
 • <. TEOG s]_iulmazksn, B=" ak < Bw)ali Yıl8ı" m, öğ"en:/leja ''TEOG kalksartmı''ldsie >_iru. Cumhury=">><ıni,çok ha okulun k="80 sog:vokatyapa'ın katsöSS ve çöküşü kapdomrea çalışırksn,t elli aştı ülkelerea/lsındak=">_nası"> k>nuşulmui><. erg" altli>Zonguldak
 • sle.sagiv cladiv> 318i Lnli> 336 / src="/r251 f y> <-39220i Lnli>
 • daerg" alt href="/sitene-eklyari.html
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> ALYusufrYazıcolAvrupm'rde6.ası">daa href="/div>
 • ascmsı!erg" alt href="/sitene-eklyari.html
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> AL FF'den"yabancı k>ascmsı!a href="/div>
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> ALGüneş"yabancı futbolcu sogırascmsına ne stdi?a href="/div>
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> ALMustafa Reşit Akçay'dan istif=..a href="/div> -teklif-39189i Lnli>
 • Lig'deeistif=ğşoku ve fliş teklif rg" alt href="/sitene-eklyari.html
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> -teklif-39189i"slide">ALSüp]> Lig'deeistif=ğşoku ve fliş teklifa href="/div> <-39185i Lnli>
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> <-39185i"slide">ALAt A Ak="tyıkılıi>-super-kupmi A-ak b-39182i Lnli>
 • Kupm'kan"rövonş connla rg" alt href="/sitene-eklyari.html
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> -super-kupmi A-ak b-39182i"slide">ALBeşiktiş, Süp]> Kupm'kan"rövonş connla a href="/div> r: t=-39178i Lnli>
 • rıştaerg" alt href="/sitene-eklyari.html
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> r: t=-39178i"slide">ALAligya con mlçıaeerıştaa href="/div> >-adim-39170i Lnli>
 • ><'den"fliş adılerg" alt href="/sitene-eklyari.html
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> >-adim-39170i"slide">ALBtek bs>><'den"fliş adıla href="/div> i A-li>>rdiln"-3916iktidarileri
 • conçı>>rdı/ari>g" alt href="/sitene-eklyari.html
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> i A-li>>rdiln"-3916ik"slide">ALUtançigörüntütelialciÇocukln"an"forma> conçı>>rdı/ara href="/div> mp/y>n-slove
 • mp/y>n: Slove
 • g" alt href="/sitene-eklyari.html
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> mp/y>n-sloveAL n"/hi pr ilk kez ş>mp/y>n: Sloveynavss="solrekcrol yan mmg sr bitişekt { prc="/resim/log-utudiv> f 319i Lnli> 336 / src="/r251 f Fikstür
 • ALYaz"hln" "_blank">hd"> 1').tiny1"orderi>
 • "jeri>
 • "jeri>
 • "jeri>
 • peri>hd">y>z"hln""orderi>
 • bzon-t Avnyi-b>rl />e-koydunuz-4527ktidarileri
 • ALA. Şefik M).tamehmetoğlu">
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> bzon-t Avnyi-b>rl />e-koydunuz-4527ktidariscript>is>bzon-t Avnyi-b>rl />e-koydunuz-4527ktidariscript> aslik<>bzonat Avnyı birl />e koydunuz! mer="/">
 • z"hln"/48i"slide">ALAttiln Aşutvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<>
 • z"hln"/15i"slide">ALNihat Gençvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<> "ajan edeb>
 • z"hln"/53i"slide">ALTürk="tErtürkvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is> script> aslik<>
 • z"hln"/2i"slide">ALArslanğBulutvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv>
 • <-451iktidarileri
 • ALMehmet Polatvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> <-451iktidariscript>is><-451iktidariscript> aslik<>
 • z"hln"/62i"slide">ALProf. Dr. OrhanğÖzgürvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<>
 • pitln"/nttp:g ="-/ligb-uz="/ne--430iktidarileri
 • ALAhmet Özervi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> pitln"/nttp:g ="-/ligb-uz="/ne--430iktidariscript>is>pitln"/nttp:g ="-/ligb-uz="/ne--430iktidariscript> aslik<>
 • z"hln"/i8i"slide">ALGöksu M).tamehmetoğlu">
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<><-ywords" con maç i>
 • ad=ce-enlay na--3177ktidarileri
 • ALGülcdn Özgürvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> ad=ce-enlay na--3177ktidariscript>is>ad=ce-enlay na--3177ktidariscript> aslik<>
 • z"hln"/10i"slide">ALÖm="tTu"> <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is> script> aslik<>
 • <- b>de-celal-hekimogll-4525i Lnli> z"hln"/17k"slide">ALOsman Cudi Yılmwzvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> <- b>de-celal-hekimogll-4525i Lnli>script>is><- b>de-celal-hekimogll-4525i Lnli>script> aslik<>
 • <-lu-4519i Lnli> z"hln"/25i"slide">ALÖm="tFaruk Altuntaşvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> <-lu-4519i Lnli>script>is><-lu-4519i Lnli>script> aslik<>
 • z"hln"/33i"slide">ALProf. Dr. BurhanğÇuha="hoğluvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is> script> aslik<>
 • >i Az-3272i Lnli> z"hln"/72i"slide">ALProf. Dr. Cavit Bozvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> >i Az-3272i Lnli>script>is>>i Az-3272i Lnli>script> aslik<>>i Az?er="/">
 • z"hln"/80i"slide">ALProf. Dr. Kelal Üçüncüvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<>
 • z"hln"/32i"slide">ALHüseyin HAYDARvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<>
 • z"hln"/3ri"slide">ALZekg sia Sakavi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<>
 • ALMehmet Kuvvetvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> is> aslik<>
 • z"hln"/69i"slide">ALHa/ n Güneşvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<>
 • z"hln"/70i"slide">ALErdal ÖZÇELİKvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<>
 • <-si0">3170i Lnli>z"hln"/7iktidare">ALSerpil Saput Dentzoğluvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> <-si0">3170i Lnli>script>is><-si0">3170i Lnli>script> aslik<>
 • ALErdal Eks rtvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> is> aslik<>
 • >
 • ALİn:/ Güngörvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> >is>> aslik<>
 • <- dam-yliuy><-4440i Lnli>z"hln"/77k"slide">ALKazım DEMİRvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> <- dam-yliuy><-4440i Lnli>script>is><- dam-yliuy><-4440i Lnli>script> aslik<>
 • <--4477ktidarileri
 • ALCoşkun ERUZvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> <--4477ktidariscript>is><--4477ktidariscript> aslik<>
 • z"hln"/79i"slide">ALMehmet Akıncıvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<>
 • z"hln"/8iktidare">ALRuhi Türkyılmwzvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<>
 • z"hln"/82i"slide">ALİlyas Gümrükçüvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv>
 • z"hln"/83i"slide">ALSami KOÇvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is>script> aslik<>
 • ALÖm="tAs> <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> is> aslik<>
 • ALProf. Dr. Ör/ n Öyme <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> is> aslik<>
 • z"hln"/86k"slide">ALKadetlŞİŞGİNOĞLUvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> script>is> script> aslik<>
 • de-aslipda-nt-oldl-452iktidarileri
 • ALMustafa Önselvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> de-aslipda-nt-oldl-452iktidariscript>is>de-aslipda-nt-oldl-452iktidariscript> aslik<>'de gsl=ndaenepimru mer="/">
 • <-4517ktidarileri
 • ALHavva GÜNAYDIN LAKUTOĞLUvi
 • <" / src="/r60a href="/">sagivjdiv> <-4517ktidariscript>is><-4517ktidariscript> aslik<>< mer="/"> 338i Lnli> 336 / src="/r3e" /go"> f _na24 s>bz başt="Sekt { peri>
 • >RSS"jdiv> Fikstür
 • ALH:urltel "_blank">hd"> 1').tiny2"orderi>
 • "jeri>
 • "jeri>
 • "jeri>
 • peri>hd">>_n24"ord.png"f="javascrip/eturl"bu-s>bzon-t Avnyi-b>rl />e-koydunuz-39233i Lnli>11:44i>g" alBu s>bzonat Avnyı birl />e koydunuz! ...eri>i da-lihat-/n-tvrme-out-39232i Lnli>11:00i>g" alMüfredat dış basında: Cihat in, tvrme ...eri>
 • 10:54i>g" alÖnce imam hatipleja sog:vsızpgeçişehak...eri>10:34i>g" alMavt Yıl8ız cenneti Kaa "alak Y/ylnsı...eri>10:23i>g" al1 polis /li>teri>10:22i>g" alİseigya'dae ağomsır:y><-k0"actts>yi>i da-/liiw-39227ktidarileri 10:18i>g" alVat>rıy><, k0"acı s>yısın...eri>10:15i>g" al'Htuun kapdo, petrimü kes, Basz/litnef...eri>10:12i>g" al32 ilde stv FETÖ operas reueri>rib-3922ri Lnli>10:07i>g" alTürkiye üç bölgwden"kuş>riıeri>r:n-am="/ka-ulkww. pr-stprem-soku-39223i Lnli>10:04i>g" alLatiopAm="/ka ülkew. prostpremğşoku!eri>r: i da-fli>-k09:56i>g" alİkinci el otomobil s>rış=ndaefliş k 09:53i>g" ali, çok tdan ABD'de gçı>ascmln"eri><-39220i Lnli>07:47i>g" alBupil>i da-/la-kg" alFETÖ'nün medya/yapıl ncmsıadava>=ndael...eri>g" alYusufrYazıcolAvrupm'rde6.ası">daeri>on-teklif-39217ktidarileri 17:00i>g" alBasz/li’ye Aa>_nateklif ri>-sozpeg-39216i Lnli>16:56i>g" alBak ordn fliş >özpeger="/" href="javascrip/eturl"protokole-gars>n-sehit-yakinln"/nl-/llf-/liviw-39215i Lnli>16:44i>g" alProtokole gars>n, /li>t/yakınln" ca se...eri>de"/ne-de"t-yanip-vnyil b-3921ri Lnli>16:40i>g" alCHP l>de"/ne de"t yanıp vnyıla ri>13:36i>g" alFındık İpropArdl jpYürüyüşü' pro2. gü ...eri>de"/-fw).iktawlrdl j-p://wge<-39212i Lnli>13:29i>g" alCHP L>de"/ fındıktaplrdl j propge...eri> 11:12i>g" alDoln" ve EURO hı11:09i>g" alFETÖ z>11:06i>g" alTFF'den"yabancı k>ascmsı!eri>en-s>>11:03i>g" alAKP'l/ vekii>enbs>> 11:00i>g" alMel,l Akşen}r beipenrn açı>ascmyatyapt...eri>en-hukumete-kuzey-inak-st10:56i>g" alCHP'den"hüküm="e Kuzey Irak st<-screl,ndumuna-tatb/kazon-k10:52i>g" alKü< screl,ndumuna tatb/kazoı k10:48i>g" alWashington Post: Türkiye'yi tehdit ede...eri>pil b-39203i Lnli>08:30i>g" alCudibey Ortaokulu ve öğ"etmenrvt i/lol...eri>i An-arka>i da-imam-hatip-projlsi08:19i>g" alTEOG tedildcm> con arka>=ndaeimam hati...eri>-kit b> da-b>lg><=g-3920iktidarileri 08:08i>g" alTürkçe 1 De"> kit bındaeee08:04i>g" alKamu TÜRGEV’e feda...eri>>07:25i>g" alAKP'de kongre olmlrdn y=">>ini-39198i Lnli>07:20i>g" alRusya'rdeTürk şirasri e döviz baskın ri> 07:15i>g" alTUİK'eigörepge07:02i>g" ali, çok , İbsdi ve Stoltenurlg ileigörü...eri>e-kis>irtma-ve-silnhli-sal80r:-39195i Lnli>07:00i>g" alKerkük’t= kışkırtma ve silnhlı sal8ı" ...eri>00:33i>g" alÇin Komünilt P/liiw.' proscrormeri>00:29i>g" alGüneş"yabancı futbolcu sogırascmsına n...eri>>00:20i>g" alYelitDiyan j Ba">><ı'kan"ilk hedefi la...eri><-bmyr-scrorm-cagr: 0-3919iktidarileri 00:01i>g" alTrump’t>< BM’ye scrorm çağrısı! mer="/"f="jm.png" alt="d"solrrd"solrrd"solrrecrol >_na24 s>bz bitişekt { prc="/resim/log-utudiv> f
 • 1. Dahaeiyi eetlge<
 • 2. Dahaekötü eetlge<
 • 3. Birşey değuşmezerg" alteri>
 • Gaz="e Mmg srl="/="solrreceri>hd">gaz="elil" /l="/"ord.png"f="javascripjava>cript:;" onclick">gaz="ego1120, src="/700')/li>
 • ALAydınlık Gaz="esi 1. Sayfmsıviraef="/" hrsif="javascripjava>cript:;" onclick">gaz="ego1120, src="/700')/li>
 • ALHürriyet Gaz="esi 1. Sayfmsıviraef="/" hrsif="javascripjava>cript:;" onclick">gaz="ego1120, src="/700')/li>
 • ALMilliyet Gaz="esi 1. Sayfmsıviraef="/" hrsif="javascripjava>cript:;" onclick">gaz="ego1120, src="/700')/li>
 • ALHaurltürk Gaz="esi 1. Sayfmsıviraef="/" hrsif="javascripjava>cript:;" onclick">gaz="ego1120, src="/700')/li>
 • ALPosta Gaz="esi 1. Sayfmsıviraef="/" hrsif="javascripjava>cript:;" onclick">gaz="ego1120, src="/700')/li>
 • ALSabah Gaz="esi 1. Sayfmsıviraef="/" hrsim.png"avascrip/gaz="e-lil" /l="/ktidariscript>digervileri
 • asyın.eri> ="solrrderi>
 • f 55i Lnli> 336 / src="/r22" /go"> f navitpa="solr=eri>hd">cokln""or perirrderi>
 • r: i da-fli>-k
 • f <» i>g" alİkinci el otomobil s>rış=ndaefliş k
 • r:n-am="/ka-ulkww. pr-stprem-soku-39223i Lnlistheig>
 • f <» i>g" alLatiopAm="/ka ülkew. prostpremğşoku!eri>
 • f <» i>g" alİseigya'dae ağomsı
 • f <» i>g" ali, çok tdan ABD'de gçı>ascmln"eri>
 • rib-3922ri Lnlistheig>
 • f <» i>g" alTürkiye üç bölgwden"kuş>riıeri>
 • f <» i>g" alMavt Yıl8ız cenneti Kaa "alak Y/ylnsı im
 • r:y><-k0"actts>yi>i da-/liiw-39227ktidarstheig>
 • f <» i>g" alVat>rıy><, k0"acı s>yısındaeldilderi>
 • f <» i>g" al32 ilde stv FETÖ operas reueri>
 • <-39220i Lnlistheig>
 • f <» i>g" alBu< ri>
 • f <» i>g" alÖnce imam hatipleja sog:vsızpgeçişehakkıeri>
 • f <» i>g" alMavt Yıl8ız cenneti Kaa "alak Y/ylnsı im
 • f <» i>g" al1 polis /li>teri>
 • f <» i>g" alİseigya'dae ağomsı
 • r:y><-k0"actts>yi>i da-/liiw-39227ktidarstheig>
 • f <» i>g" alVat>rıy><, k0"acı s>yısındaeldilderi>
 • f <» i>g" al32 ilde stv FETÖ operas reueri>Adşivd"solrrecrorm m="hod/agosta aceionip/aosivi Lnlis 01i>opeion>02i>opeion>03i>opeion>04i>opeion>05i>opeion>06i>opeion>07i>opeion>08i>opeion>09i>opeion>10i>opeion>11i>opeion>12i>opeion>13i>opeion>14i>opeion>15i>opeion>16i>opeion>17i>opeion>18i>opeion>19i>opeion>20i>opeion>21i>opeion>22i>opeion>23i>opeion>24i>opeion>25i>opeion>26i>opeion>27i>opeion>28i>opeion>29i>opeion>30i>opeion>31i>opeion>Ocaki>opeion> Şubatefopeion> Temmuzefopeion> Ağustosefopeion> Eylülefopeion> Ekimefopeion> Adalıkefopeion> 2010i>opeion>2011i>opeion>2012i>opeion>2013i>opeion>2014i>opeion>2015i>opeion>2016i>opeion>>e<2017i>opeion>hd">eri-grp-wrap">larc="/resim/eri-wrap">larc=sthtring>1187i>gtring> - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü"kuş>riı.iv> 1519i>gtring> - Portektzli kaşif Ferdin> 1633i>gtring> - Galileo Galilei, İseigyol engizis re mahk> 1922i>gtring> - Fr>i.iv> 1928i>gtring> - İtalya'dae"Yük/lk Faşist Ks" ey" en"yük/lk yas="Seorganıpimru.iv> 1933i>gtring> - Başbak o İsmet İnönü ve Dışişl="/ Bak oı Tevfik Rüştü Adas'ı , Sofya'yı ziyarsri de, 1929 Tn"afsı 'kan"süref= uz>rıldı.iv> 1937i>gtring> - İkinci Türk Tn"ih Kurultayı, Dolmlbahçe Sn"ay 'kdaetopl ndı.iv> 1937i>gtring> - Dolmlbahçe Sn"ay Veliaht Dairef=' de, Atatürk'üopde isnığiile, Türkiye'vsrtilk ref=" ve heykel müzww. gçıldı.iv> 1942i>gtring> - Uk"ayna'kan"Lsriçc="kenti de, Alman SS birl /l="/, iki gü ç. proyaklaşık 3 biopyahudiyi öldürdütel.iv> 1946i>gtring> - Fr> 1946i>gtring> - Basın Y/smsı TBMM'de kgbulğıdsi>i.iv> 1951i>gtring> - Türkiye'vsrtNATO'ya kgtılmwsı kgbulğıdsi>i.iv> 1969i>gtring> - John"Lsnn>n, The Beatl=s'dan ayrıldı.iv> 1974i>gtring> - Hondudas'da kgsırga: 10 biopk0şi öldü.iv> 1977i>gtring> - Kuzey Vietnam, BirleşmişeMilletl="'e kgbulğıdsi>i.iv> 1980i>gtring> - Başbak olığa > 1981i>gtring> - İr>< 149 /olcu milmt oı idampettiğini gçı>asdı.iv> 1984i>gtring> - Beyrut'ta ABD elçilmği e pdoasyıcı yükmü kam rela intihn" sal8ı" sı/yapıldı; 22pk0şi öldü.iv> 1988i>gtring> - Na=" Süteymanoğlu, SeulğOlimpiyat Oyunln" cda hal/sr dal=ndae6 dünya rek> 1990i>gtring> - Güney Osetya, Gürcilt><'rdn y=ğomsı 1994i>gtring> - Bakü'de petrim > imzal ndı. İngilmz BP,pAm="/kaopAmaco, Penzol, Rus Lukoil ve TPAO, eetlks" oosiyumpimuşturru.iv> 1995i>gtring> - Dentz Baykal, Necdet Menzir'ropgörevden"al=n"Seisnığini reddwden"Başbak o T> co Cumhury=">><ı Süteyman Dem0"el'e verdi.iv> 2002i>gtring> - İsrail askrltel/, Filisnin Devl j Ba">><ı Y/s="tA"afat'ı ky havaya uçurru.iv> 622i>gtring> - Muhammed ileiEbu Bekir, Medine'ye ulndiı.iv>
 • ALa href=" pa"/resim/prev/li>
 • ALa href=" p"solrrec>cript typea text/java>cript">l$('.eri-wrap eri:gt(0)').hide(); l$('.next').click(funceion() { $('.eri-wrap eri:first-chsi>').fadeOut().next().fadeIn().end().appendTo('.eri-wrap'); }); l$('.prev').click(funceion() { $('.eri-wrap eri:first-chsi>').fadeOut(); $('.eri-wrap eri:rest-chsi>').prependTo('.eri-wrap').fadeOut(); $('.eri-wrap eri:first-chsi>').fadeIn(); }); i>gcript>clarol tn"ihte bugüopbitişekt { prc="/resim/log-utudiv> f hd">namwzvakitl="/is Aksn"ayeropeion> Acm>yaefopeion> Antalyaefopeion> Ardahaeefopeion> Artvieefopeion> Aydınefopeion> Bldilnefopeion> Bdomrnefopeion> Bdyburtefopeion> opeion> Çav>kkaleefopeion> Çavkırıefopeion> Ç> Dentzliefopeion> Düzceefopeion> Edirneefopeion> Elazığefopeion> Erzincrnefopeion> Erzu Gaziantepefopeion> Girefunefopeion> Gümüşhaeeefopeion> Hakka/>efopeion> Hat>yeropeion> İlt> opeion> Karamrnefopeion> Kayse/>efopeion> Kırıkkaleefopeion> Kırkln"eliefopeion> Kocaeliefopeion> Konyaefopeion> Kütahyaefopeion> Mal tyaefopeion> Manisaefopeion> Mardinefopeion> Mer>i efopeion> Muğlaefopeion> Muşefopeion> Orruefopeion> Sakaryaefopeion> Samfunefopeion> Ş olıurfaefopeion> Siirtefopeion> Sinopefopeion> Şırnaki>opeion> i>opeion> Tekirdağefopeion> Tokatefopeion> >e<ywords"efopeion> Tunceliefopeion> Uşaki>opeion> Vrnefopeion> Yalovaefopeion> Yozgatefopeion> Zinguldaki>opeion> >RSS f hd">namwz"> rd.png"f="jg" alİmsaierg" al04:17i> hrsif="jg" alGüneşerg" al05:59i> hrsif="jg" alÖğle hrsif="jg" alİkindiefg" al15:53i> hrsif="jg" alAkşamefg" al18:31i> hrsif="jg" alYatsıerheigl20:00i> hrsim.png ="solr="solrrecrol namwz vakitl="/ bitişekt { prc="/resim/log-utudiv> f 14.09.2017 Tn"ihli ÇekiiişeSreucuerg" altheig>
 • RSS"jb>12i>b"jb>15i>b"jb>20i>b"jb>25i>b"jb>30i>b"jb>53i>b>erg" alt"> f
 • 18.09.2017 Tn"ihli ÇekiiişeSreucuerg" altheig>
 • 07i>b"jb>09i>b"jb>10i>b"jb>13i>b"jb>14i>b"jb>15i>b"jb>17i>b"jb>18i>b"jb>24i>b"jb>26i>b"jb>27i>b"jb>31i>b"jb>36i>b"jb>37i>b"jb>38i>b"jb>47i>b"jb>48i>b"jb>56i>b"jb>63i>b"jb>67i>b"jb>68i>b"jb>75i>b>erg" alt"> f
 • 16.09.2017 Tn"ihli ÇekiiişeSreucuerg" altheig>
 • RSS"jb>05i>b"jb>20i>b"jb>36i>b"jb>41i>b"jb>45i>b"jb>46i>b>erg" alt"> f
 • 13.09.2017 Tn"ihli ÇekiiişeSreucuerg" altheig>
 • RSS"jb>03i>b"jb>09i>b"jb>23i>b"jb>27i>b"jb>32i>b"jb>07i>b"jrg" alt"> f f altyent">larc=s jg" alKurumsaljrg" al
  FikstürFikstür
 • ALFacebooka href=" javascriphttps://twitter.com/viratwords"" />Fikstür
 • ALTwitterviraef="/" hrsif="v> f
 • >nln"-iktidarileri >nln"ef="/a href=i
 • Devl j Bahçel/efi>usr"ord>
 • ALYukarı Çı> //rrd"solrrec"solrr ec>cript typea text/java>cript">l$(funceion(){ ind.init({ 'li>g':'tr', 'root':'', 'name':'home' }); }); i>gcript>cla/bodyrrd" Lnl>
 • RSS rler": 336"> src=": 25pxi> <-39220i"slide">ALB>